Services - 265573-2021

27/05/2021    S101

Lucembursko-Luxembourg: Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka

2021/S 101-265573

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: Plateau de Kirchberg (TC 14/0190)
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Překladatelské oddělení českého jazyka (Trad.CS)
E-mail: FreelanceCS@curia.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://curia.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/cs/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka

II.1.2)Hlavní kód CPV
79530000 Překladatelské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Veřejná zakázka obsahuje 6 částí (srov. oddíl II.2). Všechny části zakázky jsou trvající, nové žádosti mohou být přijímány kdykoliv během doby trvání veřejné zakázky. Rámcové smlouvy budou uzavřeny v rámci jednotlivých částí zakázky. Doba platnosti rámcových smluv bude 1 rok, s možností případného konkludentního prodloužení na další 3 období jednoho roku. Stanoví se maximální počet rámcových smluv, které budou uzavřeny pro každou z částí zakázky. Na základě kritérií pro zadání veřejné zakázky bude vyhotoven seznam pořadí. Tento seznam určí počáteční pořadí, ve kterém budou smluvní partneři s ohledem na svou pracovní kapacitu a případnou specializaci kontaktováni, aby jim byl nabídnut konkrétní překlad. Pořadí bude pravidelně přehodnocováno tak, aby odráželo skutečnou kvalitu dodaných plnění. Pořadí může být změněno i v návaznosti na uzavření nových rámcových smluv nebo na vypovězení stávajících rámcových smluv.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

FR

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000 Překladatelské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Popis zakázky:

Uzavření více rámcových smluv na překlad právních textů z jazyka francouzského do jazyka českého. Maximální počet rámcových smluv, které budou uzavřeny pro tuto část zakázky, je 50. Výzva k účasti v soutěži je trvající.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný minimální počet: 50
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Průměrná cena vyplacená v roce 2020 v rámci stejné části předchozí veřejné zakázky byla 19,11 EUR (celková cena za normostranu o 1 500 znacích bez mezer ve výchozím jazyce, pokrývající veškeré náklady).

Soudní dvůr si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které budou shledány jako předražené, nebo mimořádně nízké.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

DE

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000 Překladatelské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Popis zakázky:

Uzavření více rámcových smluv na překlad právních textů z jazyka německého do jazyka českého. Maximální počet rámcových smluv, které budou uzavřeny pro tuto část zakázky, je 50. Výzva k účasti v soutěži je trvající.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný minimální počet: 50
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Průměrná cena vyplacená v roce 2020 v rámci stejné části předchozí veřejné zakázky byla 18,05 EUR (celková cena za normostranu o 1 500 znacích bez mezer ve výchozím jazyce, pokrývající veškeré náklady).

Soudní dvůr si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které budou shledány jako předražené, nebo mimořádně nízké.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

EN

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000 Překladatelské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Popis zakázky:

Uzavření více rámcových smluv na překlad právních textů z jazyka anglického do jazyka českého. Maximální počet rámcových smluv, které budou uzavřeny pro tuto část zakázky, je 50. Výzva k účasti v soutěži je trvající.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný minimální počet: 50
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Průměrná cena vyplacená v roce 2020 v rámci stejné části předchozí veřejné zakázky byla 16,87 EUR (celková cena za normostranu o 1 500 znacích bez mezer ve výchozím jazyce, pokrývající veškeré náklady).

Soudní dvůr si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které budou shledány jako předražené, nebo mimořádně nízké.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

ES

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000 Překladatelské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Popis zakázky:

Uzavření více rámcových smluv na překlad právních textů z jazyka španělského do jazyka českého. Maximální počet rámcových smluv, které budou uzavřeny pro tuto část zakázky, je 50. Výzva k účasti v soutěži je trvající.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný minimální počet: 50
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Průměrná cena vyplacená v roce 2020 v rámci stejné části předchozí veřejné zakázky byla 15,69 EUR (celková cena za normostranu o 1 500 znacích bez mezer ve výchozím jazyce, pokrývající veškeré náklady).

Soudní dvůr si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které budou shledány jako předražené, nebo mimořádně nízké.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

IT

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000 Překladatelské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Popis zakázky:

Uzavření více rámcových smluv na překlad právních textů z jazyka italského do jazyka českého. Maximální počet rámcových smluv, které budou uzavřeny pro tuto část zakázky, je 50. Výzva k účasti v soutěži je trvající.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný minimální počet: 50
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Průměrná cena vyplacená v roce 2020 v rámci stejné části předchozí veřejné zakázky byla 17,40 EUR (celková cena za normostranu o 1 500 znacích bez mezer ve výchozím jazyce, pokrývající veškeré náklady).

Soudní dvůr si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které budou shledány jako předražené, nebo mimořádně nízké.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

PL

Část č.: 6
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000 Překladatelské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Popis zakázky:

Uzavření více rámcových smluv na překlad právních textů z jazyka polského do jazyka českého. Maximální počet rámcových smluv, které budou uzavřeny pro tuto část zakázky, je 50. Výzva k účasti v soutěži je trvající.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný minimální počet: 50
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Průměrná cena vyplacená v roce 2020 v rámci stejné části předchozí veřejné zakázky byla 20,89 EUR (celková cena za normostranu o 1 500 znacích bez mezer ve výchozím jazyce, pokrývající veškeré náklady).

Soudní dvůr si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které budou shledány jako předražené, nebo mimořádně nízké.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Tohoto zadávacího řízení se může za stejných podmínek účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která spadá do oblasti působnosti smluv zakládajících Evropskou unii, a každá fyzická nebo právnická osoba usazená ve třetí zemi, která s Evropskou unií uzavřela zvláštní dohodu v oblasti veřejných zakázek, za podmínek stanovených v uvedené dohodě. Zájemci musí uvést stát, v němž jsou usazeni, a tento údaj prokázat doklady, jež jsou podle práva tohoto státu běžně akceptovány.

Zájemci musí podepsat čestné prohlášení [k dispozici na internetové adrese uvedené v bodě I.3)] o vyloučení a kvalifikaci, podle kterého se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v článcích 136 až 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046.

V případě zájemce právnické osoby (nebo právnické osoby, která je součástí skupiny) se kritéria pro vyloučení uplatní jak na zájemce, tak na každého z dodavatelů, které zájemce uvede.

Taktéž musí být uvedeny následující informace:

— v případě zájemce právnické osoby (nebo právnické osoby, která je součástí skupiny):

— označení místa sídla a osvědčení o místě sídla,

— označení právního postavení a osvědčení o právním postavení, například zápisem v obchodním rejstříku, zápisem v rejstříku plátců DPH, kopiemi zakládací listiny nebo společenské smlouvy v souladu s ustanoveními státu, ve kterém má zájemce sídlo,

— totožnost osob, které mají pravomoc tohoto zájemce zastupovat, rozhodovat jeho jménem nebo jej kontrolovat,

— v případě zájemce fyzické osoby (nebo fyzické osoby, která je součástí skupiny):

— prohlášení o jeho výkonu samostatně výdělečné činnosti v rámci poskytování předmětných služeb,

— prohlášení o tom, zda je plátcem DPH.

Žádosti o účast musí být napsány tak, aby bylo možné je úplně, přesně a co nejrychleji vyhodnotit, a vybrat tak zájemce, kteří budou vyzváni k podání nabídky. Žádosti o účast zájemců, kteří neuvedou dostatek informací v povinném formuláři přihlášky [k dispozici na internetové adrese uvedené v bodě I.3)] a nepřiloží uvedenou dokumentaci a osvědčení, budou moci být zamítnuty.

Počet vyhotovení žádosti musí odpovídat počtu částí zakázky, kterých se žádost týká, a informace nezbytné pro vyhodnocení situace a způsobilosti zájemce musí být uvedeny podle jednotlivých částí zakázky.

Z účasti na zadávacím řízení pro určitou část zakázky mohou být vyloučeni i zájemci, jejichž rámcová smlouva pro tutéž část zakázky byla Soudním dvorem ukončena z důvodu nedostatečné kvality.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

N/a

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Každý zájemce fyzická osoba a každá fyzická osoba zapojená do poskytování předmětných služeb musí mít následující minimální úroveň technické a odborné způsobilosti:

— pro všechny části zakázky:

i) mít ukončen vysokoškolský studijní program v oblasti českého práva nebo české právní vědy umožňující přístup k doktorskému studijnímu programu v oblasti českého práva nebo české právní vědy; nebo

ii) mít ukončen doktorský studijní program v oblasti českého práva nebo české právní vědy; nebo

iii) mít úspěšně složenu státní rigorózní zkoušku v oblasti českého práva nebo české právní vědy,

— mít vynikající znalost českého jazyka,

— mít důkladnou znalost výchozího jazyka (viz seznam částí zakázky).

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly tyto požadavky splněny:

— kopie vysokoškolského diplomu osvědčujícího požadované právní vzdělání,

— informace o způsobu získání vynikající znalosti českého jazyka,

— kopie diplomu nebo jakéhokoli jiného dokladu řádně osvědčujícího důkladnou znalost výchozího jazyka příslušné části zakázky, popř. informace o způsobu získání této znalosti.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Kvalita plnění poskytovaných na základě rámcových smluv musí být taková, aby umožnila okamžité využití textu, zveřejněním nebo jinak. Smluvní partner musí tedy zajistit:

— soulad s konkrétními pokyny Soudního dvora,

— správné, důsledné a přesné používání cílového jazyka,

— důsledné používání odpovídajícího právního jazyka a právní terminologie v cílovém jazyce,

— důsledné používání právní terminologie používané v referenční dokumentaci (výchozí a cílový jazyk),

— důsledné citování příslušných legislativních a/nebo soudních textů,

— využívání nezbytných právních databází (unijních a vnitrostátních),

— případné respektování Vademeka Soudního dvora,

— dodání v dohodnuté lhůtě uvedené v objednávce.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 300
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 03/09/2021
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

Výzva k účasti v soutěži je trvající. Nové oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno nejpozději do 42 měsíců od vstupu prvních rámcových smluv v platnost.

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Podepsané žádosti o účast musí být zaslány zprávou elektronické pošty [podepsaný, naskenovaný a k této zprávě přiložený formulář přihlášky (v cílovém jazyce)] nebo dopisem [podepsaný formulář přihlášky (v cílovém jazyce)]. K odkazům na on-line úložiště se nepřihlíží.

Vybraní zájemci budou na základě hodnocení jejich způsobilosti a schopností vyzváni, aby předložili jednu nabídku (nejméně 5 zájemců pro každou část zakázky, bude-li dostatečný počet zájemců splňujících kritéria pro výběr).

Vzhledem k tomu, že části zakázky jsou trvající, budou v pravidelných intervalech během plnění veřejné zakázky vyhodnocovány nové žádosti přijaté po lhůtě pro doručení za podmínky, že pro danou část zakázky nebude dosažen maximální počet smluvních partnerů. Účast na této veřejné zakázce je bezplatná, a nedává tedy zájemci nebo uchazeči právo vyžadovat jakoukoli finanční náhradu vynaložených nákladů.

Vybraní zájemci budou zprávou elektronické pošty, vypracovanou z administrativních důvodů v angličtině nebo francouzštině, vyzváni, aby předložili nabídku.

Překládané texty pokrývají široké spektrum právních oblastí, do nichž spadají právní věci předložené Soudnímu dvoru. Texty mají rozdílnou délku i naléhavost, se kterou je o překlad žádáno. Příklady druhů textů k překladu lze najít na internetových stránkách Soudního dvora https://curia.europa.eu.

Smluvní partneři budou pracovat s texty, které budou předem zpracovány v prostředí pomocných překladatelských nástrojů (CAT-Tools). Vybraní uchazeči budou vyzváni, aby prohlásili, že jsou ochotni se s tímto prostředím seznámit, pokud to bude nutné pro kterýkoli konkrétní překlad. Pokud nebudou ochotni tak učinit, vzdávají se svého práva přijmout jakýkoli překlad, pro který je toto seznámení vyžadováno, bez ohledu na své pořadí v seznamu smluvních partnerů.

Části textů, které byly dříve zcela nebo částečně přeloženy a které budou smluvnímu partnerovi dodány v souboru k překladu nebo samostatně, budou v souladu s ustanoveními rámcové smlouvy odečteny od vypočítaného počtu stran.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Dva (2) měsíce ode dne oznámení příslušného aktu navrhovateli nebo ode dne, kdy se o něm navrhovatel dozvěděl, v souladu s článkem 263 SFEU.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/05/2021