Services - 265575-2021

27/05/2021    S101

Luksemburg-Luxembourg: Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski

2021/S 101-265575

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: Plateau de Kirchberg (TB/15, bureau 28)
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Odjel za prevođenje na hrvatski jezik
E-pošta: natjecajfreelance2022@curia.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.curia.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/hr
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski

II.1.2)Glavna CPV oznaka
79530000 Usluge prevođenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave sastoji se od 6 grupa (vidjeti odjeljak II.2.). Grupe su stalne, novi zahtjevi mogu se prihvatiti u svakom trenutku tijekom izvršavanja ugovora. Okvirni ugovori dodjeljuju se po grupama. Sklapaju se na određeno vrijeme od godinu dana s prešutnim obnavljanjem za eventualno tri nova razdoblja od godinu dana. Za svaku grupu određuje se najveći broj okvirnih ugovora koje treba sklopiti. Sastavit će se popis poretka na temelju kriterija dodjele. Taj popis određuje početni poredak prema kojem će se s ugovarateljima kontaktirati prema njihovoj produktivnosti i eventualno području specijalizacije kako bi im se ponudili određeni poslovi. Poredak će se povremeno obnavljati kako bi odražavao stvarnu kvalitetu pruženih usluga. Poredak je također podložan izmjenama nakon sklapanja novih okvirnih ugovora ili raskida postojećih.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

FR

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79530000 Usluge prevođenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Sklapanje više okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s francuskog na hrvatski jezik. Maksimalni broj ugovora koji se zaključuje za ovu grupu je 50. Poziv na nadmetanje je stalan.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 50
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Prosječna cijena plaćena tijekom 2020. za istu grupu prethodne javne nabave iznosila je 23,13 EUR (ukupna cijena po standardnoj stranici od 1500 znakova, bez bjelina, na jeziku s kojeg se prevodi, koja uključuje sve troškove).

Sud zadržava pravo odbiti ponude za koje utvrdi da su preskupe ili izuzetno niske.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

EN

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79530000 Usluge prevođenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Sklapanje više okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s engleskog na hrvatski jezik. Maksimalni broj ugovora koji se zaključuje za ovu grupu je 50. Poziv na nadmetanje je stalan.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 50
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Prosječna cijena plaćena tijekom 2020. za istu grupu prethodne javne nabave iznosila je 27,76 EUR (ukupna cijena po standardnoj stranici od 1500 znakova, bez bjelina, na jeziku s kojeg se prevodi, koja obuhvaća sve troškove).

Sud zadržava pravo odbiti ponude za koje utvrdi da su preskupe ili izuzetno niske.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

DE

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79530000 Usluge prevođenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Sklapanje više okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s njemačkog na hrvatski jezik. Maksimalni broj ugovora koji se zaključuje za ovu grupu je 50. Poziv na nadmetanje je stalan.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 50
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Prosječna cijena plaćena tijekom 2020. za istu grupu prethodne javne nabave iznosila je 20,87 EUR (ukupna cijena po standardnoj stranici od 1500 znakova, bez bjelina, na jeziku s kojeg se prevodi, koja uključuje sve troškove).

Sud zadržava pravo odbiti ponude za koje utvrdi da su preskupe ili izuzetno niske.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

IT

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79530000 Usluge prevođenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Sklapanje više okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s talijanskog na hrvatski jezik. Maksimalni broj ugovora koji se zaključuje za ovu grupu je 50. Poziv na nadmetanje je stalan.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 50
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Prosječna cijena plaćena tijekom 2020. za istu grupu prethodne javne nabave iznosila je 23,92 EUR (ukupna cijena po standardnoj stranici od 1500 znakova, bez bjelina, na jeziku s kojeg se prevodi, koja uključuje sve troškove).

Sud zadržava pravo odbiti ponude za koje utvrdi da su preskupe ili izuzetno niske.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

ES

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79530000 Usluge prevođenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Sklapanje više okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova sa španjolskog na hrvatski jezik. Maksimalni broj ugovora koji se zaključuje za ovu grupu je 50. Poziv na nadmetanje je stalan.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 50
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Prosječna cijena plaćena tijekom 2020. za istu grupu prethodne javne nabave iznosila je 24,48 EUR (ukupna cijena po standardnoj stranici od 1500 znakova, bez bjelina, na jeziku s kojeg se prevodi, koja uključuje sve troškove).

Sud zadržava pravo odbiti ponude za koje utvrdi da su preskupe ili izuzetno niske.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

PL

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79530000 Usluge prevođenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Sklapanje više okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s poljskog na hrvatski jezik. Maksimalni broj ugovora koji se zaključuje za ovu grupu je 50. Poziv na nadmetanje je stalan.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 50
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Prosječna cijena plaćena tijekom 2020. za istu grupu prethodne javne nabave iznosila je 24,56 EUR (ukupna cijena po standardnoj stranici od 1500 znakova, bez bjelina, na jeziku s kojeg se prevodi, koja uključuje sve troškove).

Sud zadržava pravo odbiti ponude za koje utvrdi da su preskupe ili izuzetno niske.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sudjelovanje u ovom postupku nabave otvoreno je pod jednakim uvjetima svim fizičkim i pravnim osobama obuhvaćenima područjem primjene Osnivačkih ugovora Europske unije i svim fizičkim i pravnim osobama s poslovnim nastanom u trećoj zemlji s kojom Europska unija ima poseban sporazum u području javne nabave, pod uvjetima utvrđenima u tom sporazumu. Natjecatelji moraju navesti državu svojeg poslovnog nastana i podnijeti dokaze koji se u pogledu toga traže prema pravu te države.

Natjecatelji moraju potpisati časnu izjavu (dostupnu na internetskoj adresi navedenoj u točki I.3)) o kriterijima za isključenje i kriterijima za odabir, kojom potvrđuju da se ne nalaze ni u jednoj od navedenih situacija opisanih u člancima 136. do 140. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ako je natjecatelj pravna osoba (ili pravna osoba koja je dio skupine), ti kriteriji za isključenje primjenjuju se i na natjecatelja i na svakog od pružatelja usluga koji za njega radi.

Potrebno je također predočiti sljedeće podatke:

1. Ako je natjecatelj pravna osoba (ili pravna osoba koja je dio skupine):

— naznaku i dokaz mjesta poslovnog nastana,

— naznaku i dokaz pravnog statusa, primjerice upis u sudski registar, upis u registar obveznika PDV-a, preslike osnivačkog akta društva, u skladu s odredbama države u kojoj natjecatelj ima poslovni nastan,

— identitet osoba koje su ga ovlaštene zastupati, odlučivati o njemu ili ga nadzirati.

2. Ako je natjecatelj fizička osoba (ili fizička osoba koja je dio skupine):

— izjavu o samostalnom i/ili honorarnom obavljanju djelatnosti u okviru pružanja predmetnih usluga,

— izjavu o obvezi plaćanja PDV-a.

Zahtjevi moraju biti sastavljeni tako da je moguća njihova potpuna, precizna i najbrža moguća procjena, koja omogućava odabir natjecatelja kojima će se uputiti poziv na dostavu ponuda. Natjecateljima koji nisu pružili dovoljno podataka putem obveznog obrasca za prijavu (dostupnog na internetskoj adresi navedenoj u točki I.3)) i prilaganjem naznačenih dokumenata i dokaza zahtjevi za sudjelovanje mogu biti odbijeni.

Broj primjeraka zahtjeva mora odgovarati broju grupa na koje se odnosi, a podaci potrebni za procjenu sposobnosti natjecatelja moraju biti pruženi po grupama za koje se podnose.

Natjecatelji kojima je okvirni ugovor za istu grupu Sud raskinuo zbog nedostatne kvalitete mogu također biti isključeni iz postupka javne nabave za tu grupu.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Nije primjenjivo.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Natjecatelj koji je fizička osoba i, u slučaju pravnih osoba, svaka fizička osoba uključena u pružanje predmetnih usluga mora imati sljedeću minimalnu razinu tehničke i profesionalne sposobnosti:

— pravno obrazovanje (pet godina po novom sustavu odnosno četiri godine po starom sustavu), po završetku kojeg je u Republici Hrvatskoj stečena sveučilišna diploma iz hrvatskog prava (diploma „magistar prava” ili „diplomirani pravnik”) ili pravosudni ispit položen u Republici Hrvatskoj ako je pravno obrazovanje završeno na sveučilištu u nekoj drugoj Državi članici Unije,

— savršeno vladanje hrvatskim jezikom,

— izvrsno poznavanje jezika s kojeg se prevodi.

Za grupu PL:

— sveučilišna diploma iz jezičnog područja ili

— sveučilišna diploma iz drugog područja, osim jezičnoga,

— natjecatelji koji nemaju završeno pravno obrazovanje (pet godina po novom sustavu odnosno četiri godine po starom sustavu), po završetku kojeg je u Republici Hrvatskoj stečena sveučilišna diploma iz hrvatskog prava (diploma „magistar prava” ili „diplomirani pravnik”), ili pravosudni ispit položen u Republici Hrvatskoj, ako je pravno obrazovanje završeno na sveučilištu u nekoj drugoj državi članici Unije, moraju imati godinu dana iskustva u prevođenju i/ili reviziji pravnih tekstova ako je riječ o osobama sa sveučilišnom diplomom iz područja jezika odnosno dvije godine iskustva u prevođenju i/ili reviziji pravnih tekstova ako je riječ o osobama s sveučilišnom diplomom iz drugog područja, osim prava,

— savršeno vladanje hrvatskim jezikom,

— izvrsno poznavanje jezika s kojeg se prevodi,

— sveučilišno obrazovanje u području prava predstavlja prednost.

Informacije i formalnosti potrebne za procjenu jesu li zahtjevi ispunjeni:

— preslika sveučilišne diplome koja potvrđuje traženo pravno obrazovanje,

— preslika sveučilišne diplome (grupa PL),

— podatak o tome kako je postignuto savršeno vladanje hrvatskim jezikom,

— preslika diplome ili bilo kojeg drugog prikladnog dokaza koji potvrđuje izvrsno poznavanje jezika s kojeg se prevodi za konkretnu grupu,

— ako je potrebno, preslike dokumenata koji potvrđuju stečeno profesionalno iskustvo u prevođenju i/ili reviziji pravnih tekstova (npr. preslike ugovora, potvrde, financijska dokumentacija) (grupa PL),

— detaljan životopis.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Kvaliteta pruženih usluga, prema okvirnim ugovorima, mora biti takva da se tekst može trenutačno iskoristiti, bilo objavom ili na drugi način.

Ugovaratelj stoga mora osigurati:

— sukladnost s posebnim uputama Suda,

— ispravnu, rigoroznu i preciznu upotrebu jezika na koji se prevodi,

— rigoroznu upotrebu primjerenog pravnog jezika i pravne terminologije jezika na koji se prevodi,

— strogo korištenje pravnom terminologijom upotrijebljenom u referentnim dokumentima (jezika s kojeg i na koji se prevodi),

— rigorozno citiranje relevantnih zakonskih i/ili sudskih tekstova,

— upotrebu potrebnih pravnih baza podataka (Europske unije i nacionalnih),

— poštovanje „Vade-mecuma” Suda (ovisno o slučaju),

— isporuku u dogovorenom roku koji je naznačen u narudžbenici.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 300
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/09/2021
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 12 (od isteka roka za dostavu ponuda)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

Postupak javne nabave je trajan. Predviđeno je da će novi poziv na nadmetanje biti objavljen najkasnije u roku od 42 mjeseca nakon stupanja na snagu prvih okvirnih ugovora.

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Potpisani zahtjevi za sudjelovanje dostavljaju se elektroničkom poštom (u privitku valja priložiti potpisani i skenirani obrazac za prijavu (na jeziku na koji se prevodi)) ili pismom (potpisani obrazac za prijavu (na jeziku na koji se prevodi)). Poveznice prema podacima pohranjenima u oblaku neće se prihvatiti. Na temelju procjene njihovih sposobnosti, odabrani natjecatelji bit će pozvani da podnesu jednu ponudu (minimalno 5 natjecatelja po grupi, pod uvjetom da postoji dovoljan broj natjecatelja koji ispunjavaju kriterije za odabir).

Budući da je postupak nabave po grupama trajan, tijekom izvršenja predmeta nabave u redovnim razmacima obavljat će se procjena novih zahtjeva pristiglih nakon roka za njihovo zaprimanje, pod uvjetom da nije dosegnut najveći broj ugovaratelja za dotičnu grupu. Sudjelovanje u ovom postupku nabave besplatno je i stoga ne daje natjecatelju/ponuditelju pravo ni na kakvu financijsku naknadu za uložene troškove.

Poziv na dostavu ponude šalje se odabranim natjecateljima elektroničkom poštom, koja je zbog administrativnih razloga sastavljena na engleskom ili francuskom jeziku.

Tekstovi koji se prevode obuhvaćaju raznovrsna pravna područja u vezi s predmetima koji se vode pred Sudom. Tekstovi su različitih dužina i različitog stupnja hitnosti s kojim se zahtijeva prijevod. Primjeri tekstova koji se prevode mogu se pogledati na internetskoj stranici Suda: http://www.curia.europa.eu

Od ugovaratelja će se zahtijevati da rade na tekstovima koji su već prethodno obrađeni u informatičkom okruženju podrške prevođenju. Uspješni ponuditelji bit će pozvani izjaviti da su spremni upoznati se s tim okruženjem, ako to bude potrebno za svaki određeni posao. Ako nisu na to spremni, odustaju od svojeg prava primiti svaki posao za koji se to upoznavanje zahtijeva, neovisno o njihovu poretku na popisu ugovaratelja. Dijelovi teksta koji su prethodno u cijelosti ili djelomično prevedeni i stavljeni na raspolaganje ugovaratelju, u datoteci koju treba prevesti ili odvojeno, odbit će se prilikom izračuna broja stranica u skladu s detaljnim pravilima navedenima u okvirnom ugovoru.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Rok od dva mjeseca od objave akta, njegove objave podnositelju zahtjeva, ili u nedostatku toga, dana kada je za njega saznao, sukladno članku 263. UFEU-a.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/05/2021