Services - 265579-2021

27/05/2021    S101

Luxemburg-Luxembourg: Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése.

2021/S 101-265579

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: Plateau de Kirchberg, TB/9-0026
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Magyar Nyelvi Jogi Szakfordítási Egység
E-mail: FreelanceHU@curia.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.curia.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/hu
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése.

II.1.2)Fő CPV-kód
79530000 Fordítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ajánlati felhívás 6 részt foglal magában (lásd: II.2. szakasz). Mivel a részek állandóak, a közbeszerzés bármely szakaszában elfogadhatóak újabb részvételi jelentkezések. A keretszerződések részenként kerülnek odaítélésre. A keretszerződéseket egy éves időtartamra kötik, amely legfeljebb három alkalommal egy-egy évre hallgatólagosan meghosszabbítható. A részenként megköthető keretszerződések maximális száma meghatározott. Az odaítélési feltételek alapján a szerződő feleket rangsorolják. Ez a rangsor határozza meg azt a kiinduló sorrendet, amely alapján a szerződő felek – az általuk vállalt munkamennyiség és esetleges szakterületük tükrében – konkrét munka elvégzésére felkérést kapnak. A rangsort megfelelő időszakonként felülvizsgálják annak érdekében, hogy az mindenkor tükrözze a teljesített szolgáltatások tényleges minőségét. A közbeszerzés teljesítése során a rangsor módosulhat újabb keretszerződések megkötése, vagy meglévő keretszerződések felmondása miatt is.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

FR-HU

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79530000 Fordítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jogi szövegeknek francia nyelvről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése. Az e részre vonatkozóan megköthető keretszerződések maximális száma 20. Az ajánlati felhívás állandó.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 20
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az előző közbeszerzés keretében e rész tekintetében 2020-ban fizetett átlagár 18,11 euró volt (a szóközökkel együtt 1500 karakteres forrásnyelvű oldalak után fizetett, minden költséget tartalmazó, teljes ár). A Bíróság fenntartja magának a jogot arra, hogy elutasítsa a túlságosan drágának vagy kirívóan alacsony összegűnek minősített ajánlatokat.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

EN-HU

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79530000 Fordítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jogi szövegeknek angol nyelvről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése. Az e részre vonatkozóan megköthető keretszerződések maximális száma 20. Az ajánlati felhívás állandó.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 20
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az előző közbeszerzés keretében e rész tekintetében 2020-ban fizetett átlagár 15,68 euró volt (a szóközökkel együtt 1500 karakteres forrásnyelvű oldalak után fizetett, minden költséget tartalmazó, teljes ár). A Bíróság fenntartja magának a jogot arra, hogy elutasítsa a túlságosan drágának vagy kirívóan alacsony összegűnek minősített ajánlatokat.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

DE-HU

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79530000 Fordítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jogi szövegeknek német nyelvről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése. Az e részre vonatkozóan megköthető keretszerződések maximális száma 20. Az ajánlati felhívás állandó.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 20
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az előző közbeszerzés keretében e rész tekintetében 2020-ban fizetett átlagár 20,29 euró volt (a szóközökkel együtt 1500 karakteres forrásnyelvű oldalak után fizetett, minden költséget tartalmazó, teljes ár). A Bíróság fenntartja magának a jogot arra, hogy elutasítsa a túlságosan drágának vagy kirívóan alacsony összegűnek minősített ajánlatokat.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

ES-HU

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79530000 Fordítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jogi szövegeknek spanyol nyelvről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése. Az e részre vonatkozóan megköthető keretszerződések maximális száma 20. Az ajánlati felhívás állandó.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 20
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az előző közbeszerzés keretében e rész tekintetében 2020-ban fizetett átlagár 21 euró volt (a szóközökkel együtt 1500 karakteres forrásnyelvű oldalak után fizetett, minden költséget tartalmazó, teljes ár). A Bíróság fenntartja magának a jogot arra, hogy elutasítsa a túlságosan drágának vagy kirívóan alacsony összegűnek minősített ajánlatokat.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

IT-HU

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79530000 Fordítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jogi szövegeknek olasz nyelvről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése. Az e részre vonatkozóan megköthető keretszerződések maximális száma 20. Az ajánlati felhívás állandó.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 20
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az előző közbeszerzés keretében e rész tekintetében 2020-ban fizetett átlagár 20,54 euró volt (a szóközökkel együtt 1500 karakteres forrásnyelvű oldalak után fizetett, minden költséget tartalmazó, teljes ár). A Bíróság fenntartja magának a jogot arra, hogy elutasítsa a túlságosan drágának vagy kirívóan alacsony összegűnek minősített ajánlatokat.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PL-HU

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79530000 Fordítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jogi szövegeknek lengyel nyelvről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése. Az e részre vonatkozóan megköthető keretszerződések maximális száma 20. Az ajánlati felhívás állandó.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 20
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az előző közbeszerzés keretében e rész tekintetében 2020-ban fizetett átlagár 21,90 euró volt (a szóközökkel együtt 1500 karakteres forrásnyelvű oldalak után fizetett, minden költséget tartalmazó, teljes ár). A Bíróság fenntartja magának a jogot arra, hogy elutasítsa a túlságosan drágának vagy kirívóan alacsony összegűnek minősített ajánlatokat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A jelen közbeszerzési eljárásban való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitva áll minden, az Európai Unió alapító szerződéseinek hatálya alá tartozó természetes és jogi személy számára, illetve az olyan harmadik államban letelepedett természetes és jogi személy számára, amely a közbeszerzések terén specifikus egyezményt kötött az Európai Unióval, az ezen egyezményben rögzített feltételek szerint. A részvételre jelentkezőknek meg kell jelölniük azt az államot, amelyben székhellyel rendelkeznek, és be kell nyújtaniuk az e tekintetben ezen állam joga szerint megkövetelt igazolásokat.

A részvételre jelentkezőknek alá kell írniuk a kizárási kritériumokról és a kiválasztási szempontokról szóló (az I.3 pontban jelzett internetcímen elérhető) nyilatkozatot, amelyben kijelentik, hogy tekintetükben nem áll fenn az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 136–140. cikkében meghatározott egyetlen kizáró ok sem.

Ha a részvételre jelentkező jogi személy (vagy egy csoport részét képező jogi személy), e kizáró okok a részvételre jelentkezőre és a részvételre jelentkező által a szolgáltatás nyújtására megjelölt valamennyi személyre egyaránt vonatkoznak.

Ezenkívül a következő információkat is meg kell adni:

* ha a részvételre jelentkező jogi személy (vagy egy csoport részét képező jogi személy):

— a bejegyzés helyének megjelölése és annak bizonyítéka,

— a jogállás megjelölése és annak bizonyítéka, a részvételre jelentkező bejegyzésének helye szerinti állam előírásainak megfelelően, például: cégjegyzékbe történő bejegyzés, áfanyilvántartásba való bejegyzés, a létesítő okirat másolata,

— a felette képviseleti, döntéshozatali vagy kontroll jogkörrel rendelkező személyek megjelölése.

* ha a részvételre jelentkező természetes személy (vagy egy csoport részét képező természetes személy):

— a felhívás tárgyát képező szolgáltatás nyújtásához megfelelő jogállásról szóló nyilatkozat,

— az áfakörbe tartozásról szóló nyilatkozat.

A részvételi jelentkezéseket úgy kell megfogalmazni, hogy azokat teljes körűen, pontosan és a lehető leggyorsabban lehessen kiértékelni, és ennek nyomán kiválasztani az ajánlattételre felhívandó részvételre jelentkezőket. Visszautasítható azon részvételre jelentkezők jelentkezése, akik a kötelezően alkalmazandó jelentkezési lap kitöltésekor (letölthető az I.3. pontban megadott internetcímről), valamint a meghatározott dokumentumok és igazoló iratok mellékelésekor nem nyújtottak elegendő információt.

A jelentkezést annyi példányban kell benyújtani, ahány részre az vonatkozik. A részvételre jelentkezők értékeléséhez szükséges adatokat minden részre vonatkozóan külön-külön kell megadni.

Egy adott rész tekintetében szintén kizárható az a részvételre jelentkező, akinek az ugyanezen rész vonatkozásában kötött keretszerződését a Bíróság a nem megfelelő minőség miatt felmondta.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Nem alkalmazandó.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi természetes személy részvételre jelentkezőnek, valamint a felhívás tárgyát képező szolgáltatás teljesítésében részt vevő valamennyi természetes személynek meg kell felelnie az alábbiakban meghatározott minimális szakmai követelményeknek:

— jogi végzettség (magyar egyetemen szerzett állam- és jogtudományi diploma),

— a magyar nyelv (célnyelv) tökéletes ismerete,

— a forrásnyelv felsőfokú ismerete.

A követelményeknek való megfelelés értékeléséhez szükséges információk és dokumentumok:

— a jogi végzettséget igazoló diploma másolata.

Valamint természetes személyenként és részenként:

— a forrásnyelv ismerete (az elsajátítás módja, diploma/diplomák, szakmai tapasztalat),

— a célnyelv ismerete (az elsajátítás módja, diploma/diplomák, más igazoló irat),

— (jogi) szövegek fordításában és/vagy lektorálásában ebben a nyelvkombinációban szerzett (szakmai) tapasztalat VAGY a felhívás tárgyát képező szolgáltatástípus végzésének szempontjából releváns (szakmai) tapasztalat.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás minőségének olyannak kell lennie, hogy lehetővé tegye a lefordított szövegek megjelentetés útján vagy egyéb módon való azonnali felhasználását. A szerződő félnek tehát a következőket kell biztosítania:

— a Bíróság által adott speciális utasításoknak való megfelelés,

— a célnyelv helyes, szöveghű és pontos használata,

— a célnyelv jogi terminológiájának és nyelvezetének pontos használata,

— az irányadó dokumentumokban használt jogi terminológia szigorú alkalmazása (mind a forrásnyelven, mind a célnyelven),

— az idézett jogszabályok és/vagy bírósági határozatok szövegrészeinek pontos beillesztése,

— a szükséges (uniós és nemzeti) jogi adatbázisok használata,

— (adott esetben) a Bíróság Vade-Mecumának követése,

— a meghatározott és a megrendelőlapon feltüntetett határidőn belüli teljesítés.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 120
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/09/2021
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 12 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

Az ajánlati felhívás az egyes részek tekintetében állandó. Újabb felhívás közzététele legkésőbb 42 hónappal az első keretszerződések hatálybalépése után tervezett.

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

Az aláírt részvételi jelentkezést e-mailben (csatolva a célnyelven kitöltött, aláírt és beszkennelt jelentkezési lapot) vagy levélben (a célnyelven kitöltött, aláírt jelentkezési lap) lehet benyújtani. Az online tárhelyek felé mutató linkek használata nem megengedett.

Az alkalmasságuk kiértékelése alapján kiválasztott részvételre jelentkezők ajánlattételi felhívást kapnak (részenként legalább 5 részvételre jelentkező, feltéve, hogy a válogatási feltételeknek elegendő számú részvételre jelentkező felel meg).

Mivel valamennyi rész állandó, az ajánlati felhívásban megjelölt határidő után beérkezett új részvételi jelentkezések a közbeszerzés során szabályos időközönként értékelésre kerülnek, feltéve hogy a szerződő feleknek a rész tekintetében meghatározott maximális keretszáma nincs kitöltve. A jelen közbeszerzési eljárásban való részvétel díjmentes, így a részvételre jelentkező/ajánlattevő nem jogosult a részéről felmerülő költségek megtérítését igényelni.

A kiválasztott részvételre jelentkezőket – adminisztratív okokból – az esettől függően angolul vagy franciául megfogalmazott e-mailben hívják fel ajánlattételre.

A fordítandó szövegek a Bíróság előtt folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatosak, ezért a jogi témakörök széles skáláján mozognak. A szövegek különböző hosszúságúak, és fordításuk határideje is eltérő. A fordítandó szövegekre példák a Bíróság honlapján (http://www.curia.europa.eu) találhatók.

A szerződő felek olyan szövegek lefordítására kapnak felkérést, amelyeket fordítástámogató eszközzel készítettek elő. Azon ajánlattevőknek, akiknek az ajánlata elfogadásra kerül, nyilatkozatot kell tenniük, amelyben vállalják, hogy készek az ezen eszközökkel kapcsolatos ismeretek elsajátítására, amennyiben ez bármely konkrét munkához szükséges. Amennyiben erre nem készek, úgy a szerződő felek rangsorában elfoglalt helyük ellenére lemondanak arról a jogukról, hogy felkérést kapjanak olyan munkára, amelyhez az említett ismeretek szükségesek.

A korábban részben vagy teljesen lefordított és – a lefordítandó fájlban vagy külön – a szerződő fél rendelkezésére bocsátott szövegrészek az oldalak elszámolásából – a keretszerződésben rögzített részletszabályoknak megfelelően – levonásra kerülnek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue de Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az EUMSZ 263. cikkének megfelelően az eljárásokat az intézkedés kihirdetésétől vagy a felperessel történő közlésétől, illetve ennek hiányában attól a naptól számított két hónapon belül kell megindítani, amikor arról a felperes tudomást szerzett.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/05/2021