Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 265581-2021

27/05/2021    S101

il-Lussemburgu-Il-Lussemburgu: Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Malti

2021/S 101-265581

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Plateau de Kirchberg (Uffiċċju TOC +11 0113)
Belt: Il-Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Diviżjoni tal-Ilsien Malti
Posta elettronika: FreelanceMT@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.curia.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/mt
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Malti

II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-kuntratt jikkonċerna 6 lottijiet (ara t-taqsima II.2). Il-lottijiet huma permanenti, talbiet ġodda jistgħu jiġu aċċettati f’kull mument matul il-kuntratt. Il-kuntratti jingħataw skont il-lottijiet. Huma jkunu validi għal sena u jiġġeddu awtomatikament għal 3 perijodi ta' sena. In-numru massimu ta' kuntratti li ser jiġu konklużi għal kull lott huwa speċifikat iktar 'il quddiem. Ser tiġi stabbilita lista ta' klassifikazzjoni skont il-kriterji ta’ għoti tal-kuntratt. Din il-lista tiddetermina l-ordni inizjali li fih il-kontraenti, fid-dawl tal-kapaċità ta' produzzjoni u tal-ispeċjalizzazzjoni tagħhom, issirilhom offerta għal xogħol speċifiku. Din il-klassifikazzjoni tiġi rriveduta perijodikament sabiex tirrifletti l-kwalità effettiva tas-servizz ipprovdut. Matul il-kuntratt, il-klassifikazzjoni tista' wkoll tinbidel minħabba l-konklużjoni ta’ kuntratti ġodda jew minħabba t-terminazzjoni ta' kuntratti eżistenti.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

ES

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Konklużjoni ta' diversi oqsfa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mill-Ispanjol għall-Malti. In-numru massimu ta' oqfsa ta' kuntratti konklużi għal dan il-lott huwa ta' 50. Is-sejħa għal offerti hija permanenti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.9)Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna
Għadd minimu previst: 50
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-prezz medju mħallas fl 2020 għall-istess lott tal-kuntratt preċedenti kien ta’ EUR 29,25 (prezz totali għal kull paġna standard ta’ 1 500 karattru, spazji mhux inklużi, fil-lingwa sors, li jkopri l-ispejjeż kollha). Il-Qorti tal-Ġustizzja tirriżerva d-dritt li tiċħad l-offerti meqjusa eċċessivament għoljin u dawk anormalment baxxi.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

DE

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Konklużjoni ta' diversi oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mill-Ġermaniż għall-Malti. In-numru massimu ta' oqfsa ta' kuntratti konklużi għal dan il-lott huwa ta' 50. Is-sejħa għal offerti hija permanenti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.9)Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna
Għadd minimu previst: 50
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-prezz medju mħallas fl 2020 għall-istess lott tal-kuntratt preċedenti kien ta’ EUR 27,85 (prezz totali għal kull paġna standard ta’ 1 500 karattru, spazji mhux inklużi, fil-lingwa sors, li jkopri l-ispejjeż kollha). Il-Qorti tal-Ġustizzja tirriżerva d-dritt li tiċħad l-offerti meqjusa eċċessivament għoljin u dawk anormalment baxxi.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

EN

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Konklużjoni ta' diversi oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mill-Ingliż għall-Malti. In-numru massimu ta' oqfsa ta' kuntratti konklużi għal dan il-lott huwa ta' 50. Is-sejħa għal offerti hija permanenti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.9)Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna
Għadd minimu previst: 50
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-prezz medju mħallas fl 2020 għall-istess lott tal-kuntratt preċedenti kien ta’ EUR 15,59 (prezz totali għal kull paġna standard ta’ 1 500 karattru, spazji mhux inklużi, fil-lingwa sors, li jkopri l-ispejjeż kollha). Il-Qorti tal-Ġustizzja tirriżerva d-dritt li tiċħad l-offerti meqjusa eċċessivament għoljin u dawk anormalment baxxi.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

FR

Nru tal-lott: 4
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Konklużjoni ta' diversi oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mill-Franċiż għall-Malti. In-numru massimu ta' oqfsa ta' kuntratti konklużi għal dan il-lott huwa ta' 50. Is-sejħa għal offerti hija permanenti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.9)Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna
Għadd minimu previst: 50
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-prezz medju mħallas fl 2020 għall-istess lott tal-kuntratt preċedenti kien ta’ EUR 25,47 (prezz totali għal kull paġna standard ta’ 1 500 karattru, spazji mhux inklużi, fil-lingwa sors, li jkopri l-ispejjeż kollha). Il-Qorti tal-Ġustizzja tirriżerva d-dritt li tiċħad l-offerti meqjusa eċċessivament għoljin u dawk anormalment baxxi.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

IT

Nru tal-lott: 5
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Konklużjoni ta' diversi oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mit-Taljan għall-Malti. In-numru massimu ta' oqfsa ta' kuntratti konklużi għal dan il-lott huwa ta' 50. Is-sejħa għal offerti hija permanenti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.9)Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna
Għadd minimu previst: 50
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-prezz medju mħallas fl 2020 għall-istess lott tal-kuntratt preċedenti kien ta’ EUR 21,57 (prezz totali għal kull paġna standard ta’ 1 500 karattru, spazji mhux inklużi, fil-lingwa sors, li jkopri l-ispejjeż kollha). Il-Qorti tal-Ġustizzja tirriżerva d-dritt li tiċħad l-offerti meqjusa eċċessivament għoljin u dawk anormalment baxxi.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

PL

Nru tal-lott: 6
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Konklużjoni ta' diversi oqsfa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mill-Pollakk għall-Malti. In-numru massimu ta' oqfsa ta' kuntratti konklużi għal dan il-lott huwa ta' 20. Is-sejħa għal offerti hija permanenti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.9)Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna
Għadd minimu previst: 20
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-prezz medju mħallas fl-2020 għal-lottijet kollha kien ta’ EUR 22,75 (prezz totali għal kull paġna standard ta’ 1500 karattru, spazji mhux inklużi, fil-lingwa sors, li jkopri l-ispejjeż kollha). Il-Qorti tal-Ġustizzja tirriżerva d-dritt li tiċħad l-offerti meqjusa eċċessivament għoljin u dawk anormalment baxxi.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Il-parteċipazzjoni f’din il-proċedura ta’ għoti ta’ kuntratti hija miftuħa, taħt l-istess kundizzjonijiet, għal kull persuna fiżika jew ġuridika li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattati kostituttivi tal-Unjoni Ewropea u għal kull persuna fiżika jew ġuridika stabbilita f’pajjiż terz li jkun ikkonkluda mal-Unjoni Ewropea ftehim speċifiku fil-qasam tal-kuntratti pubbliċi, taħt il-kundizzjonijiet previsti minn dan il-ftehim. Il-kandidati għandhom jindikaw l-Istat li fih huma jkunu stabbiliti u jippreżentaw il-provi meħtieġa skont il-liġi ta’ dan l-Istat.

Il-kandidati għandhom jiffirmaw dikjarazzjoni fuq l-unur (disponibbli fl-indirizz internet indikat fil-punt 1.3) dwar il-kriterji ta’ esklużjoni u dwar il-kriterji ta’ selezzjoni li jgħidu li huma ma jinsabu f'ebda waħda mis-sitwazzjonijiet deskritti fl-Artikoli 136 sa 140 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Jekk il-kandidat ikun persuna ġuridika (jew persuna ġuridika parti minn grupp): dawn il-kriterji ta' esklużjoni japplikaw għall-kandidat u għal kull wieħed mill-fornituri ppreżentati mill-kandidat.

Għandhom jiġu pprovduti wkoll dawn l-elementi

* jekk il-kandidat ikun persuna ġuridika (jew persuna ġuridika parti minn grupp):

— l-indikazzjoni tal-uffiċċju rreġistrat u prova ta' dan,

— l-indikazzjoni tal-istatus legali u prova ta' dan, pereżempju, reġistrazzjoni fir-Reġistru tal-kumpanniji, reġistrazzjoni mad-Dipartiment tal-VAT, kopji tal-istatut u tal-memorandum ta' assoċjazzjoni tal-kumpannija, skont id-dispożizzjonijiet tal-lstat fejn ikun stabbilit il-kandidat,

— l-identità tal-persuni li għandom il-poter ta' rappreżentanza, ta' teħid ta' deċiżjonijiet jew ta' kontroll fuqu.

* jekk il-kandidat ikun persuna fiżika (jew persuna fiżika parti minn grupp):

— dikjarazzjoni li turi l-istatus indipendenti tagħha bħala persuna li taħdem għal rasha li tipprovdi s-servizzi kkonċernati,

— dikjarazzjoni dwar jekk hijex suġġetta għall-VAT.

It-talbiet għal parteċipazzjoni għandhom jiġu fformulati b'mod li l-evalwazzjoni tagħhom tkun kompluta, preċiża u tkun tista' ssir l-iktar malajr possibbli, sabiex ikunu jistgħu jintgħażlu l-kandidati li magħhom jibdew in-negozjati. It-talbiet għal parteċipazzjoni ta' dawk il-kandidati li ma jipprovdux informazzjoni biżżejjed meta jimlew il-formola ta' reġistrazzjoni obbligatorja (disponibbli fis-sit internet speċifikat fil-punt I.3) u meta jibagħtu d-dokumenti u l-provi indikati, jistgħu jiġu miċħuda.

In-numri ta' kopja tat-talba għandu jikkorrispondi man-numru tal-lott li jirrigwardah u l-informazzjoni neċessarja għall-evalwazzjoni tal-kapaċità tal-kandidat għandha tiġi pprovduta skont il-lott.

Il-kandidati li l-qafas ta’ kuntratt tagħhom għall-istess lott kien ġie xolt mill-Qorti tal-Ġustizzja minħabba nuqqas ta' kwalità jistgħu jiġu esklużi wkoll mill-parteċipazzjoni fil-proċedura għall-għoti ta' kuntratt fir-rigward tal-kuntratt ikkonċernat.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Xejn

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Kull kandidat persuna fiżika u kull persuna fiżika mqabbda tipprovdi s-servizzi indikati għandha tissodisfa l-livell minimu ta' kapaċità teknika u professjonali li ġej:

— Lawrea fid-dritt Malti li turi formazzjoni universitarja kompluta (minimu 3 snin) li tagħti dritt għall-eżerċizzju tat-tliet professjonijiet legali f'Malta [Avukat (LL.D jew Master fl-Avokatura), Nutar (Dip. Not. Pub. jew Master fi Studji Notarili), jew Prokuratur Legali (L.P. B.A. Studji Soċjo-Legali, LL.B. b'diploma ta' Prokuratur Legali, diploma ta' Prokuratur Legali)], jew

— Lawrea fid-dritt li turi formazzjoni universitarja kompluta (minimu 3 snin) fi Stat Membru tal-UE, kif ukoll ċertifikat li juri l-mod kif il-kandidat għandu aċċess għall-eżerċizzju tal-professjonijiet legali f'Malta, jew

— unikament għal-lottijiet li jirrigwardaw l-Ispanjol, il-Ġermaniż, u l-Pollakk, lawrea universitarja kompleta (minimu 3 snin) f'qasam tad-dritt jew mhux tad-dritt. Fil-każ ta' lawrea li ma tkoprix formazzjoni ġuridika, huwa mitlub ukoll: jew esperjenza professjonali fit-traduzzjoni ta' dokumenti ta' natura ġuridika għal mill-inqas sentejn, jew ċertifikat jew lawrea universitarja li tkopri t-traduzzjoni ġuridika.

Formazzjoni universitarja fid-dritt titqies li hija vantaġġ

Informazzjoni u formalitajiet mitluba sabiex jiġi evalwat jekk dawn ir-rekwiżiti ġewx issodisfatti:

— kopja tad-diploma tal-lawrea universitarja li turi t-taħriġ ġuridiku mitlub,

— kopja tad-diploma tal-lawrea universitarja f'qasam mhux ġuridiku, fejn ikun il-każ,

— CV ddettaljat,

— dokumenti rilevanti jew informazzjoni ddettaljata li tista' tiġi vverifikata li juru l-esperjenza professjonali ta' traduzzjoni ta' dokumenti legali ta' mhux inqas minn sentejn, fejn ikun il-każ (eżempju: lista tas-servizzi prinċipali pprovduti matul dawn l-aħħar 3 snin),

— informazzjoni dwar l-għarfien perfett tal-Malti [mod ta' apprendiment, kwalifika(i), esperjenza professjonali],

— informazzjoni dwar l-għarfien tajjeb tal-lingwa li minnha ssir it-traduzzjoni (ara l-lista tal-lottijiet) [mod ta' apprendiment, kwalifika(i), esperjenza professjonali].

III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Il-kwalità tas-servizzi mogħtija taħt l-oqfsa ta' kuntratti għandha tkun tali li tippermetti l-użu immedjat tat-test, jew permezz ta' pubblikazzjoni jew b'mod ieħor. Għalhekk, il-kontraent għandu jiżgura:

— il-konformità mal-istruzzjonijiet speċifiċi mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja,

— l-użu korrett, rigoruż u preċiż tal-lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni,

— l-użu rigoruż tal-lingwa u tat-terminoloġija ġuridika adegwata fil-lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni,

— l-użu strett tat-terminoloġija ġuridika użata fid-dokumenti ta' riferiment (lingwa li minnha ssir it-traduzzjoni u lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni),

— il-kwotazzjoni rigoruża tat-testi leġiżlattivi u/jew ġudizzjarji rilevanti,

— l-użu tad-databases ġuridiċi meħtieġa (tal-Unjoni u nazzjonali),

— l-osservanza tal-VadeMecum tal-Qorti tal-Ġustizzja (skont il-każ),

— il-kunsinna fit-terminu miftiehem u speċifikat fl-ordni.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura ristretta
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 270
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 03/09/2021
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Malti
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 12 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

Is-sejħa għal offerti hija permanenti. Il-pubblikazzjoni ta’ avviż ta’ kuntratt ġdid hija prevista mhux qabel 42 xahar mid-dħul fis-seħħ tal-ewwel oqsfa ta’ kuntratti.

VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

It-talbiet għal parteċipazzjoni ffirmati għandhom jintbagħtu b'ittra elettronika (bil-formola ta' reġistrazzjoni (fil-lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni) ffirmata u skennjata u annessa) jew b'ittra postali (bil-formola ta' reġistrazzjoni (fil-lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni) ffirmata). Links lejn spazji ta' ħazna online mhumiex ser jiġu aċċettati.

Fuq il-bażi tal-evalwazzjoni tal-kapaċitajiet tagħhom, il-kandidati magħżula jiġu mistiedna jagħmlu offerta waħda (mill-inqas 5 kandidati għal kull lott, sakemm ikun hemm numru biżżejjed ta' kandidati li jissodisfaw il-kriterji ta' selezzjoni).

Peress li l-lottijiet huma permanenti, ser titwettaq, matul is-seħħ tal-kuntratt, evalwazzjoni regolari tat-talbiet il-ġodda li jaslu wara d-data finali għar-riċezzjoni tagħhom, sakemm ma jkunx intlaħaq in-numru massimu ta' kontraenti għal-lott. Il-parteċipazzjoni f'dan il-kuntratt hija bla ħlas u għalhekk ma tagħti ebda dritt lill-kandidat/lill-offerent jitlob xi tip ta' kumpens finanzjarju għall-ispejjeż sostnuti.

Il-kandidati magħżula jiġu mistiedna permezz ta' ittra elettronika jagħmlu l-offerta tagħhom, ifformulata, minħabba raġunijiet amministrattivi, bl-lngliż jew bil-Franċiż, skont il-każ.

It-testi li għandhom jiġu tradotti jkopru firxa ta' suġġetti ġuridiċi marbuta mal-kawżi mressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. It-tul ta' dawn it-testi, kif ukoll il-livell ta' urġenza li bih jintalbu t-traduzzjonijiet, ivarjaw. Jistgħu jinstabu eżempji tat-testi li għandhom jiġu tradotti fis-sit internet tal-Qorti tal-Ġustizzja: http://www.curia.europa.eu.

Il-kontraenti ser jintalbu jaħdmu fuq testi li jkunu ġew ipproċessati minn qabel b'sistema ta’ traduzzjoni assistita. L-offerenti magħżula ser jintalbu jiddikjaraw li huma lesti jiffamiljarizzaw ruħhom ma' din is-sistema jekk dan ikun meħtieġ għal xi xogħol speċifiku. Jekk ma jkunux disposti jagħmlu dan, huma jkunu qegħdin jirrinunzjaw għad-dritt tagħhom li jirċievu kull xogħol li fir-rigward tiegħu tkun meħtieġa din il-familjarizzazzjoni, irrispettivament mill-klassifikazzjoni tagħhom fil-lista tal-kontraenti.

Il-partijiet fit-testi li jkunu diġà ġew tradotti kollha jew parzjalment minn qabel, u pprovduti lill-kontraent fil-fajl għat-traduzzjoni, jew separatament, ser jitnaqqsu mit-total ta’ paġni magħduda konformement mal-modalitajiet indikati fil-qafas ta' kuntratt.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue de Fort Niedergrünewald
Belt: Il-Lussemburgu
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Terminu ta' xagħrejn li jiddekorri mill-pubblikazzjoni tal-att, tan-notifika tiegħu lir-rikorrent jew, fin-nuqqas ta' dan tal-ġurnata li fiha huwa jkun sar jaf bih, konformement mal-Artikolu 263 TFUE

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
12/05/2021