Services - 265581-2021

27/05/2021    S101

il-Lussemburgu-Il-Lussemburgu: Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Malti

2021/S 101-265581

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Plateau de Kirchberg (Uffiċċju TOC +11 0113)
Belt: Il-Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Diviżjoni tal-Ilsien Malti
Posta elettronika: FreelanceMT@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.curia.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/mt
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Malti

II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-kuntratt jikkonċerna 6 lottijiet (ara t-taqsima II.2). Il-lottijiet huma permanenti, talbiet ġodda jistgħu jiġu aċċettati f’kull mument matul il-kuntratt. Il-kuntratti jingħataw skont il-lottijiet. Huma jkunu validi għal sena u jiġġeddu awtomatikament għal 3 perijodi ta' sena. In-numru massimu ta' kuntratti li ser jiġu konklużi għal kull lott huwa speċifikat iktar 'il quddiem. Ser tiġi stabbilita lista ta' klassifikazzjoni skont il-kriterji ta’ għoti tal-kuntratt. Din il-lista tiddetermina l-ordni inizjali li fih il-kontraenti, fid-dawl tal-kapaċità ta' produzzjoni u tal-ispeċjalizzazzjoni tagħhom, issirilhom offerta għal xogħol speċifiku. Din il-klassifikazzjoni tiġi rriveduta perijodikament sabiex tirrifletti l-kwalità effettiva tas-servizz ipprovdut. Matul il-kuntratt, il-klassifikazzjoni tista' wkoll tinbidel minħabba l-konklużjoni ta’ kuntratti ġodda jew minħabba t-terminazzjoni ta' kuntratti eżistenti.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

ES

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Konklużjoni ta' diversi oqsfa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mill-Ispanjol għall-Malti. In-numru massimu ta' oqfsa ta' kuntratti konklużi għal dan il-lott huwa ta' 50. Is-sejħa għal offerti hija permanenti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.9)Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna
Għadd minimu previst: 50
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-prezz medju mħallas fl 2020 għall-istess lott tal-kuntratt preċedenti kien ta’ EUR 29,25 (prezz totali għal kull paġna standard ta’ 1 500 karattru, spazji mhux inklużi, fil-lingwa sors, li jkopri l-ispejjeż kollha). Il-Qorti tal-Ġustizzja tirriżerva d-dritt li tiċħad l-offerti meqjusa eċċessivament għoljin u dawk anormalment baxxi.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

DE

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Konklużjoni ta' diversi oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mill-Ġermaniż għall-Malti. In-numru massimu ta' oqfsa ta' kuntratti konklużi għal dan il-lott huwa ta' 50. Is-sejħa għal offerti hija permanenti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.9)Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna
Għadd minimu previst: 50
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-prezz medju mħallas fl 2020 għall-istess lott tal-kuntratt preċedenti kien ta’ EUR 27,85 (prezz totali għal kull paġna standard ta’ 1 500 karattru, spazji mhux inklużi, fil-lingwa sors, li jkopri l-ispejjeż kollha). Il-Qorti tal-Ġustizzja tirriżerva d-dritt li tiċħad l-offerti meqjusa eċċessivament għoljin u dawk anormalment baxxi.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

EN

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Konklużjoni ta' diversi oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mill-Ingliż għall-Malti. In-numru massimu ta' oqfsa ta' kuntratti konklużi għal dan il-lott huwa ta' 50. Is-sejħa għal offerti hija permanenti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.9)Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna
Għadd minimu previst: 50
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-prezz medju mħallas fl 2020 għall-istess lott tal-kuntratt preċedenti kien ta’ EUR 15,59 (prezz totali għal kull paġna standard ta’ 1 500 karattru, spazji mhux inklużi, fil-lingwa sors, li jkopri l-ispejjeż kollha). Il-Qorti tal-Ġustizzja tirriżerva d-dritt li tiċħad l-offerti meqjusa eċċessivament għoljin u dawk anormalment baxxi.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

FR

Nru tal-lott: 4
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Konklużjoni ta' diversi oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mill-Franċiż għall-Malti. In-numru massimu ta' oqfsa ta' kuntratti konklużi għal dan il-lott huwa ta' 50. Is-sejħa għal offerti hija permanenti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.9)Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna
Għadd minimu previst: 50
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-prezz medju mħallas fl 2020 għall-istess lott tal-kuntratt preċedenti kien ta’ EUR 25,47 (prezz totali għal kull paġna standard ta’ 1 500 karattru, spazji mhux inklużi, fil-lingwa sors, li jkopri l-ispejjeż kollha). Il-Qorti tal-Ġustizzja tirriżerva d-dritt li tiċħad l-offerti meqjusa eċċessivament għoljin u dawk anormalment baxxi.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

IT

Nru tal-lott: 5
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Konklużjoni ta' diversi oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mit-Taljan għall-Malti. In-numru massimu ta' oqfsa ta' kuntratti konklużi għal dan il-lott huwa ta' 50. Is-sejħa għal offerti hija permanenti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.9)Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna
Għadd minimu previst: 50
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-prezz medju mħallas fl 2020 għall-istess lott tal-kuntratt preċedenti kien ta’ EUR 21,57 (prezz totali għal kull paġna standard ta’ 1 500 karattru, spazji mhux inklużi, fil-lingwa sors, li jkopri l-ispejjeż kollha). Il-Qorti tal-Ġustizzja tirriżerva d-dritt li tiċħad l-offerti meqjusa eċċessivament għoljin u dawk anormalment baxxi.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

PL

Nru tal-lott: 6
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Konklużjoni ta' diversi oqsfa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mill-Pollakk għall-Malti. In-numru massimu ta' oqfsa ta' kuntratti konklużi għal dan il-lott huwa ta' 20. Is-sejħa għal offerti hija permanenti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.9)Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna
Għadd minimu previst: 20
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-prezz medju mħallas fl-2020 għal-lottijet kollha kien ta’ EUR 22,75 (prezz totali għal kull paġna standard ta’ 1500 karattru, spazji mhux inklużi, fil-lingwa sors, li jkopri l-ispejjeż kollha). Il-Qorti tal-Ġustizzja tirriżerva d-dritt li tiċħad l-offerti meqjusa eċċessivament għoljin u dawk anormalment baxxi.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Il-parteċipazzjoni f’din il-proċedura ta’ għoti ta’ kuntratti hija miftuħa, taħt l-istess kundizzjonijiet, għal kull persuna fiżika jew ġuridika li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattati kostituttivi tal-Unjoni Ewropea u għal kull persuna fiżika jew ġuridika stabbilita f’pajjiż terz li jkun ikkonkluda mal-Unjoni Ewropea ftehim speċifiku fil-qasam tal-kuntratti pubbliċi, taħt il-kundizzjonijiet previsti minn dan il-ftehim. Il-kandidati għandhom jindikaw l-Istat li fih huma jkunu stabbiliti u jippreżentaw il-provi meħtieġa skont il-liġi ta’ dan l-Istat.

Il-kandidati għandhom jiffirmaw dikjarazzjoni fuq l-unur (disponibbli fl-indirizz internet indikat fil-punt 1.3) dwar il-kriterji ta’ esklużjoni u dwar il-kriterji ta’ selezzjoni li jgħidu li huma ma jinsabu f'ebda waħda mis-sitwazzjonijiet deskritti fl-Artikoli 136 sa 140 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Jekk il-kandidat ikun persuna ġuridika (jew persuna ġuridika parti minn grupp): dawn il-kriterji ta' esklużjoni japplikaw għall-kandidat u għal kull wieħed mill-fornituri ppreżentati mill-kandidat.

Għandhom jiġu pprovduti wkoll dawn l-elementi

* jekk il-kandidat ikun persuna ġuridika (jew persuna ġuridika parti minn grupp):

— l-indikazzjoni tal-uffiċċju rreġistrat u prova ta' dan,

— l-indikazzjoni tal-istatus legali u prova ta' dan, pereżempju, reġistrazzjoni fir-Reġistru tal-kumpanniji, reġistrazzjoni mad-Dipartiment tal-VAT, kopji tal-istatut u tal-memorandum ta' assoċjazzjoni tal-kumpannija, skont id-dispożizzjonijiet tal-lstat fejn ikun stabbilit il-kandidat,

— l-identità tal-persuni li għandom il-poter ta' rappreżentanza, ta' teħid ta' deċiżjonijiet jew ta' kontroll fuqu.

* jekk il-kandidat ikun persuna fiżika (jew persuna fiżika parti minn grupp):

— dikjarazzjoni li turi l-istatus indipendenti tagħha bħala persuna li taħdem għal rasha li tipprovdi s-servizzi kkonċernati,

— dikjarazzjoni dwar jekk hijex suġġetta għall-VAT.

It-talbiet għal parteċipazzjoni għandhom jiġu fformulati b'mod li l-evalwazzjoni tagħhom tkun kompluta, preċiża u tkun tista' ssir l-iktar malajr possibbli, sabiex ikunu jistgħu jintgħażlu l-kandidati li magħhom jibdew in-negozjati. It-talbiet għal parteċipazzjoni ta' dawk il-kandidati li ma jipprovdux informazzjoni biżżejjed meta jimlew il-formola ta' reġistrazzjoni obbligatorja (disponibbli fis-sit internet speċifikat fil-punt I.3) u meta jibagħtu d-dokumenti u l-provi indikati, jistgħu jiġu miċħuda.

In-numri ta' kopja tat-talba għandu jikkorrispondi man-numru tal-lott li jirrigwardah u l-informazzjoni neċessarja għall-evalwazzjoni tal-kapaċità tal-kandidat għandha tiġi pprovduta skont il-lott.

Il-kandidati li l-qafas ta’ kuntratt tagħhom għall-istess lott kien ġie xolt mill-Qorti tal-Ġustizzja minħabba nuqqas ta' kwalità jistgħu jiġu esklużi wkoll mill-parteċipazzjoni fil-proċedura għall-għoti ta' kuntratt fir-rigward tal-kuntratt ikkonċernat.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Xejn

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Kull kandidat persuna fiżika u kull persuna fiżika mqabbda tipprovdi s-servizzi indikati għandha tissodisfa l-livell minimu ta' kapaċità teknika u professjonali li ġej:

— Lawrea fid-dritt Malti li turi formazzjoni universitarja kompluta (minimu 3 snin) li tagħti dritt għall-eżerċizzju tat-tliet professjonijiet legali f'Malta [Avukat (LL.D jew Master fl-Avokatura), Nutar (Dip. Not. Pub. jew Master fi Studji Notarili), jew Prokuratur Legali (L.P. B.A. Studji Soċjo-Legali, LL.B. b'diploma ta' Prokuratur Legali, diploma ta' Prokuratur Legali)], jew

— Lawrea fid-dritt li turi formazzjoni universitarja kompluta (minimu 3 snin) fi Stat Membru tal-UE, kif ukoll ċertifikat li juri l-mod kif il-kandidat għandu aċċess għall-eżerċizzju tal-professjonijiet legali f'Malta, jew

— unikament għal-lottijiet li jirrigwardaw l-Ispanjol, il-Ġermaniż, u l-Pollakk, lawrea universitarja kompleta (minimu 3 snin) f'qasam tad-dritt jew mhux tad-dritt. Fil-każ ta' lawrea li ma tkoprix formazzjoni ġuridika, huwa mitlub ukoll: jew esperjenza professjonali fit-traduzzjoni ta' dokumenti ta' natura ġuridika għal mill-inqas sentejn, jew ċertifikat jew lawrea universitarja li tkopri t-traduzzjoni ġuridika.

Formazzjoni universitarja fid-dritt titqies li hija vantaġġ

Informazzjoni u formalitajiet mitluba sabiex jiġi evalwat jekk dawn ir-rekwiżiti ġewx issodisfatti:

— kopja tad-diploma tal-lawrea universitarja li turi t-taħriġ ġuridiku mitlub,

— kopja tad-diploma tal-lawrea universitarja f'qasam mhux ġuridiku, fejn ikun il-każ,

— CV ddettaljat,

— dokumenti rilevanti jew informazzjoni ddettaljata li tista' tiġi vverifikata li juru l-esperjenza professjonali ta' traduzzjoni ta' dokumenti legali ta' mhux inqas minn sentejn, fejn ikun il-każ (eżempju: lista tas-servizzi prinċipali pprovduti matul dawn l-aħħar 3 snin),

— informazzjoni dwar l-għarfien perfett tal-Malti [mod ta' apprendiment, kwalifika(i), esperjenza professjonali],

— informazzjoni dwar l-għarfien tajjeb tal-lingwa li minnha ssir it-traduzzjoni (ara l-lista tal-lottijiet) [mod ta' apprendiment, kwalifika(i), esperjenza professjonali].

III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Il-kwalità tas-servizzi mogħtija taħt l-oqfsa ta' kuntratti għandha tkun tali li tippermetti l-użu immedjat tat-test, jew permezz ta' pubblikazzjoni jew b'mod ieħor. Għalhekk, il-kontraent għandu jiżgura:

— il-konformità mal-istruzzjonijiet speċifiċi mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja,

— l-użu korrett, rigoruż u preċiż tal-lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni,

— l-użu rigoruż tal-lingwa u tat-terminoloġija ġuridika adegwata fil-lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni,

— l-użu strett tat-terminoloġija ġuridika użata fid-dokumenti ta' riferiment (lingwa li minnha ssir it-traduzzjoni u lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni),

— il-kwotazzjoni rigoruża tat-testi leġiżlattivi u/jew ġudizzjarji rilevanti,

— l-użu tad-databases ġuridiċi meħtieġa (tal-Unjoni u nazzjonali),

— l-osservanza tal-VadeMecum tal-Qorti tal-Ġustizzja (skont il-każ),

— il-kunsinna fit-terminu miftiehem u speċifikat fl-ordni.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura ristretta
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 270
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 03/09/2021
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Malti
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 12 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

Is-sejħa għal offerti hija permanenti. Il-pubblikazzjoni ta’ avviż ta’ kuntratt ġdid hija prevista mhux qabel 42 xahar mid-dħul fis-seħħ tal-ewwel oqsfa ta’ kuntratti.

VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

It-talbiet għal parteċipazzjoni ffirmati għandhom jintbagħtu b'ittra elettronika (bil-formola ta' reġistrazzjoni (fil-lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni) ffirmata u skennjata u annessa) jew b'ittra postali (bil-formola ta' reġistrazzjoni (fil-lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni) ffirmata). Links lejn spazji ta' ħazna online mhumiex ser jiġu aċċettati.

Fuq il-bażi tal-evalwazzjoni tal-kapaċitajiet tagħhom, il-kandidati magħżula jiġu mistiedna jagħmlu offerta waħda (mill-inqas 5 kandidati għal kull lott, sakemm ikun hemm numru biżżejjed ta' kandidati li jissodisfaw il-kriterji ta' selezzjoni).

Peress li l-lottijiet huma permanenti, ser titwettaq, matul is-seħħ tal-kuntratt, evalwazzjoni regolari tat-talbiet il-ġodda li jaslu wara d-data finali għar-riċezzjoni tagħhom, sakemm ma jkunx intlaħaq in-numru massimu ta' kontraenti għal-lott. Il-parteċipazzjoni f'dan il-kuntratt hija bla ħlas u għalhekk ma tagħti ebda dritt lill-kandidat/lill-offerent jitlob xi tip ta' kumpens finanzjarju għall-ispejjeż sostnuti.

Il-kandidati magħżula jiġu mistiedna permezz ta' ittra elettronika jagħmlu l-offerta tagħhom, ifformulata, minħabba raġunijiet amministrattivi, bl-lngliż jew bil-Franċiż, skont il-każ.

It-testi li għandhom jiġu tradotti jkopru firxa ta' suġġetti ġuridiċi marbuta mal-kawżi mressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. It-tul ta' dawn it-testi, kif ukoll il-livell ta' urġenza li bih jintalbu t-traduzzjonijiet, ivarjaw. Jistgħu jinstabu eżempji tat-testi li għandhom jiġu tradotti fis-sit internet tal-Qorti tal-Ġustizzja: http://www.curia.europa.eu.

Il-kontraenti ser jintalbu jaħdmu fuq testi li jkunu ġew ipproċessati minn qabel b'sistema ta’ traduzzjoni assistita. L-offerenti magħżula ser jintalbu jiddikjaraw li huma lesti jiffamiljarizzaw ruħhom ma' din is-sistema jekk dan ikun meħtieġ għal xi xogħol speċifiku. Jekk ma jkunux disposti jagħmlu dan, huma jkunu qegħdin jirrinunzjaw għad-dritt tagħhom li jirċievu kull xogħol li fir-rigward tiegħu tkun meħtieġa din il-familjarizzazzjoni, irrispettivament mill-klassifikazzjoni tagħhom fil-lista tal-kontraenti.

Il-partijiet fit-testi li jkunu diġà ġew tradotti kollha jew parzjalment minn qabel, u pprovduti lill-kontraent fil-fajl għat-traduzzjoni, jew separatament, ser jitnaqqsu mit-total ta’ paġni magħduda konformement mal-modalitajiet indikati fil-qafas ta' kuntratt.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue de Fort Niedergrünewald
Belt: Il-Lussemburgu
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Terminu ta' xagħrejn li jiddekorri mill-pubblikazzjoni tal-att, tan-notifika tiegħu lir-rikorrent jew, fin-nuqqas ta' dan tal-ġurnata li fiha huwa jkun sar jaf bih, konformement mal-Artikolu 263 TFUE

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
12/05/2021