Supplies - 265588-2018

21/06/2018    S117

Poland-Jastrzębia: Solar photovoltaic modules

2018/S 117-265588

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Jastrzębia
Postal address: Jastrzębia 110
Town: Jastrzębia
NUTS code: PL921 Not specified
Postal code: 26-631
Country: Poland
Contact person: Przemysław Kępas
E-mail: urzad@jastrzebia.pl
Telephone: +48 483840511
Fax: +48 483840504
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.jastrzebia.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Parafia Rzymsko-Katolicka Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Jastrzębi
Postal address: Jastrzębia 63
Town: Jastrzębia
NUTS code: PL921 Not specified
Postal code: 26-631
Country: Poland
E-mail: urzad@jastrzebia.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.jastrzebia.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Goryniu
Postal address: Goryń 16
Town: Jastrzębia
NUTS code: PL921 Not specified
Postal code: 26-631
Country: Poland
E-mail: urzad@jastrzebia.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.jastrzebia.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
In the case of joint procurement involving different countries, state applicable national procurement law:

Niniejsze zamówienie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz wskazanych powyżej Zamawiających-gm. Jastrzębia

The contract is awarded by a central purchasing body
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia

Reference number: RI.271.2.1.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Jastrzębia w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Jastrzębia”.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 406 570.60 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastrzębia

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
45300000 Building installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45321000 Thermal insulation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Not specified
Main site or place of performance:

Teren gminy Jastrzębia.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastrzębia, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 154 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) 68 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

b) 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowany na dachu budynku użyteczności publicznej,

c) 80 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na dachach, ścianie lub balkonie/tarasie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

d) 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany na dachu budynku parafialnego,

e) 4 zestawy (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

2) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),

3) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,

4) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,

5) montaż grupy pompowej,

6) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,

7) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,

8) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

9) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

10) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,

11) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,

12) przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji,

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt Nr RPMA.04.01.00-14-6922/16 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Jastrzębia

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
45310000 Electrical installation work
45311100 Electrical wiring work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Not specified
Main site or place of performance:

Teren gminy Jastrzębia.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Jastrzębia, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 111 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) 34 zestawów instalacji fotowoltaicznych składający się z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 2,12 kW montowany na dachach lub elewacji budynków mieszkalnych osób fizycznych,

b) 65 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 3,18 kW montowane na dachach budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych osób fizycznych,

c) 10 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 19 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 5,04 kW montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

d) 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 19 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 5,04 kW montowane na dachach budynków parafialnych,

2) montaż inwertera,

3) instalacja prądu stałego DC,

4) instalacja prądu zmiennego AC,

5) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,

6) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

9) wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do dostawcy energii elektrycznej,

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt Nr RPMA.04.01.00-14-6922/16 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jastrzębia

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
42161000 Hot-water boilers
45331110 Boiler installation work
45331100 Central-heating installation work
45300000 Building installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45321000 Thermal insulation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Not specified
Main site or place of performance:

Teren gminy Jastrzębia.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jastrzębia, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 28 szt. kotłów na biomasę do ogrzewania budynków o znamionowej mocy cieplnej 25 kW w budynkach mieszkalnych osób fizycznych,

2) demontaż istniejącego kotła (zdemontowany kocioł pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),

3) wykonanie montażu czopucha do komina,

4) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,

6) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u,

7) wykonanie montażu pomp obiegowych,

8) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,

9) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,

10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,

11) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt Nr RPMA.04.01.00-14-6922/16 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż pomp ciepła do c. w. u. w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jastrzębia

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
42511110 Heat pumps
45300000 Building installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Not specified
Main site or place of performance:

Teren gminy Jastrzębia.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż pomp ciepła do c. w. u. w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jastrzębia, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 45 szt. pomp ciepła o mocy cieplnej min. 3,5 kW służących do przygotowywania c.w.u.,

2) montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7) napełnienie instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt Nr RPMA.04.01.00-14-6922/16 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 027-058389
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastrzębia

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
Postal address: ul. Majora Hubala 157
Town: Wola Zaradzyń
NUTS code: PL71 Not specified
Postal code: 95-054
Country: Poland
Internet address: http://www.flexipowergroup.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 091 781.30 PLN
Total value of the contract/lot: 1 811 800.20 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Jastrzębia

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
Postal address: ul. Majora Hubala 157
Town: Wola Zaradzyńska
NUTS code: PL71 Not specified
Postal code: 95-054
Country: Poland
E-mail: biuro@flexipowergroup.pl
Internet address: http://www.flexipowergroup.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 538 004.98 PLN
Total value of the contract/lot: 1 792 270.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jastrzębia

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ERGO Ekologia Sp. z o.o
Postal address: ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok. 17
Town: Warszawa
NUTS code: PL91 Not specified
Postal code: 02-495
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 356 924.07 PLN
Total value of the contract/lot: 366 058.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Dostawa i montaż pomp ciepła do c. w. u. w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jastrzębia

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ERGO Ekologia Sp. z o.o
Postal address: ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok. 17
Town: Warszawa
NUTS code: PL91 Not specified
Postal code: 02-495
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 406 408.50 PLN
Total value of the contract/lot: 436 442.40 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

—24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

—24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

—24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

—24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy,

—24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

—24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

—24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

—24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

—24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

—a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

—b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

—c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

—24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

—24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,

—24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/06/2018