darbai - 26568-2021

Submission deadline has been amended by:  84607-2021
20/01/2021    S13

Vengrija-Kecskemét: Pastatų statybos darbai

2021/S 013-026568

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_20339597
Adresas: Kossuth tér 1.
Miestas: Kecskemét
NUTS kodas: HU331 Bács-Kiskun
Pašto kodas: 6000
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Balogh Zoltán
El. paštas: palyazat@kecskemet.hu
Telefonas: +36 76513513
Faksas: +36 76513538
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://kecskemet.hu/
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000879062020/reszletek
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000879062020/reszletek
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Új kétcsoportos bölcsőde építése Hetényegyházán

Nuorodos numeris: EKR000879062020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45210000 Pastatų statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

„Vállalkozási szerződés a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002 azonosító számú „Új kétcsoportos bölcsőde építése Hetényegyházán” című projekt építés kivitelezési munkáira”

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 81. § (1) bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45210000 Pastatų statybos darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HU331 Bács-Kiskun
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

6044 Kecskemét - Hetényegyháza, Pajtás utca 20798/6 hrsz

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

„Vállalkozási szerződés a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002 azonosító számú „Új kétcsoportos bölcsőde építése Hetényegyházán” című projekt építés kivitelezési munkáira”

Építési beruházás ismertetése:

Építési feladat egy 26 férőhelyes bölcsőde épület megépítése, a hozzátartozó játszóudvar, előkert és parkolóhelyek kialakításával.

A bölcsőde épület a szabványnak megfelelően földszintes, melyben 2 csoportszoba, gyermekmosdók és gyermeköltözők, közösségi helyiség, egyéb szükséges szociális és kiszolgáló helyiségek (illemhelyek, zuhanyzók, öltözők, irodák, raktárak, mosó stb.) valamint melegítőkonyha készül. A csoportszobákhoz a játszóudvar felé teraszok kapcsolódnak.

A tervezett épület épületszerkezetei és energetikai mutatói a közel nulla energiaigényű követelményszintnek felel meg. Az épület komplex akadálymentesítéssel készül.

Építési beruházás meghatározó nagyságrendje:

— 2 csoportos (26 férőhelyes) bölcsőde építése

— Hasznos alapterület: 414,28 m2

— Beépített alapterület: 488,20 m2

— Telekterület: 1 680 m2

Fontosabb munkanemek, mennyiségek:

— mélyalapozás, 816 m mikrocölöp

— helyszíni beton és vasbeton munkák, 20,44 to betonacél szerelés, 219,4 m3 beton

— falazás, 297 m2 teherhordó és kitöltő falazat

— ácsmunka, 292 m2 tetőszerkezet, 3,3 m3 RR fa tartó

— vakolás, 1093 m2 vakolat

— szárazépítés, 448 m2 szerelt válaszfal

— tetőfedés, 436 m2 beton cserép

— hideg- és meleg burkolatok, 249 m2 meleg burkolat, 216 m2 hideg burkolat

— fa- és műanyag szerkezetek, 32 db beltéri ajtó, 44 db kültéri nyílászáró

— felületképzés, 1782 m2 festés

— szigetelés, 642 m2 homlokzati hőszigetelés

— térburkolatok készítése, 523 m2 térburkolat

— fűtés-hűtés, 2 db 11 kW-os hőszivattyú, 2429 m padlófűtéscső

— 32 db 410 Wp teljesítményű napelem

— környezetrendezés, 760 m2 füvesítés, 22 db fa + 232 db cserje telepítés, 13 db kerti berendezés

— 25,6 m2 fix lamellás árnyékoló beépítése

— 517,1 m2 tér, vagy járdaburkolat készítése

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):

A dokumentáció szerinti kivitelezési feladat, egy helyrajzi számon, funkcionális és műszaki egységet képező épületen valósul meg, az épület részekre bontása nem célszerű. Egy vállalkozóval építtetni sokkal költséghatékonyabb, mivel a leendő vállalkozó egy felvonulás és organizációs költséget jelent.

A munkafolyamatok szerinti részekre bontás szintén nem javasolt, mert az építési feladat több egymásra épülő munkafolyamatokból áll, melyek összehangolása, egységes műszaki vezetést koordinálást igényel a kivitelező részéről.

A munkafolyamatok szoros összefüggésben állnak egymással, ahol nem húzható egzakt határvonal a részekre bontás érdekében. Az erőszakolt részekre bontás esetén, jelentős esély lenne arra, hogy a különböző megvalósítandó részfeladatok között elvesznének a pontos határok és bizonyos, elvégzendő munkarészeknek sem egyik, sem másik részfeladatban nem lenne gazdája.

A részekre bontás Ajánlatkérőre negatív hatással lenne a garanciavállalás szempontjából is, hiszen bizonyos feladatok garanciavállalásának a feltétele az, hogy a hozzákapcsolódó munkarészek is az adott vállalkozás feladatát képezzék. Az összefüggő, összetett feladatrendszer ésszerűen egyetlen generál garanciavállalót kíván.

Több rész biztosítása esetén a munkaterület használatának koordinálása és felügyelete, a használattal kapcsolatosan esetlegesen felmerülő viták rendezése jelentős és felesleges többletterhet róna Ajánlatkérőre, valamint veszélyeztetné a kivitelezési munkák határidőre való elvégzését.

Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező építési engedélyezési-, kivitelezési tervdokumentáció és tételes árazatlan költségvetési kiírás határozza meg.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: 2. részszempont: a szerződés teljesítésében közreműködő a felhívás M/2. a) pontjában előírt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36) / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: 3. részszempont: a szerződés teljesítésében közreműködő a felhívás M/2. b) pontjában előírt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36) / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: 4. részszempont: a szerződés teljesítésében közreműködő a felhívás M/2. c) pontjában előírt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36) / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: 5. részszempont: a 12 hónapon felüli többletjótállás időtartama (többlet vállalás, hónap, min. 0 - max. 36) / Lyginamasis svoris: 5
Kaina - Lyginamasis svoris: 70
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002

II.2.14)Papildoma informacija

Ajánlatkérő jeleneljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Értékelés pontszáma 0-10, módszere:

1. részszempont: fordított arányosság,

2., 3., 4. és 5. részszempont: egyenes arányosság.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló Kr. 1. § (1) bekezdése szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kr. 15. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésére, amely alapján a kizáró okokra és alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés rendelkezései alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában említett kizáró okokat az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.

Az ajánlattevőknek az alkalmazandó szabályok, az egységes európai közbeszerzési dokumentum használata, valamint a kizáró okok igazolása során a Kr. 2-4. §, 6. §, 8. §, 10. §, valamint 12-16. § figyelembevételével kell eljárniuk.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4); (11) és (11a) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás kapcsán a Kbt. 64. §-ára.

SZ.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm r. (a továbbiakban: Ékr.) 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő vonatkozásában ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékben szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységeget végzők névjegyzékének adatai alapján ellenőrzi. A nem Mo.-i. gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást kell benyújtani.

Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a külföldi gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. AK felhívja a figyelmet, hogy a csatolt mellékletekben további fontos információk találhatóak.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

P/1.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számla száma,

— mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját,

— a pénzforgalmi számlán volt-e 15 napot meghaladó „sorban állás” (2009. évi LXXXV. tv 2. § 25. pont) az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban.

A számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatoknak a megszűnt számlákra is ki kell terjednie. A pénzforgalmi számlák bármely, a megszűnés dátumát követő keltezésű nyilatkozattal is igazolhatóak.

P/2.

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.

P/3.

A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről és a közbeszerzés tárgya (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, annak megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését.

Ha az ajánlattevő a P/2. vagy P/3. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

P/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy valamelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő.

P/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több lezárt üzleti évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) − általános forgalmi adó nélkül számított − árbevétele összesen nem éri el a nettó 150 000 000,- HUF összeget.

P/3.

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben

— a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 210 000 000,- HUF összeget,

— a közbeszerzés tárgya (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 150 000 000,- HUF összeget.

Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 65. § (1) bekezdésében foglaltak fennállását az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(k) a Kbt. 69. § (4) illetve (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívására köteles(ek) igazolni.

A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) illetve (6) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

A Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdésére és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

A Kr. 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.

Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

M/1.

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (5 éven belül befejezett, de 8 éven belül megkezdett) legjelentősebb építési beruházásainak (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) ismertetését. A referencia igazoláson szerepeljen legalább a szerződést kötő másik fél megnevezése (név és cím), kapcsolattartójának a neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím), az építési beruházás tárgya, mennyisége, teljesítés helye és ideje (teljesítés kezdő és befejező időpont megadásával év/hónap/nap pontossággal), továbbá a nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő visszafelé számított 5 év alatt befejezett - de legfeljebb 8 éven belül megkezdett - teljesítések igazolását veszi figyelembe, figyelemmel a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a referencia igazolása során a Kr. 22. § (3) és (5) bekezdése, valamint a 21/A. §, szerint szíveskedjen eljárni.

M/2.

Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) − különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek − a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.

A végzettség és szakmai gyakorlati idő feltételének való megfelelés ellenőrzésére:

— ha a bemutatott szakember a szerződéskötés feltételeként elvárt érvényes jogosultsága szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelést - a nyilvántartásba vétel ténye által - az Ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember végzettségét igazoló dokumentumok csatolása és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat bemutatása nem szükséges),

— Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember végzettségét igazoló dokumentumok csatolása és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat bemutatása nem szükséges),

— Egyéb esetben az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés - az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő - ellenőrzése a szakember által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságának szükséges részletezettségű önéletrajz és a végzettséget bizonyító dokumentum alapján történik. Más EU tagállamban szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, az előírttal egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.

A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie - csatolnia kell a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni.

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.

Amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy az alkalmassági követelményként előírt jogosultság megszerzésének időpontját fel kell tüntetni az önéletrajzban.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 24. § (2) bekezdése.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

M/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (5 éven belül befejezett, de 8 éven belül megkezdett) alatt befejezett, - épület(ek) építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása - építési beruházásra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal:

a) legalább 270 m2 hasznos alapterületű, minden szakágat (alapozás, tartószerkezet építés, építőmesteri és szakipari munkák, épületgépészet és épületvillamosság) tartalmazó,

b) legalább 340 m2 térburkolás tartalmazó,

c) legalább 8 m2 fix lamellás árnyékoló beépítését tartalmazó.

Ajánlattevő az M/1. alkalmassági követelményeknek történő megfelelést - referencia alkalmassági követelményenként - több szerződéssel is igazolhatja.

Amennyiben az alkalmassági követelménynek való megfelelés különböző szerződésekből származó referenciamunka bemutatásával történik, akkor követelmény, hogy a referenciák külön-külön is tartalmazzák a felsorolt szakágak mindegyikét.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel.

VAGY

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök képesítés és 3 év szakmai gyakorlat; vagy építészmérnök, építőmérnök képesítés és 4 év szakmai gyakorlat) ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásban.

b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel.

VAGY

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles villamosmérnök képesítés és 3 év szakmai gyakorlati idő vagy villamosmérnök képesítés és 4 év szakmai gyakorlati idő) rendelkező szakemberrel, ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásában.

c) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel

VAGY

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány képesítés és 3 év szakmai gyakorlati idő; vagy gépészmérnök épületgépész szakirány képesítés és 4 év szakmai gyakorlati idő), ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásában.

Ajánlatkérő az M/2. a), b) és c) pont szerinti szakember esetén elfogadja a rögzített végzettségekkel és jogosultságokkal egyenértékűnek tekintett végzettségeket és jogosultságokat is.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember több pozícióra is bemutatható. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény esetében a tört hónapot a gyakorlat számítása során nem veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9), a Kbt. 65. § (6)-(11) és a Kbt. 69. § (11a) bekezdéseire.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. §-ra. Finanszírozás formája: utófinanszírozás.

A támogatás rendjére, a finansz. feltételeire a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rend.-et kell alkalmazni. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.

AK biztosítja a szerződésben foglalt teljes ellenszolg. 50 %-ának megf. mértékű előleg igénybevételét. Az előleg kifizetésére előlegbekérő dokumentum alapján az Ékr. 30. § (2) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. Az ilyen formában nyújtott előleg elszámolása a teljesítések %-os arányának megfelelően a részszámlákban és a végszámlában történik. A szerződés ellenértékét AK a Kbt. 135. § (1)-(3), (5) és (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint teljesíti. Alvállalkozói kifizetésre az Ékr. 32/A. §, és a 32/B. §-ai alkalmazandók. Ajánlatkérő 3 részszámla, valamint végszámla benyújtását teszi lehetővé az Ékr. 32. § (2) bekezdés alapján. Számla benyújtására nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő teljesítésigazolása alapján jogosult. Az ellenszolgáltatás a II.2.13) pontban jelölt projektből kerül finanszírozásra. A hatályos támogatási szerződés alapján a támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért, előleg-visszafizetési biztosítékot, valamint jótállási biztosítékot alkalmaz, az alábbiak szerint:

Késedelmi kötbér: nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a/naptári nap, max. nettó ellenszolgáltatás 10 %-a

Hibás teljesítési kötbér: a teljes nettó szerződéses összeg 3 %-a/alkalom, max. 5 alkalom

Meghiúsulási kötbér: a szerződéses nettó ellenérték 20 %-a.

Jótállás: minimum 12 hónap

Jótállási biztosíték: 2 %

Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke az igényelt előleg összege, csökkentve a nettó vállalkozói díj 5 %-ával

További információt a közbesz. dokumentumok és a szerződéstervezet tartalmaz.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 15/02/2021
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Vengrų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 15/02/2021
Vietos laikas: 17:00
Vieta:

Ajánlattevő az ajánlatát kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújthatja be. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 15. §, 16. §-ira.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

1. Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania .pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls formátumban is. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.

2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelmények tekintetében a Kbt. 41/A. §-a az irányadó.

3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) és a Kbt. 41/A. § (4) bekezdésére.

4. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés).

5. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdései szerint előírtakat. Ajánlattevő ajánlatában köteles a Kbt. 66. § (6) rendelkezésiről külön nyilatkozatot csatolni. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.

7. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő általi fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.

9. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.

10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

11. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

12. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

13. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

14. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni, amely alapján az ajánlati kötöttség 60 napnak felel meg

15. FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907.

16. Nyertes ajánlattevő köteles - az Ékr. 26. §-a alapján - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 30 000 000-Ft/kár, illetve 100 000 000-Ft/év összegű, építési-szerelés munkákra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a fenti összegre kiterjeszteni.

17. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a kiadott árazatlan költségvetés tételein és a benne szereplő mennyiségeken nem módosíthat, azokat nem egészítheti ki. Amennyiben a költségvetésben szereplő konkrét termékek helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék egyenértékűségét a Kr. 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni.

18. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, az ajánlati biztosíték mértéke: 3 500 000,- Ft. A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10025004-00337067-00000677. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: az ajánlati biztosíték - ajánlattevő választása szerint - ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizetői kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizetői kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesíthető. További részletek a közbeszerzési dokumentumok 14. pontjában kerültek rögzítésre.

19. Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell MSZ EN ISO 9001 és ISO 14001 vagy ezekkel, a Kr. 24. § (3) bekezdés szerint egyenértékű irányítási rendszereknek való megfelelést igazoló tanítvánnyal, vagy egyenértékű irányítási rendszerek egyéb bizonyítékaival.

20. A II.2.7) pontban rögzített teljesítési határidőt Ajánlatkérő a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően határozza meg.

21. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a szakemberekre vonatkozó értékelési szempontok kapcsán, hogy ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján abban az esetben is köteles érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, amennyiben az ajánlattevő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.

22. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárást megindító felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021