Услуги - 265749-2021

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Подкрепа за координиране и взаимодействие между проектите в рамките на поканата за зелен пакт по „Хоризонт 2020“
NDНомер на публикацията на обявлението265749-2021
PDДата на публикуване28/05/2021
OJНомер на броя на ОВ S102
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ (RTD), RTD.C.5 – Ecological and Social Transitions
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен21/05/2021
DTКраен срок за подаване26/07/2021
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)73210000 - Консултантски услуги, свързани с научни изследвания
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BE100
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048