Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 265767-2021

28/05/2021    S102

Sverige-Bålsta: Byggnation av ålderdomshem

2021/S 102-265767

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Håbo kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0241
Postadress: Håbo kommun Centrumleden 1
Ort: Bålsta
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 746 32
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna Porsér
E-post: anna.porser@habo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.habo.se
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Nybyggnation av äldreboende i Bålsta

Referensnummer: UH-21-30377
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45215212 Byggnation av ålderdomshem
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Projektering och byggnation av nytt äldreboende med 40 boendeplatser för personer med demenssjukdom. Boendet uppförs på Åsen i centrala Bålsta.

Entreprenaden genomförs som en totalentreprenad i samverkan med en beslutad projektbudget på 121 MSEK.

Fas 1 påbörjas direkt efter avslutad upphandling.

Boendet beräknas kunna stå klart i början av 2024.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 121 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45211200 Byggnation av servicehus
45215212 Byggnation av ålderdomshem
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppsala län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Projektering och byggnation av nytt äldreboende med 40 boendeplatser för personer med demenssjukdom. Boendet uppförs på Åsen i centrala Bålsta.

Entreprenaden genomförs som en totalentreprenad i samverkan med en beslutad projektbudget på 121 MSEK.

Fas 1 påbörjas direkt efter avslutad upphandling.

Boendet beräknas kunna stå klart i början av 2024.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
25/05/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Upphandlingsdokumenten publiceras preliminärt i slutet av augusti.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/05/2021