darbai - 26577-2021

20/01/2021    S13

Vengrija-Budapeštas: Vandens objektų statybos darbai

2021/S 013-026577

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_56699940
Adresas: Márvány utca 1/d.
Miestas: Budapest
NUTS kodas: HU110 Budapest
Pašto kodas: 1012
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Boros András Zoltán
El. paštas: boros.andras.zoltan@ovf.hu
Telefonas: +36 12254400
Faksas: +36 12120773
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ovf.hu
Pirkėjo profilio adresas: http://www.ovf.hu
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001382392020/reszletek
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001382392020/reszletek
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Vízügy

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

MVP-Szeged,csapadék-és tisztított szennyvíz elvez.

Nuorodos numeris: EKR001382392020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45240000 Vandens objektų statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

„Modern Városok Programban a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztés keretében a csapadék és tisztított szennyvíz elvezetésének előkészítési munkálatai”

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
31681200 Elektriniai siurbliai
43134100 Panardinamieji siurbliai
45232130 Lietaus vandens vamzdynų tiesimo darbai
45240000 Vandens objektų statybos darbai
45247112 Drenažo kanalų statybos darbai
45252124 Dugno gilinimo ir žemių siurbimo darbai
71245000 Patvirtinimo planai, darbo brėžiniai ir specifikacijos
71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HU333 Csongrád
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Szeged II. kerület, Algyő külterület

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Vállalkozási szerződés keretében a „Modern Városok Programban a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztés keretében a csapadék és tisztított szennyvíz elvezetésének előkészítési munkálatai” FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása tervezési és kivitelezési feladatok ellátása.

A projekt célja a következő létesítmények megvalósítása:

A projekt megvalósulási területén létesített és/vagy létesítésre kerülő fontos élelmiszeripari tudományos és egyéb infrastrukturális létesítmények nemzetgazdasági szempontból kiemeltek. Jelenleg a terület belvíz érzékeny, a csatornák esésviszonyai és keresztmetszeti jellemzői alapján a beépítés további többletterhelése miatt a tervezett fejlesztés elkerülhetetlen, elmaradása a gyárak, üzemek, létesítmények működés biztonságát veszélyeztetik. A biztonságos elvezetés jelentős kapacitás-bővítéssel, vízépítési műtárgyak, vízelvezető csatornák építésével, rekonstrukciójával lehetséges: a meglévő medrek burkolásával, átereszek cseréjével, esésviszonyok javításával, átemelő szivattyútelepek építésével és a meglévők bővítésével.

Öthalmi I. mellékcsat. vb. mederelemes burkolása a 0+000-3+543 kmsz. között. Qm 740 l/s, fenékesés 0,3 ‰. 11 db műtárgy átépítése tervezett. 6 db vb. oldalbeeresztő műtárgy építése.

Öthalmi csatorna vb. mederelemes burkolása a 0+000-1+859 km szelvények között. Qm 720 l/s, fenékesés 0,04-0,5 ‰. 2 db műtárgy építése.

Öthalmi szivattyútelep építése. Továbbá 2 db vízmérce, 2 db vizsgálólépcső.

Baktó-MÁV melletti csatorna vb. mederelemes burkolása 0+000-4+512 km. szelvények között. Qm 2260 l/s, fenékesés 0,3 ‰. Az M43 autópálya felüljárója alatti zárt szakasz a 1+560-1+697 kmsz. között 2x1,3x1,3 m-es keretelemre épül át. 4 db áteresz átépítése, 5 db tiltós oldalbeeresztő műtárgy építése.

Szillér-Baktó-Fertői főcsatorna vb. mederelemes burkolása.

Szillér-Baktó-Pöröséri összekötő csatorna vb. mederelemes burkolása a 0+000-1+483 km. szelvények között. Qm 2420 l/s, fenékesés 0,29 ‰. 2 db műtárgy átépítése, 1 db olajfogó vb. műtárgy elbontása. 2 db vb. oldalbeeresztő műtárgy építése.

Baktói szivattyútelep összkapacitás bővítése 1,5 m3/s-ról 2,5 m3/s-ra. 1 db - acélcsőházba telepített - elektromos meghajtású merülőszivattyúval.

Pöröséri fcsat. vb. mederelemes burkolása a 6+382-6+519 km szelvények között. Qm 3 380 l/s, fenékesés 0,36 ‰. 1 db olajfogó vb. műtárgy elbontása.

Pöröséri fcsat. kotrása a 0+000 - 6+340 km szelvények között.

Béketelepi csatorna vb. mederelemes burkolása a 0+000-2+932 km szelvények között. Qm 72-216 l/s, fenékesés 2,75-0,26 ‰. 14 db műtárgy átépítése.

Béketelepi szivattyútelep építése, régi elbontása. 2 db - acélcsőházba telepített - elektromos meghajtású merülő szivattyúval, 2 db vízmérce, 2 db vizsgálólépcső.

1,3 m3/s kapacitású, Budapesti úti átemelő építése. A szivattyútelepen 3 db - acélcsőházba telepített - elektromos meghajtású merülő szivattyúval.

CSNY-1-0 j. nyomócső építése.

Üzemirányítás. A beszerzésre kerülő gépegységeket, vezérlést, távjelzést és az irányítástechnikához való kapcsolódást az ATIVIZIG-el egyeztetni kell. A tervezett átemelők elektromos ellátását a meglévő elektromos hálózatról kell biztosítani. A szivattyútelep területén a megközelítést biztosító burkolt felvonulási út mellett a kezelőszemélyzet részére szociális mobilkonténer és elektromos kapcsolószekrényt kell elhelyezni.

CS-2-0 és CS-2-1 j. zárt csapadékvíz elvezető csatornák építése a Budapesti úton.

Dorozsmai meglévő szivattyútelep összkapacitásának bővítése 2,1 m3/s-ra.

A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési, kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az RJ-nek/AT-nak az részvételi jelentkezésbe/ajánlatában igazolnia kell.

A teljes feladatleírást, a kapcsolódó egyéb szolgáltatások/feladatokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt (5. kötet) az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlba töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai- típusai:z01, z02, z03,z04,z05,z06,z07 stb.).

Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, ezt követően a WinRAR ZIP kiterjesztésű fájlt szükséges csupán megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy a letöltött fájlok nevét nem szabad megváltoztatni, a megfelelő megnyithatóság érdekében.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: 2.1. Az M/2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb: 60 hónap). / Lyginamasis svoris: 15
Kokybės kriterijus - Vardas: 2.2. Az M/2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb: 48 hónap). / Lyginamasis svoris: 15
Kaina - Lyginamasis svoris: 70
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő a Kbt. 74.§(1) bek. b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ATt, AVt, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62.§(1)-(2) bek. meghat. kizáró ok az eljárás során következik be.

A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65.§(7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek ajánlatában az ajánlat benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni.

Kbt. 67.§(4) szerint ATnek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1) és (2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AVt.

A Kbt. 69.§(4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 1.§(7) bek.ben foglaltak irányadók.

A Kr. 1.§(1) és Kr.2.§(5) alapján AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).

SZ.1. A Kbt. 65.§(1)c) pontja és a 322/2015. Kr. 8.§(1) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt. 65.§(1)c) pontja és a 322/2015. Kr. 21.§(1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§(11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

A Kr. 1.§ (1) alapján az AT az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelménynek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).

Irányadó a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdései!

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1

Az ajánlattevőnek a Kr.19.§(1)bek. b)pontja alapján saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges.

Amennyiben az AT letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről.

P.2

A Kbt.65.§(1)bek.a) pontja és a Kr.19.§(1)bek.c) pontja alapján AT nyil-a a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (vízépítés) származó -ált. forgalmi adó nélkül számított- árbevételéről, attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző közbeszerzés tárgyából származó utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

A Kr.19.§(3)bek. szerint, ha az AT a Kr.19.§(1)bek b) és c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, és az Ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő P1. pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízépítés) származó- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az 5 000 000 000 HUF-ot.

P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (vízépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el az 5 000 000 000 HUF-ot.

Az előírt P1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg. A P2. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

A Kr. 1.§ (1) alapján az AT az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk. köv.nek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alk. köv.ek előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).

Irányadó a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdései!

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alk. köv.ekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. köv.eknek:

M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21.§ (2a) bekezdés alapján: AK a felhívás feladását megelőző 5 éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolás tartalma legalább a következő adatokat:

— a referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk.i minimum-köv.eknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját ennek körében a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap pontossággal),

— a teljesítés helyét,

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákból az előírt alk. köv.eknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.

Közös ATi teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak, figyelemmel arra, hogy AK kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5) bek. szerinti adatok megadása szükséges, melyből az alk. feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható.

Ha AT a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alk.át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, v. képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.

A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:

— sk aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat, az ajánlat benyújtáskori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe. AK kizárólag teljesített egész hónapokat vesz figyelembe,

— végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata (amennyiben releváns)

— szakember az irányú nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, és a Kr. 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik:

a) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, mely minimum 10 db vízépítési műtárgy építését vagy átépítését, valamint új vízelvezető csatorna építését és/vagy meglévő vízelvezető csatorna rekonstrukcióját összesen legalább 10 km hosszban tartalmazott.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a referencia vonatkozásában az ajánlatkérő által - az egyes munkafolyamatok és a munkafolyamatok tekintetében irányadó mennyiségi adatok vonatkozásában - előírt minimumkövetelmények legfeljebb két szerződésből teljesíthetőek.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére a felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára, valamint a Kr. 21/A.§ rendelkezéseire.

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1. 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-VZ jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság), vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.

M2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TER jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság), vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egy szakember egy pozícióra bemutatható.

Ha az M.2.1)-M.2.2) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja, azonban a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. Ha a jogosultságot - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a von. adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumo(ka)t kell egyszerű másolatban benyújtani.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Késedelmi kötbér: szerződéses ár értékének 0,5 %-a/nap, de legfeljebb összesen 10%Meghiúsulási kötbér: szerződéses ár értékének 25 %-a

Jólteljesítési biztosíték: jótállási időszakra a szerződéses ár értékének 5 %-a

Teljesítési biztosíték: a szerződéses ár értékének 5 %-a.

Jótállás: 36 hónap

A biztosítékok -ról ATnek nyil. kell a Kbt. 134. § (5) bek. alapján.

Előleg: max. 30 % AK az előleg fizetését a szerz. tartalékkeret nélküli elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg különbözetére jutó összege vonatkozásában előleg-visszafiz. biztosíték adáshoz köti. Az előleg a részszámlákban és a végszámlában kerül elszámolásra. Uniós forrás esetén a 272/2014. Korm. rendelet előírásai irányadóak az előleg és az előlegvisszafizetési biztosíték vonatkozásában.

A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: 2007.éviCXXVII.tv, Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.) Kr. 30.§-32/B.§. Amennyiben uniós forrás is bevonásra kerül, úgy a 272/2014. Korm. rendelet szabályai irányadóak.

Tartalékkeret: nem kerül előírásra.

AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít a szerz.terv.ben foglaltak szerint

Részletesen: AD II. kötet

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 01/03/2021
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Vengrų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 01/03/2021
Vietos laikas: 14:00
Vieta:

https://ekr.gov.hu Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Az elektronikus bontás szabályai az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15.§-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

Gazdasági, műszaki,valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat (beszerzési igény, ellátandó feladatok, komplex projektfelelősség) is figyelembe véve észszerűtlen a részajánlattétel. Egymásra épülő feladatok ellátásának több kézbe adása rontja a kiviteli tervezési, kivitelezési feladatok komplex ellátását, projekt megvalósítását nehezíti, adott esetben meg is hiúsíthatja.Továbbá a kivitelezés és tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy Ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

1. Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:

Ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű AT esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány)

2. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)

3. Ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Kbt. 66.§ (2) bek. nyilatkozat

— Kbt. 66.§ (5) alapján felolvasólap

4. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont; 0,00 pont legrosszabb, 10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. értékelési szempont: a KH 25.03 2020-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. aa) pontja szerinti fordított arányosítás. A 2. értékelési szempont 1 -2. részszempontja esetében a KH 25.03 2020-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás:2.1: 60 hónap, 2.2: 48 hónap (Részl. AD.I. kötet)

5. III.1.2)-III.1.3) pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített ATk jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

6. Ajánlati biztosíték összesen 10 000 000 Ft. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Átutalás esetén az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00319841-00000000 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, mely elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény, mely elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek csatolandó az ajánlathoz. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt AK rendelkezésére kell állnia. Részl.: ADI. kötetben.

7. Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

8. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) és f) pontját.

9. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.

10. Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dok. magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok.ok AT általi fordítását is elfogadja.

11. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni dokumentáció szerint.

12. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ATk által cégszerűen aláírt közös ATi megállapodást.

13. A nyertesnek a közbesz. dok.ban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő legalább 300 000 000 Ft/év és 100 000 000 Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (All Risks), valamint minimum 50 000 000 Ft/év és 25 000 000 Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

14. Egyéb szerződéskötési feltétel: ISO 9001:2009, tanúsítvány.

15. A projekt megvalósítása során a szükséges időtartamokban rendelkezésre állást kell biztosítani a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ jogosultsággal és a VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember tekintetében. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1-M.2.2 alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jogosultsággal.

16. A közbesz. dok.okat ajánlatonként legalább egy ATnek vagy az ajánlatban megnevezett AVnak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Közbesz. dok. elérhetők a felhívás I.3.) pontjában megadott címen.

17. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség időtartam alatt AK 60 napos ajánlati kötöttséget ért;

18. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

19. A Kbt. 73.§ (5) bek. alapján AK a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az AT a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.

20. Határidők/időpontok az EKR szerveridő szerint értendők.

A további infók a felhívás VI.4.3.) pontjában folytatódnak.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Kbt. 148. § szerint

21. AK jelen eljárását a Kbt.53§ (6) bek. alapján indítja meg.A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy a forrás támogató általi elfogadását vagy igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító (uniós forrásból történő finanszírozás esetében) TSZ nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

22. Az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11. § és 12. § (1) bek, tartalmazza.

23. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

24. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dok.-ainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ oldalakon.

25. FAKSZ: Zsófi Tímea (lajstromszám: 01153)

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021