darbai - 26578-2021

20/01/2021    S13

Vengrija-Veszprém: Statybos darbai

2021/S 013-026578

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_28636553
Adresas: Óváros tér 9.
Miestas: Veszprém
NUTS kodas: HU213 Veszprém
Pašto kodas: 8200
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Durmics Zsuzsanna
El. paštas: zsdurmics@gov.veszprem.hu
Telefonas: +36 88549124
Faksas: +36 14714290
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://veszprem.hu/
Pirkėjo profilio adresas: https://veszprem.hu/
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001315862020/reszletek
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001315862020/reszletek
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Veszprém-Petőfi Színház komplex felújítása I. ütem

Nuorodos numeris: EKR001315862020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000 Statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Veszprém-Petőfi Színház komplex felújítása I. ütem, amely magában foglalja a 8200 Veszprém, Szeglethy György utca 2., valamint Óvári Ferenc út 1. szám alatti, 112. helyrajzi számú ingatlanon lévő két épület átalakítását, valamint a 8200 Veszprém, Szeglethy György utca 4/B. szám alatti 121. helyrajzi számú ingatlanon található épületek bontását, támfal építését, valamint ezzel összefüggésben parkoló kialakítását.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45000000 Statybos darbai
45110000 Pastatų griovimo ir ardymo bei žemės perstūmos darbai
45223300 Automobilių stovėjimo aikštelių statybos darbai
45262620 Laikančiosios sienos
45262700 Pastato pertvarkymo darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HU213 Veszprém
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

8200 Veszprém, Szeglethy György utca 2., valamint Óvári Ferenc út 1. szám alatti, 112. helyrajzi számú ingatlan és 8200 Veszprém, Szeglethy György utca 4/B. szám alatti 121. helyrajzi számú ingatlan.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése - I. ütem

8200 Veszprém, Szeglethy György utca 2., valamint Óvári Ferenc út 1. szám alatti, 112. helyrajzi számú ingatlanon lévő két épület átalakítása.

Az Óvári Ferenc út 1. alatti házat eredeti rendeltetése megszűnte óta többféle célra használták, alkalmi rendezvényeket leszámítva kihasználatlan. A csapadékvíz és a talajnedvesség is komoly károkat okozott. A tervezett állapot szerint tömege nem változik. A homlokzati nyílásrenden csak az udvari oldalon, két ajtónyílás át- illetve kialakítása változtat. A tervezett állapot szerint az utca szintet főként a marketing és az utcai oldalon az értékesítés (jegyiroda) terei foglalják el. Az emeletre próbaterem kerül a középfőfal részleges kiváltásával. A két összenyitott traktus a színház színpadához hasonló méretű próbateret alkot. A Szeglethy utca felőli épületfejben gazdasági irodák elhelyezkednek el.

Az épület hasznos alapterülete: 876 m2

A Szeglethy György utca 2. kétszintes épülete régóta használatlan. A csapadékvíz és a talajnedvesség is komoly károkat okozott. Az épületnek a telekhatáron álló, szerkezeti kárai miatt megtartásra érdemtelen hátsó szárnya elbontandó. Helyére hasonló szélességben egy rövidebb, nyeregtetős kétszintes szárny kerül. Az új szárnyban, a bővítésben alul a gépészet, felül a jelmezraktár helyezkedik el. Az udvari oldali homlokzat módosul új bejáratok és egy előtető okán, másrészt az utólagos falszigetelés egyszerűsítő hatására. Az alsó, udvari szinten karbantartó műhely és szociális helyiségek, az emeleten a jelmezkészítés műhelyei és irodák kialakítása tervezett. A jelmezek mozgatására színháztechnikus kiviteli terve szerint emelő berendezés készül.

Bővítés hasznos alapterülete: 165,60 m2

Az épület hasznos alapterülete (új épületrésszel együttesen): 552,70 m2

Belső festés készítése: 4493 m2

Hideg és meleg padló- és falburkolatok: 1531 m2

Hőleadó egységek beépítése (radiátor, fan-coil): 59 db

Vezetékek, kábelek beépítése (épületen belüli, védőcsövezésben vezetett minden kábeltípusra értendő): 46 205 m

Külső és belső nyílászáró gyártása és beépítése: 146 db

8200 Veszprém, Szeglethy György utca 4/B. szám alatti 121. helyrajzi számú ingatlanon található épületek bontása, támfal építése, valamint ezzel összefüggésben parkoló kialakítása.

A Színház alkalmazottai számára új, 26 férőhelyes (melyből 1 db akadálymentes) felszíni parkoló létesítése válik szükségessé a Színház jövőbeni felújítása érdekében, amely a Szeglethy György utca 4/B. szám alatti volt irodaépületek bontásával, és oldalt a Padányi Márton iskola felé (hrsz:123/2) valamint a mozi utáni Óvári Ferenc u 5. 114 hrsz-ú telek felé, a telekhatáron támfal építésével valósítandó meg.

Telek területe: 1222 m2

Jelenlegi beépítettség: 567 m2 (zártsorú)

Tervezett zöldfelület: 328,26 m2

Tervezett burkolt felületek - támfalakkal: 893,74 m2

A beruházáson belül bontandó épületek/épületrészek összes hasznos alapterülete a teljes projektre vetítve: 1029,73 m2

További információt a műszaki dokumentáció tartalmaz.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Az M/2/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: Az M/2/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: Az M/2/3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: Fenntarthatósági terv kidolgozottsága / Lyginamasis svoris: 15
Kaina - Lyginamasis svoris: 70
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 450
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

II.2.14) További információ:

II.2.5) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. Előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) II. fejezetében rögzítettek szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell igazolnia az ajánlatban.

Ajánlattevő a Korm. r. 15. § (1) és (2) bek. alapján az EEKD, valamint a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat benyújtására köteles az ajánlatban az erre vonatkozó EKR űrlap kitöltésével. Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§-16.§ szerint.”Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Korm. r. III. fejezetében előírtak szerint kell igazolnia. Adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó a Korm. r. 15. § (1) bekezdése alapján az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt a Korm. r. 15. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) – (2) bek. meghatározott kizáró okok. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat tekintetében Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóság tartalmáért az AT felel.

Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. Ajánlatkérő a Kr. szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

SZ/1. A névjegyzékben szereplés tényét a legkedvezőbb AT(k) esetén AK a www.mkik.hu oldalon ellenőrzi, az ajánlattevő részéről egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges. A nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét ATnek igazolnia kell.

SZ/1

Ajánlattevő / közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők mindegyike szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési

Tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén -amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Ajánlattevő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az ajánlatkérő 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. P1) ATnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell a jelen felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezés) származó általános forgalmi adó nélkül számolt árbevételéről, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmassági előírásra irányadó a Rendelet 19. § (3), (6) bekezdése, továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései. Az előírt alkalmassági követelményeknek közös

Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nyilatkozata alapján a jelen felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, a közbeszerzés tárgya (építőipari magasépítési kivitelezés) szerinti nettó árbevétele összességében nem éri el a 1 500 000 000 forintot.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

A gazd. szereplő az ajánlatban a Kbt. 67.§ (1) bek. szerint csak az EEKD-ban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolt alk. követelmények teljesülnek (IV. rész α szakasz). Az ajánlatban nem kell megadni az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. A Kbt. 69.§ (3) bek. szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alk. követelmények igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtására (ha AT az igazolásokat korábban benyújtotta, AK nem hívja fel az ATt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér): Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívásra:

M/1. ATnek (közös ATnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (2) bek. a) pontja és 22.§ (3) bek. alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építésre vonatkozó ref. igazolás(oka)t, melye(ke)t a szerződést kötő másik félnek kell kiállítania. Az igazolásnak tartalmazni kell legalább:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap részletezettséggel),

— a teljesítés helye

— a referencia tárgya, mennyisége (az elvégzett munka rövid ismertetése oly módon, hogy abból az alk. minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím, kapcsolattartó neve, elérhetősége)

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§ alapján elfogadja, ha a referenciára vonatkozó követelmény a bemutatott szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. A 321/2015. (X.30.) Kr.21.§ (2) bek. b) pontja alapján csatolandó AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (EKR űrlap kitöltésével), valamint az alkalmasság igazolására bemutatott szakember képzettségét / végzettségét alátámasztó dokumentumok egyszerű másolata, valamint a szakember sk. aláírását tartalmazó az előírt szakmai tapasztalatot (legalább év/hó részletezettséggel) alátámasztó szakmai önéletrajza, továbbá a szakember sk. aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. AK az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedés esetén a gyakorlatot egyszer veszi figyelembe. Csatolandó továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, mely szerint a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

Amennyiben a bemutatott szakember már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik a felhívás szerinti MV-É / MV-ÉV / MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, úgy az önéletrajzban rögzíteni szükséges a jogosultság megszerzésének időpontját, a szakmai tapasztalatok részletezése az alkalmassági követelmény tekintetében nem szükséges. Amennyiben AT az alkalmassági követelménynek való megfelelést jogosultsággal kívánja igazolni, a jogosultság meglétét ajánlatkérő ellenőrzi az mmk.hu honlapon, egyéb dokumentum csatolása nem szükséges.

Az előírt alk. követelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelmények, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazd. szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alk. követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelmény(eke)t, amely igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződéses vagy más formában vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

M1.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy / szervezet) a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákat:

M1/1.

Legalább 3 000 m2 belső festés elkészítése valamint 1 000 m2 hideg-és meleg burkolat elkészítése

M1/2.

Legalább 100 db külső és belső nyílászáró gyártása és beépítése valamint 44 db hőleadó (radiátor és fan coil) beépítése vagy cseréje

M1/3.

Legalább 30 000 m vezetékek, kábelek beépítése (épületen belüli, védőcsövezésben vezetett minden kábeltípusra értendő).

M1/4.

Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik egy szerződés keretében több önálló összesen legalább 772 m2 épület és / vagy épületrész bontása és legalább 772 m2 önálló épület és /vagy épületrész építése és/ vagy felújítása és/vagy átalakítása tárgyú referenciával.

A fenti referencia követelmények 1 szerződésből is teljesíthetők, de legfeljebb 4 referenciával lehet igazolni.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy / szervezet), ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M2/1.

Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,

M2/2.

Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,

M2/3.

Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,

Az M.2. 1)-3) pont szerinti szakemberek által ellátandó feladatok

Esetében a Kbt. 65. § (10) bekezdése megfelelően irányadó. Egy alkalmassági követelményre csak egy szakember jelölhető.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Előleg (E): legfeljebb a tart. nelk. nettó vallalk. dij 5 %-a. Előleg-visszafizetési bizt: nettó 75 000 000 HUF feletti előleg vonatkozásában. Tartalékkeret (TK): a nettó vallalk dij: 10 %-a. AK szerződést megerősítő biztosítékokat, ill. szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki(SZT):teljesítési-, jólteljesítési biztosíték (TK nélkül számított nettó vallalk. dij [2] %-a), késedelmi (nettó vallalk. dij [0,1]% naponta, meghiúsulási kötbér nettó vallalk. dij 10 %-a. Számlázás.:Számlák: 1db előlegszámla, 8 db részszámla, 1 db végszámla, a szerződés tervezet szerint. A finanszírozás feltételeire: 2017.évi CL. tv.; 2007.évi CXXVII. tv.; 2011.évi CXCV. tv.; 2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, Ptk. 6:155. §; 2015.évi CXLIII. tv. 135.§ (1)-(3), (5)-(8); 27/A§-a; 322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §, 32/B§. Jótállás: 36 hónap. A részletes fizetési feltételeket és további információkat az SZT tartalmazza.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 02/03/2021
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Vengrų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 02/03/2021
Vietos laikas: 12:00
Vieta:
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. A tárgyi közbeszerzési eljárásban megvalósítani kívánt kivitelezés egységet képez, mivel a kivitelezés egymással összefüggő kivitelezési munka útján valósul meg, az egyes munkarészek nem választhatók el egymástól, az egységes kivitelezési tervdokumentációra tekintettel. A megvalósítandó feladatok szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek

1) Helyszíni bejárás: 2021. február 2. napja 10.00 óra. Találkozási pont: 8200 Veszprém, Óvári Ferenc út 1. szám alatti régi zeneiskola épület földszintje.

2) Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-100 pont között. A pontkiosztás módszere: egyösszegű nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, a további értékelési szempontok vonatkozásában: egyenes arányosítás. További információt az AD tartalmaz.

3) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza azaz: eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot;

4) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ATk erre vonatkozó megállapodását. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk vonatkozásában.

5) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1)–(8) bek.eire

6) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek.e szerint és AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bek.ére vonatkozóan, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint nyilatkozatát, ill. AT árazott költségvetését excel és aláírt pdf formátumban.

7) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47.§ (2) bek.). Hiánypótlás a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően.

8) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is-EKR űrlap benyújtásával.

9) ATnek, adott esetben az alk. igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.

10) Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65.§ (7) és Kbt. 66.§(6)bek. megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó az EKR-ben létrehozott űrlap kitöltésével és benyújtásával.

11) Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként tételes árazott költségvetést kell készítenie és csatolnia. A szakmai ajánlat része a szakemberekre vonatkozó nyilatkozat is.

12) Az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló ny. vagy kezességvállaló ny.) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

13) Felelősségbiztosítás: kivitelezés 750 000 000/év és 250 000 000/káresemény. További információt a szerződés tervezete tartalmaz.

14) A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

15) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.

16) Ajánlatkérő a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdést is alkalmazza.

17) FAKSZ: dr. Jakabfy Attila (1146 Bp., Hermina u. 49; lajstromszám:00465.)

18) II.2.7.) pont kiegészítése: a teljesítési határidőt naptári napban kell érteni.

19) A III.1.2) pont és a III.1.3) pont szerinti feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbbak.

20) II.2.7) pont kiegészítése: a teljesítési határidőt naptári napban kel érteni.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021