Služby - 265913-2020

TINázovBelgicko-Brusel: Ročné preskúmanie súpisov skleníkových plynov členských štátov v rokoch 2021 a 2022 v rámci rozhodnutia o spoločnom úsilí
NDČíslo zverejnenia oznámenia265913-2020
PDDátum uverejnenia09/06/2020
OJČíslo vydania série S úradného vestníka110
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, CLIMA.A.4 Planning, Financial Resources and HR Business Correspondent
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný02/06/2020
DTLehota na predloženie07/08/2020
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)90700000 - Environmentálne služby
RCMiesto plnenia (NUTS)00
IAInternetová adresa (URL)https://ec.europa.eu/clima/tenders_en
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046