Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 266186-2017

11/07/2017    S130

Danmark-Ringkøbing: Fönsterputsning

2017/S 130-266186

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ringkøbing-Skjern Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189609
Postadress: Ved Fjorden 6
Ort: Ringkøbing
Nuts-kod: DK041 Vestjylland
Postnummer: 6950
Land: Danmark
Kontaktperson: Kell Nielsby Christensen
E-post: kell.christensen@rksk.dk
Telefon: +45 99741636
Internetadress(er):
Allmän adress: http://permalink.mercell.com/65183125.aspx
Upphandlarprofil: http://www.rksk.dk/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Delaftale 6 — Vinduespolering Syd.

Referensnummer: 16-030241
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90911300 Fönsterputsning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Vinduespoleringsaftale Syd: Amagerskolen, Borgerservice i Skjern (Tinghusvej 1 — Finderupvej 7 & 9 — Nygade 56), Borris Skole, Bækkehøj Børneunivers i Skjern, Byskolen i Skjern, Børnehaven Solstrålen i Tarm, Børnehuset Borris, Fredensgade Børnehus, Hemmet Børnehus, Klatretræet i Skjern, Lærkereden, Skjern Bibliotek, Tarm Bibliotek og Tarm Skole.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 600 000.00 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Rengøringsaftale Vest

Del nr: 1.
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90910000 Städning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

1. Rengøringsaftale Vest: Alkærhaven, Alkjærskolen, Børnetandplejen, Fresiahaven, Hee Børnehus, Højmark Børnehus (fra 1.1.2018), Højmark Skole, Klittens Børnehus, Land By og Kultur, Lem Skole, No Børnehus, Rindum Børnehus, Rindum Kjærgaard, Ringkøbing Bibliotek, Ringkøbing Rådhus, Ringkøbing Skole, Skelbækcentret, Skovbørnehaven, Sundhedscenter Vest, Tim Skole, Trinbrættet, Troldehuset i Lem samt Vasegården. Samlet arbejdsareal 49 351 m².

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Rengøring Øst

Del nr: 2.
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90910000 Städning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

2. Rengøringsaftale Øst: Børnehaven Blomstergården i Vorgod, Børnehaven Gl. Kongevej i Videbæk, Fjelstervang Børnehave, Fjelstervang Skole, Spjald Skole, Videbæk Bibliotek, Videbæk Skole (fra 1.1.2018) og Vorgod-Barde Skole (fra 1.1.2018). Samlet arbejdsareal 14 005 m².

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Rengøring Syd

Del nr: 3.
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90910000 Städning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

3. Rengøringsaftale Syd: Amagerskolen, Borgerservice i Skjern (Tinghusvej 1 — Finderupvej 7 & 9 — Nygade 56), Borris Skole, Byskolen i Skjern, Bækkehøj Børneunivers i Skjern, Børnehaven Solstrålen i Tarm, Børnehuset Borris, Fredensgade Børnehus, Hemmet Børnehus, Lærkereden, Skjern Bibliotek, Tarm Bibliotek og Tarm Skole, Troldhede Børnehus og Åkanden i Tarm. Samlet arbejdsareal 36 673 m².

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Vinduespolering Vest

Del nr: 4.
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90911300 Fönsterputsning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

4. Vinduespoleringsaftale Vest: Alkjærhaven, Alkjærskolen, Børnetandplejen, Fresiahaven, Hee Børnehus, Holmsland Skole, Hvide Sande Bibliotek, Højmark Skole, Klittens Børnehus, Land By og Kultur, Lem Skole, No Børnehus, Rindum Børnehus, Rindum Kjærgaard, Ringkøbing Bibliotek, Ringkøbing Rådhus, Ringkøbing Skole, Rosenlunden i Lem, Skelbækcentret, Tim Skole, Trinbrættet, Troldehuset i Lem samt Vasegården.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Vinduespolering Øst

Del nr: 5.
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90911300 Fönsterputsning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

5. Vinduespoleringsaftale Øst: Børnehaven Blomstergården i Vorgod, Børnehaven Gl. Kongevej i Videbæk, Center Bakkehuset i Videbæk, Fjelstervang Skole, Rækker Mølle Skole, Spjald Skole, Troldhede Børnehus, Videbæk Bibliotek og Vorgod-Barde Skole (fra 1.1.2018).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Vinduespolering Syd

Del nr: 6.
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90911300 Fönsterputsning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

6. Vinduespoleringsaftale Syd: Amagerskolen, Borgerservice i Skjern (Tinghusvej 1 — Finderupvej 7 & 9 — Nygade 56), Borris Skole, Bækkehøj Børneunivers i Skjern, Byskolen i Skjern, Børnehaven Solstrålen i Tarm, Børnehuset Borris, Fredensgade Børnehus, Hemmet Børnehus, Klatretræet i Skjern, Lærkereden, Skjern Bibliotek, Tarm Bibliotek og Tarm Skole.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
Påskyndat förfarande
Motivering:

Der var tale om et genudbud for prækvalificerede tilbudsgivere, da der blev konstateret en fejl i tilbudsskemaet.

IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 024-041775
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 6.
Benämning på upphandlingen:

Delaftale 6 — Vinduespolering Syd

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/06/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: EVR A/S
Nationellt registreringsnummer: 15241209
Postadress: Havdigevej 29
Ort: Esbjerg
Nuts-kod: DK041 Vestjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
E-post: preben@evr.dk
Telefon: +45 75452116
Fax: +45 75133731
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 600 000.00 DKK
Kontraktets/delens totala värde: 600 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadress: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadress: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/07/2017