Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 266330-2021

28/05/2021    S102

Magyarország-Paks: Alárendelt út építése

2021/S 102-266330

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506750
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

K-5 út és északi bekötőút négysávosítása

Hivatkozási szám: EKR000914042020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233123 Alárendelt út építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

K-5 út és északi bekötőút négysávosítása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213316 Járdák kivitelezése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233128 Körforgalom építése
45233162 Kerékpárút építése
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45315300 Villamos hálózati szerelés
45316100 Kültéri világítóberendezések szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, hrsz.: 8803/18, 8803/16, 8803/19, 8803/04, 8803/12, 8803/17, 057/6

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. K5 és az északi bekötőút jelenleg 2x1 forgalmi sávos, mely a beruházás során 2x2 sávra bővül, 801,17 m és 447,48 m hosszon. Az új utak forgalmi sávszélesség 3,50 m, az elkészült utak 14,00 m burkolatszélességgel fognak rendelkezni, a csomópontok környezetében kanyarodó és becsatlakozó sávokkal egészül ki.

Az útfelújítás előkészítéseként 319,0 m3 aszfaltburkolat felsőrétegének lemarása, ill. 2323,0 m3 teljes pályaszerkezet, 107,0 m3 járdaszerkezet, útszegélyek és egyéb tereptárgyak bontása szükséges. Összesen 17926,7 m3 (felesleges és visszatöltendő) humuszréteget kell felszedni, töltés építéshez bevágásból kitermelt földből 10455,2 m3, anyagnyerőhelyről pedig 9555,1 m3 szükséges.

A tervek szerint kerékpárút, és gyalogos-kerékpárút is létesül az utak teljes hosszában.

A K5 összekötőúttal párhuzamosan új parkoló is létesül (542 db), melyből 13 db mozgáskorlátozott parkoló. 20 db motorkerékpár parkoló is készül. A parkolóterületek 6,0 m széles közlekedési és kétoldali 4,5 m széles merőleges parkolókkal kerülnek kialakításra. A közlekedési terület aszfalt, a parkolók térkőburkolatot kapnak.

A tervek szerint 24,00 m külső sugarú turbókörforgalom is létesül 4 ággal.

Egy új porta megközelítéséhez hullámosított acél csőszerkezettel egy áteresz is létesül, felette szintén 2x2 sávos úttal.

A projekt során új KD-Extra SN8 SDR34 PVC anyagú csapadékvíz elvezető csatornák létesülnek - 4 db DN 300 mm átmérőjű csatorna, összesen 234,99 m hosszon; 3 db DN 400 mm átmérőjű csatorna, összesen 510,81 m hosszon; 1 db beton csapadékcsatorna 800 mm átmérővel, 28,64 m hosszon.

A beruházás részét képezi 4 db KD-Extra SN8 SDR34 PVC - 1 db DN 497 mm átmérőjű 62,11 m hosszú, védőcső átmérője DN 711 mm, 28,26m hosszon és 3 db DN 597 összesen 187,39 m hosszúságú, védőcső átmérője DN 813 mm, összesen 57,82 m hosszon - gravitációs csapadékvízcsatorna, amik a K5 út nyugati oldalán tervezett 500 fős irodaház és parkolók csapadékvízelvezetését biztosítják.

Az áteresz tengelyével párhuzamosan 3 db közművezeték kerül elhelyezésre, védőcsőben. Nyomott szennyvíz: KPE SDR17 PE80 PN8, DN 90 mm, 71,39 m hosszon, védőcső átmérője DN 159 mm, 68,05 m hosszon. Tűzivíz: KPE SDR11 PE100 PN16, DN 315 mm, 71,38 m hosszon, védőcső átmérője DN 419 mm, 68,25 m hosszon. Ivóvíz: KPE SDR17 PE100 PN10, DN 110 mm, 71,59 m hosszon, védőcső átmérője DN 219 mm, 68,53 m hosszon.

Az építés során 8 db előregyártott vasbeton kitorkollófej (3 db DN 400, 1 db DN800, 1 db DN 500, 3 db DN600) 37 db új akna és 59 db új víznyelő létesítésére kerül sor, melyekhez DN 160 mm átmérőjű, 12,86 m és DN 200 mm átmérőjű, 335,0 m hosszú PVC bekötő csapadékcsatorna tartozik.

A csapadékvizek olajleválasztására a záportúlfolyós leválasztó integrált iszap térrel rendelkező műtárgyak szolgálnak.

A beruházás keretében 197 db 9 m magas, talpas, 1,5 m karhosszúságú 5o-os hajlásszögű egykaros tűzi horganyzott felületkezelésű acél oszlopokon elhelyezett (189 db 50 W-os és 8 db 101 W-os) LED-es lámpatest, illetve 13 db öntött alumínium házú, homokszórt üveg diffúzerű, 38W rendszerteljesítményű 1200mm magasságú oszlopos kültéri lámpatest kerül telepítésre, a hozzájuk tartozó kábelezési munkákkal.

Az A7 jelű környezteti sugárellenőrző mérőállomás erős- és gyengeáramú kábeleit teljes hosszukban ki kell váltani új kábelekkel 550 m hosszban, melyek a PA Zrt. területén lévő ABOS3 besorolású rendszerhez csatlakoznak.

A Vállalkozónak a Megrendelővel egyeztetve el kell készíteni az alábbi dokumentumokat:

A szerződéskötést követően:

1) Minőségügyi tervet

2) A kivitelezés részletes organizációs tervét.

3) Irányítási és részletes tevékenységszintű ütemtervet.

4) Építési-szerelési technológiai utasításokat.

5) Kivitelezési Műszaki és Minőségellenőrzési Utasítást (KMMEU) - szakágankénti bontásban - a TKO303_M12_eljárásrend szerint.

6) Biztonsági- és egészségvédelmi tervet (BET)

A megvalósulást követően:

7) Megvalósulási és átadási dokumentációt.

8) Minőségtanúsítási dokumentációt.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 07/01/2021
Befejezés: 20/05/2022
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 255-639401

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

K-5 út és északi bekötőút négysávosítása

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
18/12/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 521 197 721.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A jelen szerződésmódosítás aláírásának dátuma 2021.5.18.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 §-a §. (3) bek szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/05/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45233123 Alárendelt út építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45213316 Járdák kivitelezése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233128 Körforgalom építése
45233162 Kerékpárút építése
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45315300 Villamos hálózati szerelés
45316100 Kültéri világítóberendezések szerelése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, hrsz.: 8803/18, 8803/16, 8803/19, 8803/04, 8803/12, 8803/17, 057/6

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. K5 és az északi bekötőút jelenleg 2x1 forgalmi sávos, mely a beruházás során 2x2 sávra bővül, 801,17 m és 447,48 m hosszon. Az új utak forgalmi sávszélesség 3,50 m, az elkészült utak 14,00 m burkolatszélességgel fognak rendelkezni, a csomópontok környezetében kanyarodó és becsatlakozó sávokkal egészül ki.

Az útfelújítás előkészítéseként 319,0 m3 aszfaltburkolat felsőrétegének lemarása, ill. 2323,0 m3 teljes pályaszerkezet, 107,0 m3 járdaszerkezet, útszegélyek és egyéb tereptárgyak bontása szükséges. Összesen 17926,7 m3 (felesleges és visszatöltendő) humuszréteget kell felszedni, töltés építéshez bevágásból kitermelt földből 10455,2 m3, anyagnyerőhelyről pedig 9555,1 m3 szükséges.

A tervek szerint kerékpárút, és gyalogos-kerékpárút is létesül az utak teljes hosszában.

A K5 összekötőúttal párhuzamosan új parkoló is létesül (542 db), melyből 13 db mozgáskorlátozott parkoló. 20 db motorkerékpár parkoló is készül. A parkolóterületek 6,0 m széles közlekedési és kétoldali 4,5 m széles merőleges parkolókkal kerülnek kialakításra. A közlekedési terület aszfalt, a parkolók térkőburkolatot kapnak.

A tervek szerint 24,00 m külső sugarú turbókörforgalom is létesül 4 ággal.

Egy új porta megközelítéséhez hullámosított acél csőszerkezettel egy áteresz is létesül, felette szintén 2x2 sávos úttal.

A projekt során új KD-Extra SN8 SDR34 PVC anyagú csapadékvíz elvezető csatornák létesülnek - 4 db DN 300 mm átmérőjű csatorna, összesen 234,99 m hosszon; 3 db DN 400 mm átmérőjű csatorna, összesen 510,81 m hosszon; 1 db beton csapadékcsatorna 800 mm átmérővel, 28,64 m hosszon.

A beruházás részét képezi 4 db KD-Extra SN8 SDR34 PVC - 1 db DN 497 mm átmérőjű 62,11 m hosszú, védőcső átmérője DN 711 mm, 28,26m hosszon és 3 db DN 597 összesen 187,39 m hosszúságú, védőcső átmérője DN 813 mm, összesen 57,82 m hosszon - gravitációs csapadékvízcsatorna, amik a K5 út nyugati oldalán tervezett 500 fős irodaház és parkolók csapadékvízelvezetését biztosítják.

Az áteresz tengelyével párhuzamosan 3 db közművezeték kerül elhelyezésre, védőcsőben. Nyomott szennyvíz: KPE SDR17 PE80 PN8, DN 90 mm, 71,39 m hosszon, védőcső átmérője DN 159 mm, 68,05 m hosszon. Tűzivíz: KPE SDR11 PE100 PN16, DN 315 mm, 71,38 m hosszon, védőcső átmérője DN 419 mm, 68,25 m hosszon. Ivóvíz: KPE SDR17 PE100 PN10, DN 110 mm, 71,59 m hosszon, védőcső átmérője DN 219 mm, 68,53 m hosszon.

Az építés során 8 db előregyártott vasbeton kitorkollófej (3 db DN 400, 1 db DN800, 1 db DN 500, 3 db DN600) 37 db új akna és 59 db új víznyelő létesítésére kerül sor, melyekhez DN 160 mm átmérőjű, 12,86 m és DN 200 mm átmérőjű, 335,0 m hosszú PVC bekötő csapadékcsatorna tartozik.

A csapadékvizek olajleválasztására a záportúlfolyós leválasztó integrált iszap térrel rendelkező műtárgyak szolgálnak.

A beruházás keretében 197 db 9 m magas, talpas, 1,5 m karhosszúságú 5o-os hajlásszögű egykaros tűzi horganyzott felületkezelésű acél oszlopokon elhelyezett (189 db 50 W-os és 8 db 101 W-os) LED-es lámpatest, illetve 13 db öntött alumínium házú, homokszórt üveg diffúzerű, 38W rendszerteljesítményű 1200mm magasságú oszlopos kültéri lámpatest kerül telepítésre, a hozzájuk tartozó kábelezési munkákkal.

Az A7 jelű környezteti sugárellenőrző mérőállomás erős- és gyengeáramú kábeleit teljes hosszukban ki kell váltani új kábelekkel 550 m hosszban, melyek a PA Zrt. területén lévő ABOS3 besorolású rendszerhez csatlakoznak.

Az E.ON üzemeltetése alatt álló 22 kV-os földkábelek fektetési mélységei ütköznek a létesítendő Északi bekötőút szélesítésének magassági adataival, így azok süllyesztését el kell végezni a meglévő nyomvonalon.

Továbbá az Északi bekötőút Ny-i végén fekvő PA Zrt. hírközlő kábel nyomvonala esetében szintén magassági ütközés áll fent. A kivitelezés során a kábel kiváltása, új nyomvonalon, út alatti védőcsőben szükséges.

A Vállalkozónak a Megrendelővel egyeztetve el kell készíteni az alábbi dokumentumokat:

A szerződéskötést követően:

1) Minőségügyi tervet

2) A kivitelezés részletes organizációs tervét.

3) Irányítási és részletes tevékenységszintű ütemtervet.

4) Építési-szerelési technológiai utasításokat.

5) Kivitelezési Műszaki és Minőségellenőrzési Utasítást (KMMEU) - szakágankénti bontásban - a TKO303_M12_eljárásrend szerint.

6) Biztonsági- és egészségvédelmi tervet (BET)

A megvalósulást követően:

7) Megvalósulási és átadási dokumentációt.

8) Minőségtanúsítási dokumentációt.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 07/01/2021
Befejezés: 20/05/2022
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 610 575 066.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A Szerződés „4. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS” pontjának 4.1 alpontja az alábbiak szerint módosul:

"4.1 A Megrendelő által a Vállalkozónak fizetendő Ellenszolgáltatás teljes összege:

Az 1. sz. módosítás előtti összeg: 2 521 197 721 Ft

Az 1. sz. módosítás összege: 89 377 345 Ft

Az 1. sz. módosítás utáni összeg: 2 610 575 066 Ft."

2. A Szerződés „8. ÜTEMTERV” pontjának 8.1 alpontja kiegészült a 13. és 14. pontokkal:

"13. Pótmunka: 22 KV-os kábel süllyesztése 2021.5.31.

14. Pótmunka: QVR 200x4/0,8 kábel kiváltása 2021.5.31."

3. A Szerződés „9. SZÁMLÁZÁS” pontjának 9.1 alpontjában szereplő táblázat kiegészül új alpontokkal:

"9.1 Számlázási ütemezés:

Rész-számla Megnevezés Teljesítési határidő Számla összege (Ft)

10. (új pont) Ütemterv 13. pont szerinti feladatok teljesítése után 2021.5.31. 75 467 854

11. (új pont) Ütemterv 14. pont szerinti feladatok teljesítése után 2021.5.31. 13 909 491 "

4. A szerződésmódosítás az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. sz. melléklet – Módosított Közbeszerzési Műszaki Leírás

2. sz. melléklet – A „22 kV-os kábel süllyesztése” pótmunka költségvetése

3. sz. melléklet – A „Hírközlő kábel kiváltása” pótmunka költségvetése

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Az északi bekötőút építése során, a terület feltárásakor a Felek megállapították, hogy a 22 kV-os kábel és 2 db hírközlő kábel nem a megfelelő helyen van a talajban, akadályozza a további munkákat (magassági ütközés volt a pályaszerkezettel), ezért a 22 kV-is kábel mélyebb szintre történő süllyesztése szükséges.

A fenti feltáró munkák során megállapítást nyert, hogy 2 db hírközlő kábel közül az egyik nincs használatban, meg kell szüntetni. A másik hírközlő kábel nyomvonala szintén akadályozná az útépítési munkákat, ezért annak áthelyezése szükséges.

Szerződés nem tartalmaz tartalékkeretet, ezért a Felek a megrendelt pótmunkákat a Szerződés 5.12.2 pontja alapján szerződésmódosítás keretében rögzítik.

A szerződésmódosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (2) bekezdésben foglaltaknak, a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, illetve az eredeti szerződéses érték 15 %-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 521 197 721.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 610 575 066.00 HUF