Servicios - 266511-2019

07/06/2019    S109

Hrvatska-Zagreb: Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja

2019/S 109-266511

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 090-216276)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Nacionalni registracijski broj: 22413472900
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 78
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@mingo.hr
Telefon: +385 16106852
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mingo.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava savjetodavnih usluga „Savjetodavne i ostale usluge za provedbu klaster inicijativa“

Referentni broj: 6/2019/E-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79410000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Nabava savjetodavnih usluga „Savjetodavne i ostale usluge za provedbu klaster inicijativa“.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/06/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 090-216276

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 12/06/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 17/06/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 12/06/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 17/06/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: