Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 266557-2019

07/06/2019    S109

Finlandia-Tampere: Servicios de búsqueda de trabajo

2019/S 109-266557

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 103-250334)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Número de identificación fiscal: 2296962-1
Dirección postal: PL 297
Localidad: Tampere
Código NUTS: FI197 Pirkanmaa
Código postal: 33101
País: Finlandia
Persona de contacto: Pirja Volanen
Correo electrónico: e-hankintayksikko.pirkanmaa@ely-keskus.fi
Teléfono: +358 295036115
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.ely-keskus.fi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pirkanmaan TE-palvelupilotti

Número de referencia: PIRELY/4038/2019
II.1.2)Código CPV principal
79611000 Servicios de búsqueda de trabajo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Hankinnan kohteena on heikommassa työmarkkina-asemassa oleville TE-toimiston asiakkaille suunnattu palvelu, jonka ensisijaisena tavoitteena on asiakkaan työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Palvelun toissijainen tavoite on asiakkaan siirtyminen lähemmäs työllistymisen vaihetta. Tarkempi kuvaus hankittavasta palvelusta sekä tärkeää tietoa hankintamenettelystä, sen aikatauluista sekä muita ohjeita osallistumishakemuksen laatimiseen löytyy liitteestä 1, Osallistumispyyntö. Lue huolellisesti myös muut liitteet.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 103-250334

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Hankintayksikkö on korjannut ilmoituksesta teknisen virheen, joka ei vaikuta osallistumispyynnön sisältöön. Korjattu kohta mahdollistaa osallistumishakemuksen jättämisen vain yhteen (1) osa-alueeseen.