Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 266574-2019

07/06/2019    S109

Dinamarca-Copenhague: Servicios de programación de software y de consultoría

2019/S 109-266574

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 103-249955)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Københavns Professionshøjskole
Número de identificación fiscal: 30787986
Dirección postal: Humletorvet 3
Localidad: København V
Código NUTS: DK DANMARK
Código postal: 1799
País: Dinamarca
Persona de contacto: Bent Petersen
Correo electrónico: bepe@kp.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://permalink.mercell.com/106877601.aspx
Dirección del perfil de comprador: https://kp.dk/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udbud med forhandling vedrørende en SaaS-Kontrakt om levering, integration, drift, hosting, vedligeholdelse og support af et Learning Management System (LMS)

II.1.2)Código CPV principal
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Udbud med forhandling vedrørende en SaaS-Kontrakt om levering, integration, drift, hosting, vedligeholdelse og support af et Learning Management System (LMS) til Københavns Professionshøjskole.

Tryk her https://permalink.mercell.com/106877601.aspx

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 103-249955

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.9)
En lugar de:

Forventet antal ansøgere: 5

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder ovenstående egnetheds- og dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til tre (3) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages tre (3) eller flere konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer/bedste nøgletal/bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer på baggrund af valgte kriterier vedr. økonomisk og finansiel formåen og valgte kriterier vedr. teknisk og/eller faglig formåen, hvor særligt det mest relevante kriterium vil have betydning.

Léase:

Forventet antal ansøgere: 3

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder ovenstående egnetheds- og dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til tre (3) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages tre (3) eller flere konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer og bedste nøgletal i forhold til den konkrete opgave. I udvælgelsen vil vi lægge mest vægt på erfaring på baggrund af oplyste referencer som oplyst i pkt. III.1.3.

VII.2)Otras informaciones adicionales: