Servicios - 266599-2019

07/06/2019    S109

Hungría-Budapest: Servicios de desarrollo de software de tratamiento de imágenes

2019/S 109-266599

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: NISZ — Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_20976077
Dirección postal: Csokonai utca 3.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1081
País: Hungría
Persona de contacto: Dr. Mihics Petra
Correo electrónico: mihics.petra@nisz.hu
Teléfono: +36 17957379
Fax: +36 14594217
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nisz.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.nisz.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: E-közigazgatási informatikai és távközlési tev.

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Szitakötő rendszer fejlesztése

Número de referencia: EKR000071792019
II.1.2)Código CPV principal
72212328 Servicios de desarrollo de software de tratamiento de imágenes
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1 db alkalmazásfejlesztés és testreszabás

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 350 000 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72212328 Servicios de desarrollo de software de tratamiento de imágenes
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Budapest XI., Fehérvári út 70.

II.2.4)Descripción del contrato:

1 db alkalmazásfejlesztés és testreszabás

A közbeszerzés tárgyát képező feladat keretében nyertes ajánlattevőnek az alábbiakat kell átadnia:

Adatbázis:

A rendszertáblákkal és a migráció eredményével feltöltött adatbázis.

Szerver alkalmazások:

— RTSP proxy szerver szolgáltatás

— Esemény proxy szerver szolgáltatás

— Előfeldolgozó szerver szolgáltatás

— Rendszámolvasó központ szerver szolgáltatás

— Adatközpont szerver szolgáltatás

— Video stream tároló szerver szolgáltatás

— Térkép szolgáltatás

Kliens alkalmazások:

— Videó központ kliens felülete

— Adatközpont kliens felülete

— Adminisztrátori kliens

Dokumentáció:

A műszaki leírásban meghatározott kapcsolódó dokumentációk leszállítása.

A közbeszerzés tárgyának részletes ismertetését a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, kizárólagos jogok védelme miatt, így felhívjuk ajánlatkérő figyelmét, hogy az alvállalkozó bevonására csak korlátozottan és a kizárólagos joggal nem érintett részfeladatok vonatkozásában kerülhet sor.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

A szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, továbbá Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
29/05/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_88071642
Dirección postal: Fáy utca 20.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1139
País: Hungría
Correo electrónico: anett.lehoczki@gvsx.hu
Teléfono: +36 17840796
El contratista/concesionario será una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 350 000 000.00 HUF
Valor total del contrato/lote/concesión: 350 000 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Az V.2.1) pontban a döntéshozó által az eljárás eredményéről hozott döntés dátuma került feltüntetésre, tekintettel arra, hogy a Kbt. előírása szerint ajánlatkérő jelen hirdetményt legalább tíz nappal a szerződés megkötését megelőzően köteles közzétenni, így a hirdetmény feladásának időpontjában a szerződéskötés pontos dátuma még nem ismert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/06/2019