Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 266603-2019

07/06/2019    S109

Eslovenia-Liubliana: Servicios de desarrollo de software personalizado

2019/S 109-266603

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Número de identificación fiscal: 5521858000
Dirección postal: Kotnikova ulica 6
Localidad: Ljubljana
Código NUTS: SI SLOVENIJA
Código postal: 1000
País: Eslovenia
Persona de contacto: Denise Senečič
Correo electrónico: sipo@uil-sipo.si
Teléfono: +386 16203135
Fax: +386 16203111
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.uil-sipo.si
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Prenova zalednega informacijskega sistema

Número de referencia: 430-9/2019
II.1.2)Código CPV principal
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmet javnega naročila obsega naslednje aktivnosti:

1. Prilagoditev programske kode splošne informacijske rešitve ECP SP BO (verzija 2.1.1-HOTFIX) (v nadaljnjem besedilu: ECP SP BO).

2. Implementacija delovnih tokov (Workflow).

3. Izdelava predlog dokumentov v Open Office formatu, kot jih uporablja ECP SP BO.

4. Integracija prilagojene splošne informacijske rešitve ECP SP BO (v nadaljnjem besedilu: ECP SP SI BO) z obstoječimi IS naročnika in zunanjimi moduli (implementacija uporabniških pravic in integracija z LDAP, integracija s sistemom za uradne objave, integracija s TMView, DSView in InfoDB ter integracija z digitalnim elektronskim podpisom SETCCE proXSign).

5. Migracija vseh podatkov obstoječega sistema, v več iteracijah, iz vmesne baze (MS SQL in datotečni sistem) v novo bazo (MS SQL) in repozitorij datotek (Alfresco) z ustreznimi kontrolami, ki jih zagotovi ponudnik.

6. Sodelovanje pri vzpostavitvi testnega okolja za ECP SP SI BO pri naročniku ter vsakokratnem nameščanju njeg

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 248 000.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Descripción del contrato:

Predmet javnega naročila obsega naslednje aktivnosti:

1. Prilagoditev programske kode splošne informacijske rešitve ECP SP BO (verzija 2.1.1-HOTFIX) (v nadaljnjem besedilu: ECP SP BO).

2. Implementacija delovnih tokov (Workflow).

3. Izdelava predlog dokumentov v Open Office formatu, kot jih uporablja ECP SP BO.

4. Integracija prilagojene splošne informacijske rešitve ECP SP BO (v nadaljnjem besedilu: ECP SP SI BO) z obstoječimi IS naročnika in zunanjimi moduli (implementacija uporabniških pravic in integracija z LDAP, integracija s sistemom za uradne objave, integracija s TMView, DSView in InfoDB ter integracija z digitalnim elektronskim podpisom SETCCE proXSign).

5. Migracija vseh podatkov obstoječega sistema, v več iteracijah, iz vmesne baze (MS SQL in datotečni sistem) v novo bazo (MS SQL) in repozitorij datotek (Alfresco) z ustreznimi kontrolami, ki jih zagotovi ponudnik.

6. Sodelovanje pri vzpostavitvi testnega okolja za ECP SP SI BO pri naročniku ter vsakokratnem nameščanju njegovih (vmesnih) testnih verzij.

7. Sodelovanje pri prehodu ECP SP SI BO v produkcijo in pomoč pri odpravi napak v prehodnem obdobju.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Naročnik je izvedel prvotno naročilo po odprtem postopku. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 14.1.2019 pod št. JN000160/2019-B01 ter v Uradnem listu EU dne 15.1.2019 pod št. 2019/S 010-019130. Rok za prejem ponudb je bil do 18.2.2019 do 11:00 ure. Ker do roka za prejem ponudb ni prispela nobena ponudba je naročnik dne 27.2.2019 sprejel Odločitev št. 430-11/2018-3, da se javno naročilo ne odda.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
29/05/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: RETTRO, družba za informacijske rešitve, d.o.o.
Número de identificación fiscal: 2234661000
Dirección postal: Pod Plevno 15
Localidad: Škofja Loka
Código NUTS: SI SLOVENIJA
Código postal: 4220
País: Eslovenia
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 268 340.98 EUR
Valor total del contrato/lote/concesión: 248 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato/el lote/la concesión sea objeto de subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Dirección postal: Slovenska cesta 54
Localidad: Ljubljana
Código postal: 1000
País: Eslovenia
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Dirección postal: Kotnikova ulica 6
Localidad: Ljubljana
Código postal: 1000
País: Eslovenia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/06/2019