Servicios - 266638-2019

07/06/2019    S109

Hungría-Budapest: Servicios de evaluación y revisión de la garantía de calidad del sistema

2019/S 109-266638

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Magyar Posta Zrt.
Número de identificación fiscal: AK04804
Dirección postal: Dunavirág u. 2–6.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1138
País: Hungría
Persona de contacto: Lőrincz-Sárkány Krisztina
Correo electrónico: beszerzes@posta.hu
Teléfono: +36 17678810
Fax: +36 12881589
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.posta.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

«Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás»

II.1.2)Código CPV principal
72225000 Servicios de evaluación y revisión de la garantía de calidad del sistema
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

«Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás»

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79421100 Servicios de supervisión de proyectos que no sean los de construcción
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2–6.

1089 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.

1149 Budapest, Egressy út 35–51.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Az ajánlatkérő a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 számú «Hivatalos küldeménykövető» megnevezésűkiemelt projektje megvalósítása keretében «Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása» adokumentációban lévő műszaki leírásban, valamint szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A független IT szakmai minőségbiztosító feladata a projektben megvalósuló Elektronikus Kézbesítési Rendszer(eKR) és a meglévő postai rendszerek továbbfejlesztése során keletkező termékek minőségellenőrzésifeladatainak ellátása, illetve az egyéb fejlesztések és az eKR-hez kapcsolódó fejlesztésekkel történő összhangfelügyelete. A termék minőségbiztosítás célja annak biztosítása, hogy a szállítók által leszállított termékek (pl.hardverelemek, alkalmazások, dokumentumok, módszertanok) megfeleljenek a Magyar Posta igényeinek,követelményeinek és a vonatkozó szakmai és törvényi előírásoknak. A feladatok elvégzése tervezetten 5 500 szakértői munkaóra, azonban a megbízási szerződés eredménykötelem, amely elvégzendő feladatokata műszaki leírás 5. melléket / 1. számú melléklete tartalmazza részletesen. Az Ajánlatkérő a szerződésteljesítésére vonatkozó munkaórát csak megbecsülte.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 370
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 sz.kiemelt projekt

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 247-519798

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Vállalkozási elemekkel vegyes megbízási szerződés

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
12/12/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: IFUA Horváth & Partners Kft.
Dirección postal: Fehérvári út 79.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1119
País: Hungría
Correo electrónico: szabolcs.mezei@horvath-partners.com
Teléfono: +36 303828819
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: eGOV Tanácsadó Kft.
Dirección postal: Zoltán utca 8.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1054
País: Hungría
Correo electrónico: kozbeszerzes@egov.hu
Teléfono: +36 14111668
Fax: +36 14111688
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 51 800 000.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó utca 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó utca 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/06/2019

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
72225000 Servicios de evaluación y revisión de la garantía de calidad del sistema
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
79411000 Servicios generales de consultoría en gestión
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2–6.

1089 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.

1149 Budapest, Egressy út 35–51.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Az ajánlatkérő a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 számú «Hivatalos küldeménykövető» megnevezésűkiemelt projektje megvalósítása keretében «Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása» adokumentációban lévő műszaki leírásban, valamint szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A független IT szakmai minőségbiztosító feladata a projektben megvalósuló Elektronikus Kézbesítési Rendszer(eKR) és a meglévő postai rendszerek továbbfejlesztése során keletkező termékek minőségellenőrzésifeladatainak ellátása, illetve az egyéb fejlesztések és az eKR-hez kapcsolódó fejlesztésekkel történő összhangfelügyelete. A termék minőségbiztosítás célja annak biztosítása, hogy a szállítók által leszállított termékek (pl.hardverelemek, alkalmazások, dokumentumok, módszertanok) megfeleljenek a Magyar Posta igényeinek,követelményeinek és a vonatkozó szakmai és törvényi előírásoknak. A feladatok elvégzése tervezetten 5 500 szakértői munkaóra, azonban a megbízási szerződés eredménykötelem, amely elvégzendő feladatokata műszaki leírás 5. melléket / 1. számú melléklete tartalmazza részletesen. Az Ajánlatkérő a szerződésteljesítésére vonatkozó munkaórát csak megbecsülte.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 12/12/2017
Fin: 31/08/2019
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 58 204 364.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: IFUA Horváth & Partners Kft.
Dirección postal: Fehérvári út 79.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1119
País: Hungría
Correo electrónico: mezei,szabolcs@horvath-partners.com
Teléfono: +36 303828819
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: eGOV Tanácsadó Kft.
Dirección postal: Zoltán utca 8.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1054
País: Hungría
Correo electrónico: kozbeszerzes@egov.hu
Teléfono: +36 14111668
Fax: +36 14111668
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

2. A Projekt véghatáridejének módosítása miatt szükséges a Szerződés III.1. pontját az alábbira módosítani a korábban módosított 31.5.2019. napjáról:

«A Szerződés időtartama a Szerződés hatályba lépésétől a minőségbiztosítási zárójelentés elkészítéséig tartó határozott időtartam, amelynek véghatárideje 31.8.2019.»

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Megbízó kezdeményezte az Irányító Hatóságnál a tárgyi szerződésmódosítás tárgyát képező Szerződés szoros összefüggésben lévő a Projekt keretében megkötött EKR szerződés véghatáridejének módosítását, amelynek teljesítési ütemezése képezi a Szerződés teljesítési ütemezésének alapját. A 2 szerződés közti összhang nélkül a szerződésszerű teljesítések biztosítása nem lehetséges. Az EKR szerződés teljesítésének véghatáridejét Megbízó a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során mindvégig a kiemelt Projekt pilot üzeme befejezésének időpontjával egyezően, kifejezetten ahhoz kapcsolódóan határozta meg. A Megbízó kezdeményezte az EKR szerződés módosítását is az Ellenőrző Szervezetnél, amely módosítás — többek között — tartalmazza a szerződés véghatáridejének 31.8.2019. napjára történő módosítását.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 58 204 364.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 58 204 364.00 HUF