Supplies - 266868-2019

07/06/2019    S109

România-Bucureşti: Tuburi şi racorduri

2019/S 109-266868

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: OMV Petrom S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 1590082
Adresă: Str. Coralilor nr. 22
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013329
Țară: România
Persoană de contact: Iulian Ferent
E-mail: iulian.ferent@petrom.com
Telefon: +40 372855402
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.petrom.com
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Extragerea gazelor şi petrolului

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare confecții de tip reducție cu servicii de reparație și filetare mufe și burlane foraj — 6 loturi

Număr de referinţă: 1590082_2018_RFX0001408
II.1.2)Cod CPV principal
44164310 Tuburi şi racorduri
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru de furnizare confectii de tip reductie cu servicii de reparatie si filetare mufe si burlane foraj — 6 loturi, astfel:

— lot 1: „Furnizare confectii si reparatii filete API”,

— lot 2: „Furnizare confectii si reparatii filete API combinat cu detinator licenta conexiune”,

— lot 3: „Furnizare confectii si reparatii filete detinator licenta conexiune Lari sau tip «Flush», combinat cu filete API”,

— lot 4: „Furnizare confectii si reparatii filete pentru burlane”,

— lot 5: „Furnizare confectii si reparatii filete TSH, VA si VAM”,

— lot 6: „Furnizare confectii si reparatii filete pentru prajini de foraj”.

In masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare: in a 25- [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Oferta cea mai scăzută: 7 938 359.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 8 092 060.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare confecții și reparații filete API

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44164310 Tuburi şi racorduri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

ROMÂNIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare confectii si reparatii filete API.

La data initierii acestei proceduri, OMV Petrom estimeaza ca la un interval de aproximativ 12 luni pe parcursul derularii acordului-cadru pentru fiecare lot in parte, OMV Petrom va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de contracte subsecvente.

Se estimeaza ca vor fi atribuite un numar de minim 4 (patru) contracte subsecvente pe toata perioada acordului-cadru, primul contract subsecvent se estimeaza a fi atribuit in primele 3 luni de la data semnarii Intrarii in vigoare a acordului-cadru.

Cantitatile estimate de produse estimate a fi livrate aferente acordului-cadru pentru lotul 1, respectiv cantitatile de produse livrate ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata acordului-cadru, sunt:

— Cantitatile estimate de produse livrate aferente acordului-cadru: minim 249/maxim 1 245 filete,

— Cantitatile estimate de produse livrate pentru un singur contract subsecvent: minim 107/maxim 249 filete,

— Valoarea estimata minima/maxima per acordului-cadru: VEmin = 300 711,45 RON, VEmax = 1 490 157,70 RON,

— Valoarea estimata minima/maxima per contract subsecvent: VEmin = 111 495,76 RON, VEmax = 299 371,54 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare confecții și reparații filete API combinat cu deținător licență conexiune

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44164310 Tuburi şi racorduri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

ROMÂNIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare confectii si reparatii filete API combinat cu detinator licenta.

La data initierii acestei proceduri, OMV Petrom estimeaza ca la un interval de aproximativ 12 luni pe parcursul derularii acordului-cadru pentru fiecare lot in parte, OMV Petrom va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de contracte subsecvente.

Se estimeaza ca vor fi atribuite un numar de minim 4 (patru) contracte subsecvente pe toata perioada acordului-cadru, primul contract subsecvent se estimeaza a fi atribuit in primele 3 luni de la data semnarii Intrarii in vigoare a acordului-cadru.

Cantitatile estimate de produse estimate a fi livrate aferente acordului-cadru pentru lotul 2, respectiv cantitatile de produse livrate ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata acordului-cadru, sunt:

— Cantitatile estimate de produse livrate aferente acordului-cadru: minim 63/ max. 153 filete;

— Cantitatile estimate de produse livrate pentru un singur contract subsecvent: minim 42/maxim 51 filete,

— Valoarea estimata minima/maxima per acordului-cadru: VEmin = 70 050,00 RON, VEmax = 167 910,00 RON,

— Valoarea estimata minima/maxima per contract subsecvent: VEmin = 44 160,00 RON, VEmax = 55 970,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare confecții și reparații filete TSH, VA și VAM

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44164310 Tuburi şi racorduri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

ROMÂNIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare confectii si reparatii filete TSH, VA si VAM.

La data initierii acestei proceduri, OMV Petrom estimeaza ca la un interval de aproximativ 12 luni pe parcursul derularii acordului-cadru pentru fiecare lot in parte, OMV Petrom va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de contracte subsecvente.

Se estimeaza ca vor fi atribuite un numar de minim 4 (patru) contracte subsecvente pe toata perioada acordului-cadru, primul contract subsecvent se estimeaza a fi atribuit in primele 3 luni de la data semnarii Intrarii in vigoare a acordului-cadru.

Cantitatile estimate de produse estimate a fi livrate aferente acordului-cadru pentru lotul 5, respectiv cantitatile de produse livrate ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata acordului-cadru, sunt:

— Cantitatile estimate de produse livrate aferente acordului-cadru: minim 36/maxim 54 filete,

— Cantitatile estimate de produse livrate pentru un singur contract subsecvent: minim 18/maxim 36 filete,

— Valoarea estimata minima/maxima per acordului-cadru: VEmin = 81 020,00 RON, VEmax = 123 540,00 RON,

— Valoarea estimata minima/maxima per contract subsecvent: VEmin = 40 510,00 RON, VEmax = 81 020,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare confecții și reparații filete pentru prăjini de foraj

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44164310 Tuburi şi racorduri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

ROMÂNIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare confectii si reparatii filete pentru prajini de foraj.

La data initierii acestei proceduri, OMV Petrom estimeaza ca la un interval de aproximativ 12 luni pe parcursul derularii acordului-cadru pentru fiecare lot in parte, OMV Petrom va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de contracte subsecvente.

Se estimeaza ca vor fi atribuite un numar de minim 4 (patru) contracte subsecvente pe toata perioada acordului-cadru, primul contract subsecvent se estimeaza a fi atribuit in primele 3 luni de la data semnarii Intrarii in vigoare a acordului-cadru.

Cantitatile estimate de produse estimate a fi livrate aferente acordului-cadru pentru lotul 6, respectiv cantitatile de produse livrate ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata acordului-cadru, sunt:

— Cantitatile estimate de produse livrate aferente acordului-cadru: minim 5 145/maxim 8 240 filete,

— Cantitatile estimate de produse livrate pentru un singur contract subsecvent: minim 219/maxim 2 145 filete,

— Valoarea estimata minima/maxima per acordului-cadru: VEmin = 858 073,25 RON, VEmax = 1 374 898,40 RON,

— Valoarea estimata minima/maxima per contract subsecvent: VEmin = 40 017,79 RON, VEmax = 357 701,25 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare confecții și reparații filete pentru burlane

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44164310 Tuburi şi racorduri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

ROMÂNIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare confectii si reparatii filete pentru burlane.

La data initierii acestei proceduri, OMV Petrom estimeaza ca la un interval de aproximativ 12 luni pe parcursul derularii acordului-cadru pentru fiecare lot in parte, OMV Petrom va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de contracte subsecvente.

Se estimeaza ca vor fi atribuite un numar de minim 4 (patru) contracte subsecvente pe toata perioada acordului-cadru, primul contract subsecvent se estimeaza a fi atribuit in primele 3 luni de la data semnarii Intrarii in vigoare a acordului-cadru.

Cantitatile estimate de produse estimate a fi livrate aferente acordului-cadru pentru lotul 4, respectiv cantitatile de produse livrate ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata acordului-cadru, sunt:

— Cantitatile estimate de produse livrate aferente acordului-cadru: minim 368/maxim 944 filete,

— Cantitatile estimate de produse livrate pentru un singur contract subsecvent: minim 59/maxim 236 filete,

— Valoarea estimata minima/maxima per acordului-cadru: VEmin = 253 291,20 RON, VEmax = 676 236,80 RON,

— Valoarea estimata minima/maxima per contract subsecvent: VEmin = 42 934,80 RON, VEmax = 169 059,20 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare confecții și reparații filete deținător licență conexiune Lari sau tip «Flush» combinat cu filete API

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44164310 Tuburi şi racorduri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

ROMÂNIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare confectii si reparatii filete detinator licenta conexiune Lari sau tip «Flush» combinat cu filete API.

La data initierii acestei proceduri, OMV Petrom estimeaza ca la un interval de aproximativ 12 luni pe parcursul derularii acordului-cadru pentru fiecare lot in parte, OMV Petrom va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de contracte subsecvente.

Se estimeaza ca vor fi atribuite un numar de minim 4 (patru) contracte subsecvente pe toata perioada acordului-cadru, primul contract subsecvent se estimeaza a fi atribuit in primele 3 luni de la data semnarii Intrarii in vigoare a acordului-cadru.

Cantitatile estimate de produse estimate a fi livrate aferente acordului-cadru pentru lotul 3, respectiv cantitatile de produse livrate ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata acordului-cadru, sunt:

— Cantitatile estimate de produse livrate aferente acordului-cadru: minim 246/maxim 544 filete,

— Cantitatile estimate de produse livrate pentru un singur contract subsecvent: minim 33/maxim 230 filete,

— Valoarea estimata minima/maxima per acordului-cadru: VEmin = 1 843 882,89 RON, VEmax = 5 483 699,04 RON,

— Valoarea estimata minima/maxima per contract subsecvent: VEmin = 240 745,02 RON, VEmax = 1 748 678,89 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 205-468826
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 99007155 /99007154
Lot nr.: 1
Titlu:

Furnizare confecții și reparații filete API

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Batbascov
Număr naţional de înregistrare: 167662
Adresă: Str. Păișești DN nr. 5
Localitate: Bascov
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 117045
Țară: România
E-mail: adrianpantea@batbascov.ro
Telefon: +40 248270872
Fax: +40 248270545
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Baza de Ateliere și Transporturi Târgoviște S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 920166
Adresă: Aleea Sinaia nr. 31
Localitate: Aninoasa
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 137005
Țară: România
E-mail: office@batt.ro
Telefon: +40 245611119
Fax: +40 245611390
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 490 157.70 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 336 449.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 490 150.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 6 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

Inspectii tehnice (informatia se refera la Acordul Cadru incheiat cu BAT Bascov);

Pentru acordul cadru incheiat cu BAZA DE ATELIERE SI TRANSPORTURI TARGOVISTE SA -nu sunt declarati subcontractori

V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 99007152
Lot nr.: 3
Titlu:

Furnizare confecții și reparații filete deținător licență conexiune Lari sau tip «Flush» combinat cu filete API

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Baza de Ateliere și Transporturi Târgoviște S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 920166
Adresă: Aleea Sinaia nr. 31
Localitate: Aninoasa
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 137005
Țară: România
E-mail: office@batt.ro
Telefon: +40 245611119
Fax: +40 245611390
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 483 699.04 RON
Oferta cea mai scăzută: 5 476 446.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 5 476 446.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 99007153
Lot nr.: 6
Titlu:

Furnizare confecții și reparații filete pentru prăjini de foraj

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Batbascov
Număr naţional de înregistrare: 167662
Adresă: Str. Păișești DN nr. 5
Localitate: Bascov
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 117045
Țară: România
E-mail: adrianpantea@batbascov.ro
Telefon: +40 248270872
Fax: +40 248270545
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 374 898.40 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 125 464.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 125 464.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: OMV Petrom S.A.
Adresă: Str. Coralilor nr. 22, sector 1 („Petrom City"), Departament Achiziții
Localitate: București
Cod poștal: 013329
Țară: România
E-mail: iulian.ferent@petrom.com
Telefon: +40 372855402
Adresă internet: www.petrom.com
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/06/2019