Služby - 267123-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

06/08/2014    S149

Belgie-Brusel: Studie týkající se „Otevřené digitální vědy“ – SMART 2014/0007

2014/S 149-267123

Oprava

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 29.7.2014, 2014/S 143-256106)

Evropská komise, GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie, DGCNECT-C3, k rukám: pan José Cotta, BU33-03/065, 1049Brusel, BELGIE. Tel. +32 22996434. E-mail: cnect-c3@ec.europa.eu

Namísto 

I.1) Název, adresa a kontaktní místa:

[...]

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/user/eo-register.html#

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

10.9.2014 ...

Čtěte 

I.1) Název, adresa a kontaktní místa:

[...]

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=581

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

17.9.2014 ...