Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 267123-2014

Visa förkortad version

06/08/2014    S149

Belgien-Bryssel: Undersökning om öppen e-vetenskap – SMART 2014/0007

2014/S 149-267123

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 29.7.2014, 2014/S 143-256106)

Europeiska kommissionen, GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, DGCNECT-C3, att. José Cotta, BU33-03/065, 1049Bryssel, BELGIEN. Tfn +32 22996434. E-post: cnect-c3@ec.europa.eu

I stället för 

I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er):

[...]

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/user/eo-register.html#

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

10.9.2014 ...

Skall det stå 

I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er):

[...]

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=581

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

17.9.2014 ...