Paslaugos - 267130-2014

Pateikti glaustą rodinį

06/08/2014    S149

Liuksemburgas-Liuksemburgas: AO 10605 „Europos Sąjungos teisės aktų techninis konsolidavimas ir jų nuoseklumo tikrinimas“

2014/S 149-267130

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos leidinių biuras
Adresas: 2, rue Mercier
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2985
Šalis: Liuksemburgas
Kam: Maria Manuela Cruz
El. paštas: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefonas: +352 2929-44331
Faksas: +352 2929-42672

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://publications.europa.eu/

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=534

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
AO 10605 „Europos Sąjungos teisės aktų techninis konsolidavimas ir jų nuoseklumo tikrinimas“.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 7: Kompiuterių ir susijusios paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: rangovo patalpos.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su keliais subjektais
didžiausias skaičius numatomo preliminariojo susitarimo dalyvių: 3

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė metais: 4

Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę

Numatoma vertė be PVM: 5 600 000 EUR
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Kvietimo dalyvauti konkurse tikslas – atrinkti ekonominės veiklos vykdytojus, kurie teiktų paslaugas, susijusias su Europos Sąjungos teisės aktų techniniu konsolidavimu ir jų nuoseklumo tikrinimu.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

72311100 Duomenų konvertavimo paslaugos, 72314000 Duomenų rinkimo ir rūšiavimo paslaugos, 79100000 Teisinės paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Europos Sąjungos teisės aktų techninis konsolidavimas
1)Trumpas aprašymas
Europos Sąjungos teisės aktų techninį konsolidavimą sudaro visų pagrindinio teisės akto pakeitimų (padarytų keitimo aktais, klaidų ištaisymais ir kt.) įtraukimas į tekstą, tačiau niekaip nepakeičiant turinio.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

72311100 Duomenų konvertavimo paslaugos, 72314000 Duomenų rinkimo ir rūšiavimo paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
Numatoma vertė be PVM: 5 000 000 EUR
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Europos Sąjungos teisės aktų konsoliduotų tekstų nuoseklumo tikrinimas
1)Trumpas aprašymas
Europos Sąjungos teisės aktų konsoliduotų tekstų nuoseklumo tikrinimą sudaro tikrinimas, ar duoto teisinio akto konsoliduotoje versijoje yra viso pakeitimai, kurie buvo padaryti teisiniam aktui.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79100000 Teisinės paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
Numatoma vertė be PVM: 600 000 EUR
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
darbai bus pradėti 26.3.2015. darbai bus baigti 7.1.2019
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Žr. konkurso specifikacijas.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Žr. konkurso specifikacijas.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Žr. konkurso specifikacijas.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. konkurso specifikacijas.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. konkurso specifikacijas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: žr. konkurso specifikacijas.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Žr. konkurso specifikacijas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Žr. konkurso specifikacijas.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
AO 10605.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 24.9.2014
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
1.10.2014
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 8.10.2014 - 10:00

Vieta:

Leidinių biuro patalpos Liuksemburge.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: žr. konkurso specifikacijas.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

Konkurso specifikacijas ir papildomus dokumentus galima atsisiųsti iš e. viešojo pirkimo tinklavietės: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=534

Papildomos informacijos prašymai pateikiami tik naudojantis e. viešųjų pirkimų platforma.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
25.7.2014