Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Bauleistung - 267154-2022

20/05/2022    S98

Dänemark-Kopenhagen: Bauarbeiten

2022/S 098-267154

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Nationale Identifikationsnummer: 30823702
Postanschrift: Nordre Toldbod 7
Ort: København K
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 1259
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Thor Bjørneboe
E-Mail: THB@byoghavn.dk
Telefon: +45 23467336
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.byoghavn.dk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://rib-software.dk/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Byudvikling og havnedrift

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af ny træbrygge og renovering af bølgebryder samt anlæg af nyt landskab omkring BIGs nye domicil

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Opgaven udføres i hovedentreprise og vedrører udførelsen af renovering af en mole, etablering af en ny træbrygge samt etablering af nyt landskab omkring arkitektvirksomheden BIGs nye domicilbygning, beliggende på den nordøstlige del af Sundmolen. Sundmolen er et gammelt havneområde og er karakteriseret ved en blanding af store, gamle pakhuse, som rummer en lang række erhvervsvirksomheder, samt nye bolig- og erhvervsbyggerier. I forbindelse med at arkitektvirksomheden BIG er ved at bygge deres nye domicilbygning på spidsen af Sundmolen, skal den nordøstlige del af sundmolen renoveres og der skal etableres en ny træbrygge. Landskabet omkring den nye BIG domicilbygning skal etableres som en del af den udbudte opgave. Sundmolens nordøstlige kaj og mole udgør til sammen ca. 500 m, hvoraf de første ca. 230 meter udgøres af en spunsvægsindfatning, de midterste ca. 130 meter udgøres af en stensætning og de sidste ca. 140 meter udgøres af en bølgebryder, som er opført.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 46 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45113000 Baustelleneinrichtung
45242000 Bau von Freizeitanlagen in Ufernähe
45243200 Bau von Wellenbrechern
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK011 Byen København
Hauptort der Ausführung:

Københavns Nordhavn, nærmere den nordøstlige side af Sundmolen fsva. etablering af træbrygge og renovering af bølgebryder samt spidsen af Sundmolen fsva. landskabsprojektet.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opgaven består i hovedtræk af følgende delarbejder:

• Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende anlæg (støttevæg, belægning, kajudstyr mv.).

• Renovering af eksisterende betonkasser.

• Etablering af en ny spunsvæg samt jordankre.

• Etablering af nye stribefundamenter og brøndringe til træbrygge.

• Etablering af nye stålpæle som fundament til træbrygge.

• Etablering af ny træbrygge og estakadevæg i azobé.

• Etablering af nyt kajudstyr som redningsstiger, redningsliner, bænke, afvisertømmer mv.

• Etablering af belysning med pullert, lysspot i kantbjælker og ved fyr.

• Etablering af nyt landskab omkring arkitektvirksomheden BIG’s nye domicil.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Nøglepersoner og projektorganisation / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Samarbejde, styring og koordinering af entreprisen / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Udvælgelse vil ske på baggrund af de vedlagte referencer. Ansøger kan vedlægge op til 5 referencer. Udvælgelse sker alene på baggrund af ansøgers beskrivelse af referencerne. Det kan derfor være fordelagtigt for ansøger at beskrive omfanget og indholdet af sine referencer udførligt, og herunder påpege forhold, der gør den enkelte reference særligt sammenlignelig med kontraktens genstand. For en nærmere beskrivelse henvises til udbudsbetingelsernes punkt om udvælgelse.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

By & Havn vil ikke tage tilbuddet i betragtning, hvis tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§135-136, ligesom tilbud heller ikke vil blive taget i betragtning, hvis tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 7.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

• Ansøger skal i de ved ansøgningsfristen seneste 3 afsluttede og reviderede årsregnskaber have haft en omsætning pr. år på minimum 80.000.000 DKK inden for bygge- og anlægsopgaver.

• Ansøger skal have haft en soliditetsgrad på mindst 20 % i det ved ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

• Ansøger skal have haft en egenkapital på mindst 50.000.000 DKK i det ved ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

For så vidt angår anlæggelsen af træbrygger og bølgebrydere forstås ved ”sammenlignelige anlægsprojekter” udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med anlæg eller renovation af kajanlæg, herunder spuns forankret med jordankre, samt forboring i kalk, der med hensyn til art, omfang og kompleksitet svarer til de arbejder, der skal udføres under den udbudte hovedentreprisekontrakt.

For så vidt angår anlæggelsen af byrummet forstås ved ”sammenlignelige anlægsprojekter” udførelse af belægninger bestående af store præfabrikeret betonbelægningssten, opsætning af store betonmøbler, som løftes ind med en kran samt udførelse af beplantning og vækstlagsopbygninger, der med hensyn til art, omfang og kompleksitet svarer til de arbejder, der skal udføres under den udbudte hovedentreprisekontrakt.

Ved relevant erfaring relateret til anlæggelse af ny træbrygge og renovering af bølgebry-der forstås:

• Erfaring med renovation af kajanlæg, herunder installering af spunsvæg, installering af jordankre, etablering af friholderværk og etablering af kajudstyr

• Erfaring nedtagning og opbygning af granitvæg

• Erfaring med forboring i kalk

Ordregiver tillægger det i den forbindelse positiv vægt, hvis referencerne viser erfaring med:

• Etablering af spuns som er forankret vha. jordankre, samt pæle (her med særlig fokus på jordankrene)

• Betonrenovering af vandbygningskonstruktioner (her med særlig fokus på in-situ beton på utilgængelige steder, bl.a. moler mv.)

• Etablering af træbrygger og lignende i tropisk træ

Ved relevant erfaring relateret til anlæggelse af byrummet forstås:

• Udførelse af belægninger bestående af store præfabrikeret betonbelægningssten.

• Opsætning af store betonmøbler, som løftes ind med en kran.

• Udførelse af beplantning og vækstlagsopbygninger.

Ordregiver lægger desuden vægt på omfanget af de oplyste referencer. Relevante referencer, der omfatter udførelsen af omfattende, relevante bygge- og anlægsarbejder, bliver således bedømt mere positivt end tilsvarende referencer, der omfatter udførelsen af arbejder i mindre omfang.

Ordregiver vil udvælge fem til at afgive tilbud. Udvælgelse sker alene på baggrund af ansøgers beskrivelse af referencerne. Det kan derfor være fordelagtigt for ansøger at beskrive omfanget og indholdet af sine referencer udførligt, og herunder påpege forhold, der gør den enkelte reference særligt sammenlignelig med kontraktens genstand.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

• Ansøger skal have en (1) reference, der dokumenterer relevant erfaring med anlægsarbejder i forbindelse med anlæggelse af træbrygger og bølgebrydere.

• Ansøger skal have en (1) reference, der dokumenterer relevant erfaring med anlæggelse af byrym.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Kontraktvilkår findes i udkast til hovedentreprisekontrakt, der er en del af udbudsmaterialet.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 27/06/2022
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Udbudsmaterialet ligger frit tilgængeligt på Rib Software Byggeweb under TN nummer 854766B.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig påwww.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internetadresse

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
Telefon: +45 41715000
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022