Services - 267165-2020

Submission deadline has been amended by:  311530-2020
09/06/2020    S110

Hungary-Budapest: Feasibility study, advisory service, analysis

2020/S 110-267165

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Innovációs és Technológiai Minisztérium
National registration number: EKRSZ_80160674
Postal address: Fő utca 44–50.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1011
Country: Hungary
Contact person: Fucskó Bernadett
E-mail: itm.kozbeszerzes@itm.gov.hu
Telephone: +36 17956535
Fax: +36 17950623

Internet address(es):

Main address: http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000175182020/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000175182020/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

BVS-hez fejl. csomagok, kapacitástérkép kidolg.

Reference number: EKR000175182020
II.1.2)Main CPV code
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Eljárás tárgya: „A Budapesti Vasúti Stratégia (BVS) intézkedéseihez illeszkedő fejlesztési csomagok és további elemzések alapját képező kapacitástérkép kidolgozása” c. projekt irányításához nyújtandó szakértői támogatás. A BVS közvetlen vizsgálati területe Bp., hatásterülete azonban az elővárosok, az országos vasútvonalak és a nemzetközi vonalak területét is lefedi.

A tanulmány fő célja: meghatározza a Budapest vasúti csomópont fejlesztésének stratégiáját, beleértve a vasúti átjárhatóság javítását, mely megfelel a város, az ország és Európa célkitűzéseinek, melyek az alábbiak:

— fenntartható közlekedési rendszer előmozdítása, vasúti rendszer használatának, hatékonyságának maximalizálása

— közlekedési ágazat környezeti teljesítményének országos és városi szintű javítása

— éghajlatváltozás megelőzése az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése révén,

— városi lakosság életminőségének javítása a hatékonyabb és integráltabb közlekedéstervezés, területrendezés és várostervezés révén

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU MAGYARORSZÁG
Main site or place of performance:

MAGYARORSZÁG

II.2.4)Description of the procurement:

A 2021-28 -as EU programozási időszakra szükséges fejlesztési programcsomagok kidolgozása. A fentiek alapján az alábbi eredménytermékek/dokumentumok készülnek el:

A feladat teljesítéséhez szükséges lépések:

— Az intézkedésekből levezetendő fejlesztési projektek/projektcsomagok országos közlekedéspolitikába való forgalmi szempontú illesztéséhez:

· vasúti kapacitást jellemző személy- és teherszállítási indikátorok (legalább 5 db indikátor) generálása és legalább három szempont mentén országos kapacitástérképek kidolgozása (legalább 3 típusú térkép);

· fejlesztési projektek elemzési módszertana a kapacitástérképre vonatkoztatva

— BVS középtávú intézkedéseihez fejlesztési projektek rendelése forgalmi hálózati modell segítségével

· középtávú intézkedésekből levezethető összközlekedési fejlesztési projektek feltárása;

· a BVS keretében elkészült forgalmi potenciálvizsgálat kiegészítése az egyéni és közösségi közúti és városi kötöttpályás közlekedési módokkal

· fejlesztési projektek jellemzése és a kiegészített potenciálvizsgálat alapján a módváltás hatásainak illesztése a kapacitástérképhez menetrendtervezés segítségével

· BVS célrendszer és a 2021-2027-es EU finanszírozási periódus céljainak összehangolása mentén visszacsatolás a célrendszerhez a javasolt fejlesztési projektcsomag(ok) hatásai alapján

Feladatok:

— A további elemzések alapját képező kapacitástérkép kidolgozása (közlekedéstervezői és teherszállítási szakértői feladatok)

A BVS-ben lefektetett hálózati teljesítőképességi elveket annak a teljes vasúthálózatra gyakorolt meghatározó hatása miatt egységes szemléletben kell kiterjeszteni az országos hálózat teljesítőképességének feltárására. Ez közös platformot jelenthet a közlekedéspolitikai, üzemeltető vállalati, valamint iparpolitikai kérdések megválaszolásához a jelenlegi helyzet bemutatásával. A vasúti és személyszállítási kapacitás tervezéséhez kell, hogy alapul szolgáljon. Ez segítheti a BVS alapján körvonalazott vasúti fejlesztési projektek hatásainak értékelését.

Olyan segédletet is össze kell állítani, ami a kidolgozott kapacitástérkép hatékony használatát mutatja a BVS fejlesztési projektek azonosításában.

A fentiek alapján az alábbi eredménytermékek/dokumentumok készülnek el:

— legalább 5 db indikátor

— legalább 3 típusú térkép

— 1 db Feljegyzés az elemzési módszertanról

— A BVS középtávú (2030-ig tartó) infrastruktúrafejlesztési és szabályozási, elemzési intézkedésihez projektek azonosítása,

— 1 db Feljegyzés az azonosított projektek listájáról: az azonosított budapesti vasúti fejlesztést szolgáló projektek összközlekedési környezetbe helyezése

— 1 db feljegyzés a kapcsolódó összközlekedési fejlesztési projektekről

— Szükség esetén kiegészítő adatfelvételek az elővárosi és budapesti közúti és autóbuszos forgalomról

— 1 db Résztanulmány a kiegészített forgalmi potenciálvizsgálatról, benne legalább 4 db komplex forgalmi potenciál térképpel

— 1 db Résztanulmány a fejlesztési projektek jellemzéséről és priorizálásáról

— 1 db Tanulmány a fejlesztési projektcsomagok meghatározásáról, a projektcsomagok hatásainak értékeléséről és a BVS céljának teljesítéséhez való hozzájárulásról. Ez a BVS-hez kapcsolódó középtávú programozási dokumentum,

— A kapacitástérkép kidolgozásához szükséges:

– jellemző mérőszámok, szempontok meghatározása,

– adatforrások azonosítása, értékelése,

– feldolgozás és a feldolgozás eredményének a bemutatása.

— Az egyes vasútvonalak jellemző kapacitásának számítására létezik több nemzetközi módszertan. Ezek sokszor a még kiadható kapacitás számítására fokuszálnak és nem egy „abszolút” kapacitás kiszámítására. Ezért kell a feladat elindításának elején a részletes módszertant rögzíteni, a mérőszámokat meghatározni,

— 1 db dokumentum és kapcsolódó adatbázis a kapacitástérképekről

— 1 db segédlet

További részletek a KD-ban.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 1.1. M2.1. szerinti szakember alk köv körében meghatározottakon felüli közlekedési szektorban közl. stratégia készítésében szerzett szakmai tapasztalata (hó;többlet szakmai tap: min. 0 hó, max. 36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 1.2. M2.2. szerinti szakember alk köv körében meghatározottakon felüli közlekedési szektorban közl. stratégiák készítésében szerzett szakmai tapasztalata (hó, többlet szakmai tap: min.0 hó,max.36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 1.3. M2.3. szerinti szakember alk köv körében meghatározottakon felüli vasúti teherszállítási és/vagy logisztikai területen szerzett szakmai tapasztalata (hó;többlet szakmai tap: min.0 hó,max. 36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 1.4. M2.4. szerinti szakember alk köv körében meghat felüli közl.szektorban vasúti és köz közl menetrendi terv és forgalmi modellezés ter. szerzett szakmai tap(hó;többlet szakmai tap:min.0hó,max.36hó) / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 140
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CEF projektek költségvetése

II.2.14)Additional information

A II.2.7) pont kiegészítéseként AK közli, hogy a teljesítés határideje: 28 hét (140 munkanap),

1. Módszertani jelentés elkészítése 4 héten belül,

2. Kapacitástérkép és kapcsolódó adatbázis:16 héten belül,

3. Felhasználói segédlet elkészítése: 8 héten belül,

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]

Igazolási mód:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 69.§(4)-(5) szabályaira is

Dokumentumok benyújtása tekintetében irányadó a Kbt. 41/A. § (1)

Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló, EEKD-ban megjelölt adatbázisokhoz vagy korábban az ajánlatkérő eljárásában benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti EKR-ben elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.

Az AK nem kéri az érintett ajánlattevőtől a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, az ajánlatban megjelölt alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz vagy az ajánlattevő által az ajánlatkérő eljárásában korábban benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kr. szerinti - az AK Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

M1) Az AT alkalmassága igazolható a felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (település vasúti és/vagy közlekedési koncepciójának kidolgozására és/vagy megvalósítására irányuló tevékenység) szerinti referenciáinak ismertetésével, megjelölve a beszerzés tárgyát és mennyiségét, a szerződést kötő másik felet, a részéről információt adó személy nevét és elérhetőségét; a referencia tárgyát (olyan módon, hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), a teljesítés idejét (a szerződés teljesítésének kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont].

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem mo.-i szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti AK - az AT/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]

M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, végzettségük/képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével az EKR-ben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével, és annak alátámasztására a saját kezűleg aláírt önéletrajzuk - benne a gyakorlati időszak kezdetének és időtartamának megjelölésével (év, hónap bontásban) -, a szakember(ek) végzettségét igazoló dokumentumok és legalább középfokú nyelvtudásról szóló nyilatkozatának, és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk csatolásával.

Az alk.felt.-re von. a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Alkalmatlan az AT

M1) ha az AF feladásától visszaszámított 6 évben (72 hó) összességében nem rendelkezik 1 vagy több szerződésből teljesített, település vasúti és/vagy közlekedési koncepciójának kidolgozására és/vagy megvalósítására irányuló referenciával (referenciákkal), amelyek közül:

— min. egy olyan közlekedési koncepció kidolgozására és/vagy megvalósítására irányult, amely az alábbi közlekedési ágak közül legalább hárommal foglalkozott: vasúti személyszállítás, vasúti teherszállítás, közösségi felszíni kötöttpályás, közösségi felszín alatti kötöttpályás, közösségi közúti vagy egyéni városi közlekedési módl

— min. egy magában foglalt regionális és/vagy országos forgalmi hálózati modellen alapuló országos forgalmi vizsgálatot is, ahol országos/regionális forgalmi hálózaton alapuló modell: NUTS1 és NUTS2 régióra érvényes szoftveres adatbázis segítségével a közúthálózat a közösségi közlekedési hálózat paramétereinek, valamint a forgalmi igények rögzítését szolgáló adatbázis létrehozása és ezek alapján a várható forgalmi áramlatok kidolgozására alkalmas algoritmus létrehozása és ahol országos forgalmi vizsgálat: ennek a modellnek a felhasználásával az országos közlekedéshez kapcsolódó döntések előkészítésére alkalmas döntéstámogató modell

A fentiekben előírt alk.felt. több referenciával is igazolható. A bemutatott ref. akkor tekinthető az AF feladásának napját megelőző 6 éven belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szolg. befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a Kr. 21. § (3a) b) pontjára. AK az AF feladásának napjától számítva legfeljebb 9 éven belül megkezdett és 6 éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.

M.2) ha nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakembereket:

M2.1. 1 fő szakember projektvezető pozícióra, aki közgazdász vagy felsőfokú pénzügyi végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és min. középfokú angol nyelvtudással, valamint min. 36 hó a közlekedési szektorban közlekedési stratégia készítésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely részeként részt vett min. egy közlekedési koncepció/stratégia kidolgozásában, amely foglalkozott min. vasúti személy- és teher, valamint városi kötöttpályás közlekedési ágakkal,

M2.2. 1 fő szakember közlekedéstervező pozícióra, aki felsőfokú közlekedésmérnök vagy műszaki menedzser vagy azzal egyenértékű végzettséggel, min. középfokú angol nyelvtudással, valamint min. 36 hó közlekedési szektorban közlekedési stratégiák készítésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely részeként részt vett legalább projekt kapcsán települési vasúti közlekedési koncepció kidolgozásában és/vagy megvalósításában,

M2.3. 1 fő szakember vasúti teherszállítási szakértő pozícióra, aki felsőfokú közlekedésmérnök vagy műszaki menedzser vagy azzal egyenértékű végzettséggel és min. középfokú angol nyelvtudással, valamint min. 36 hó teherszállítási és/vagy logisztikai területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely részeként részt vett min. egy közlekedési koncepció/stratégia kidolgozásában, amely foglalkozott min. vasúti személy- és teher, valamint városi kötöttpályás közlekedési ágakkal,

M2.4. 1 fő szakember vasúti és közösségi közlekedési szakértő pozícióra, aki felsőfokú közlekedésmérnök vagy műszaki menedzser vagy azzal egyenértékű végzettséggel és min. középfokú angol nyelvtudással, valamint min. 36 hó a közlekedési szektorban vasúti és közösségi közlekedési menetrendi tervezés és forgalmi modellezés területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető, amennyiben AT vállalja ennek kockázatát a határidő ismeretében. Középfokú nyelvtudás alatt AK a Közös Európai Referenciakeret szerinti legalább B2 szintű nyelvtudást érti.

A megjelölt alk.felt. a közös AT együttesen is megfelelhetnek. Kapacitás nyújtás esetén a Kbt.65.§(7).bek szerint kell eljárni.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Kbt.27/A.§ Az AK-kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti AK-t-köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat,melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú eu szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EUHL-ben közzétett szintaxislistának.

Teljesítés igazolása Kbt.135.§(1) szerint

Előleg igénylése biztosított(lsd. KD)

Számlák kiegyenlítése HUF-ban 30 napos fizetési határidővel, átutalással a Ptk.6:130.§(1)-(2) szerint.

Késedelmi kötbér:alapja a késedelemmel érintett feladat nettó ellenértéke, mértéke az eredménytelenül eltelt telj. határidőtől számítva szerződésszerű teljesítésig a kötbéralap 1 %-a/nap, de legfeljebb a kötbéralap 14 %-a.

Hibás teljesítés esetén AK a hibás teljesítéssel érintett feladat nettó ellenértéke 14 %-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult. Meghiúsulási: AK a meghiúsult feladat nettó ellenértéke 16 %-ának megfelelő mértékű a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbérre jogosult.

Részl.felt:KD.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/07/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/07/2020
Local time: 14:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül kell benyújtani elektronikusan (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre ott a nyilatkozatot az űrlap használatával kell benyújtani)

Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.)Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt.68.§(1b)-(1c) bekezdése tartalmazza

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) Jelen eljárás az EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt. 40-41/C.§, ill. 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben

Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT)

Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el

Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken

2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)

3) Ajánlathoz csatolni kell

a. felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti a II.2.5) szerinti számszerűsíthető ajánlati elemeket

b. a Kbt. 66.§ (2) és 66.§ (6), adott esetben 65. § (7) szerinti nyilatkozatokat

c. közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást

d. AT (alkalmassági követelményt igazoló alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját

e. amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait

f. ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását

4) AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3) pontban (M1) és M2) pont) foglaltak szerint

5) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül

6) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t

7) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint

8) AK az eljárásban való részvételt részenként 1 500 000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani Kbt.54.§ szerint (közös ajánlattétel esetén elegendő egyszer) [Kbt.35.§(5)]

Befizetés helye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., Pénztár

AK fizetési számlaszáma: Magyar Államkincstár, 10032000-00290713-20000002,

Befizetés igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet bizt. okirat vagy biztosítási készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2)]

9) További információk a VI.4.3) pontban, részletes információk a KD-ban

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint

2) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]

3) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó szabályok kivételével valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó

4) Kiegészítés IV.2.6) ponthoz: AK a megjelölt időtartam alatt 60 napot ért [Kbt. 81.§(11)]

5) Ajánlatban a különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az érintett év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes MNB devizaárfolyam az irányadó

6) AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75.§(6)]

7) AK által megbízott FAKSZ: dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok KD-ban)

8) A II.1.6) pont kiegészítéseként: a szolgáltatás természete, egységessége, nyertes ajánlattevő által teljesítendő feladatok egymásra épülése nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, továbbá a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel. A beszerzés tárgyaként megjelölt szolgáltatási részek, illetve résztevékenységek egységes rendszert alkotnak. A jelenlegi beszerzés ráépül a korábbi Rail Node Study eljárásra, azzal együttesen értelmezhető, illetve képez egy gazdasági, funkcionális egységet. Továbbá az is elmondható, hogy a korábbi Rail Node Study eljárás figyelmen kívül hagyása mellett is megállapítható a beszerzés tárgyát képező szolgáltatási tevékenységek gazdasági, funkcionális egysége, mert ezek a tevékenységek technikailag, megvalósításukban és strukturáltságukban is úgy épülnek egymásra, hogy nem értelmezhető az a lehetőség, hogy különböző ajánlattevők teljesítsék, végezzék el a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás egyes résztevékenységeit. A Műszaki leírásban is látható egyes lépcsők, intézkedések – mint például az indító jelentés elkészítése, az indikátorok meghatározása, a módszertan kidolgozása – úgy függenek össze egymással és olyan speciális, valamint komplex szemléletet és szaktudást igényelnek, hogy a szakemberek által végzett résztevékenységek szemszögéből sem valósítható meg a különböző ajánlattevők általi teljesítés.

9) A III.1.3) pont M2. alpont kiegészítéseként: „az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor”.

10) Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 0-10.

Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempontot (ajánlati ár) olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás) értékelési módszere szerint.

Az ajánlatkérő az 1.1-1.4. részszempontot olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legmagasabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, az értékarányosítás (egyenes arányosítás) értékelési módszere szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/06/2020