Bauleistung - 267165-2022

Submission deadline has been amended by:  323789-2022
20/05/2022    S98

Polen-Białystok: Bauarbeiten

2022/S 098-267165

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Podlaskie
Nationale Identifikationsnummer: 5422542016
Postanschrift: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Postleitzahl: 15-888
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabella Chwaszczewska
E-Mail: zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl
Telefon: +48 856654551
Fax: +48 856654642
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://przetargi.wrotapodlasia.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/transakcja/605757
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/transakcja/605757
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego”

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.272.24.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest generalna modernizacja z wymianą stropu zabytkowej kamienicy przy ul. Jana Kilińskiego 8 w Białymstoku oraz czterech budynków w kształcie „spodków” z holem i urządzeniem terenu przy ul. Św. Rocha 14 Białymstoku. Obiekty zyskają termoizolację, nowe instalacje sanitarne, elektryczne, wnętrza i wyposażenie m.in. urządzenia nagłośnieniowe, oświetleniowe, muzyczne, system wystawienniczy na potrzeby edukacji kulturalnej, telebim multimedialny, umeblowanie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
30213100 Tragbare Computer
30213300 Tischcomputer
30214000 Arbeitsplätze
30231300 Bildschirme
30232100 Drucker und Plotter
30234000 Speichermedien
31682530 Notstromversorgungsaggregate
32240000 Fernsehkameras
32320000 Fernseh- und audiovisuelle Geräte
32321200 Audiovisuelle Geräte
32322000 Multimediaausrüstung
32417000 Multimedia-Netze
38651000 Fotokameras
39100000 Möbel
39130000 Büromöbel
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45111300 Abbauarbeiten
45212300 Bauarbeiten für Kunst- und Kulturgebäude
45223100 Zusammenbau von Metallkonstruktionen
45223500 Stahlbetonkonstruktionen
45262522 Mauerwerksarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311100 Installation von elektrischen Kabeln
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
45312100 Installation von Brandmeldeanlagen
45312200 Installation von Einbruchmeldeanlagen
45312310 Blitzschutzarbeiten
45314320 Installation von Computerkabelnetzen
45315300 Stromversorgungsanlagen
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45321000 Wärmedämmarbeiten
45323000 Schalldämmungsarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45331100 Installation von Zentralheizungen
45331200 Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
45332300 Verlegen von Abwasserleitungen
45400000 Baufertigstellung
45410000 Putzarbeiten
45421000 Bautischlerarbeiten
45421100 Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör
45421146 Einbau von abgehängten Decken
45421152 Installation von Trennwänden
45421160 Beschlagarbeiten
45431200 Verlegen von Wandfliesen
45432120 Verlegen von Zwischenböden
45442100 Anstricharbeiten
45443000 Fassadenarbeiten
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48821000 Netzwerkserver
48822000 Computerserver
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Hauptort der Ausführung:

Białystok

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie dwóch zadań. 1) Zadanie I: W trybie „zaprojektuj i wybuduj”, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach modernizacji polegającej na przebudowie 4 budynków w kształcie „spodków” z holem i urządzeniem terenu Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku, budowy murów oporowych, wiaty, rozbiórki i budowy śmietnika i stacji transformatorowej, rozbiórki piwnicy zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz miejscami postojowymi, przy ul. Św. Rocha 14 w ramach projektu „Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego” – zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). a) Zamówienie obejmuje: - Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych wraz z wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); - Uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień; - Przygotowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej wielobranżowej, projektów aranżacji i wystroju wnętrz; - Sprawowanie nadzoru autorskiego wielobranżowego na etapie realizacji inwestycji; - Przebudowa czterech budynków wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego; - Instalacja wyposażenia meblowego i multimedialnego; - Uzyskanie niezbędnych odbiorów i sprawdzeń w celu przekazania do użytkowania obiektu; - Uruchomienie instalacji i urządzeń; - Przeprowadzenie szkoleń personelu. b) Prace powinny być realizowane na podstawie załączonej koncepcji, która jest integralną częścią PFU oraz ekspertyzy technicznej. 2) Zadanie II: Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Jana Kilińskiego 8 w Białymstoku. a) Zamówienie obejmuje: - Przebudowę i remont części zabytkowego budynku Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku oraz montaż szyldu reklamowego, zlokalizowanego przy ul. Jana Kilińskiego 8 w Białymstoku, na części działki nr geod. 1468/7 oraz (ze względu na szyld reklamowy wystający poza zakres w/w działki) na części działki drogowej nr geod. 1470/1. - Dostawę wyposażenia meblowego. - Dostawę wyposażenia sprzętowego. 3) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy opisane zostały w dokumentach zamówienia - Załączniku nr 2 do SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % wartości inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi 10 % wartości inwestycji

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587705
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Hoża 76/78
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-682
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587705
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022