Servizzi - 267172-2019

10/06/2019    S110    Kummissjoni Ewropea - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Servizzi Statistiċi fil-Qasam tat-Tkabbir, tal-Viċinat u tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp

2019/S 110-267172

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea — Eurostat
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU
Kodiċi postali: L-2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Financial cell Directorates A and B
Posta elettronika: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/eurostat

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4824
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4824
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: L-istatistika

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi Statistiċi fil-Qasam tat-Tkabbir, tal-Viċinat u tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp

Numru ta' referenza: ESTAT/B/2019/004
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79330000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Servizzi statistiċi fil-qasam tat-tkabbir, tal-viċinat u tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 1 195 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal l-ogħla għadd ta' lottijiet: 4
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Seminars, Laqgħat ta' Diskussjoni u Gruppi ta' Ħidma għall-Pajjiżi tan-Nofsinhar tal-PEV (Politika Ewropea tal-Viċinat)

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79330000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' dan il-lott huwa l-organizzazzjoni ta' 9 avvenimenti relatati ma' laqgħat ta' gruppi ta' ħidma u laqgħat ta' diskussjoni għall-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-PEV bejn l-2020 u l-2021.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 250 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Programm Ewropew tal-istatistika 2013-2020

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Il-Ġbir, il-Validazzjoni u t-Tixrid ta' Data għall-Pajjiżi tat-Tkabbir u tal-PEV

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79330000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għanijiet ta' din is-sejħa għall-offerti huma li:

— jiġu ttestjati l-istrutturi riveduti tal-bażi ta' data pubblika tal-Eurostat (Eurobase) għall-pajjiżi mhux fl-UE u l-adattament tal-kwestjonarji għall-istrutturi riveduti,

— tinġabar id-data u li d-dominji tal-Eurobase għal pajjiżi mhux fl-UE jimtlew biha,

— jiġi vvalutat il-kontenut tal-artikli eżistenti Spjegati mill-Istatistika (SE) biex jiġi propost li jew jitħassru, jew jingħaqdu 2 artikli SE jew aktar, jew li jiġu aġġornati b'data ġdida,

— jiżdiedu artikli SE ġodda, u

— jiġu prodotti skedi informattivi.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 575 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 38
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Programm Ewropew tal-istatistika 2013-2020

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Programm ta' Taħriġ għall-Pajjiżi tan-Nofsinhar tal-PEV

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79330000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ewlieni ta' dan il-kuntratt huwa l-assistenza għat-tħejjija u l-organizzazzjoni (inklużi l-aspetti loġistiċi kollha) ta' korsijiet ta' taħriġ għall-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-PEV u pajjiżi terzi.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 250 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Programm Ewropew tal-istatistika 2013-2020

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Seminars ta' Livell Għoli għall-Ġestjoni Superjuri tal-Pajjiżi EECCA

Nru tal-lott: 4
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79330000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ewlieni ta' dan il-kuntratt huwa l-assistenza biex jiġu organizzati kemm il-kontenut intellettwali kif ukoll l-aspetti loġistiċi ta' seminars ta' livell għoli għall-ġestjoni superjuri ta' pajjiżi EECCA.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 120 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Programm Ewropew tal-istatistika 2013-2020

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3)

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3)

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 15/07/2019
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 12 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 17/07/2019
Ħin lokali: 10:00
Post:

Eurostat

Room B3/464

Joseph Bech Building

5, rue Alphonse Weicker

L-2721 Luxembourg (Kirchberg), IL-LUSSEMBURGU

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Massimu ta' 2 rappreżentanti għal kull min jitfa' l-offerta jistgħu jattendu għas-seduta tal-ftuħ.Il-kumpaniji li jixtiequ jattendu huma mitluba biex jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom permezz tal-Email mill-inqas 48 siegħa minn qabel. Id-dettalji kollha tal-kontenut u l-proċedura tan-notifika huma spjegati fit-Taqsima 4.3.2 tal-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3)

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
04/06/2019