Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Storitve - 267172-2019

10/06/2019    S110

Luksemburg-Luxembourg: Statistične storitve na področju širitve, sosedstva in razvojnega sodelovanja

2019/S 110-267172

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Poštna številka: L-2920
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Financial cell Directorates A and B
E-naslov: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4824
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4824
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: statistika

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Statistične storitve na področju širitve, sosedstva in razvojnega sodelovanja

Referenčna številka dokumenta: ESTAT/B/2019/004
II.1.2)Glavna koda CPV
79330000 Statistične storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Statistične storitve na področju širitve, sosedstva in razvojnega sodelovanja.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 195 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 4
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Seminarji, delavnice in delovne skupine za države evropske sosedske politike (ESP) na jugu

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000 Statistične storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj tega sklopa je organizacija 9 dogodkov, povezanih s sestanki delovne skupine in delavnicami za države ESP na jugu v letih 2020 in 2021.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Evropski statistični program za obdobje 2013–2020

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zbiranje, potrjevanje in razširjanje podatkov za države, ki se pripravljajo na pristop, in države ESP

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000 Statistične storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilji tega razpisa so:

— preskusiti revidirane strukture javne zbirke podatkov Eurostata (Eurobase) za države, ki niso članice EU, in prilagoditi vprašalnike revidiranim strukturam,

— zbirati podatke in z njimi zapolniti domene Eurobase za države, ki niso članice EU,

— oceniti vsebino obstoječih člankov v okviru vodnika po statističnih podatkih (Statistics Explained – SE) in predlagati, da se izbrišejo, da se združita 2 ali več člankov SE ali da se članki posodobijo z novimi podatki,

— dodati nove članke SE in

— izdelati preglednice.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 575 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 38
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Evropski statistični program za obdobje 2013–2020

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Program usposabljanja za države ESP na jugu

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000 Statistične storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glavni cilj tega naročila je pomoč pri pripravi in organizaciji (vključno z vsemi logističnimi vidiki) tečajev usposabljanja za države ESP na jugu in tretje države.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Evropski statistični program za obdobje 2013–2020

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Seminarji na visoki ravni za višje vodstvo držav EECCA

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000 Statistične storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glavni cilj tega naročila je pomoč pri organiziranju intelektualne vsebine in logističnih vidikov seminarjev na visoki ravni za višje vodstvo držav EECCA.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 120 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Evropski statistični program za obdobje 2013–2020

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 15/07/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 12 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 17/07/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Eurostat

Room B3/464

Joseph Bech Building

rue Alphonse Weicker 5

L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja se lahko udeležita največ 2 zastopnika na ponudnika.Podjetja, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo to sporočiti po elektronski pošti najmanj 48 ur vnaprej. Vse podrobnosti glede vsebine obvestila in postopka so pojasnjene v oddelku 4.3.2 tehničnih specifikacij.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/06/2019