Tjänster - 267172-2019

10/06/2019    S110    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: Statistiska tjänster inom området utvidgnings-, grannskaps- och utvecklingssamarbete

2019/S 110-267172

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Europeiska kommissionen, Eurostat
Luxembourg
L-2920
Luxemburg
Kontaktperson: Financial cell Directorates A and B
E-post: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Nuts-kod: LU

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/eurostat

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4824
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4824
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Statistik

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Statistiska tjänster inom området utvidgnings-, grannskaps- och utvecklingssamarbete

Referensnummer: ESTAT/B/2019/004
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79330000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Statistiska tjänster inom området utvidgnings-, grannskaps- och utvecklingssamarbete.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 195 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 4
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Seminarier, workshops och arbetsgrupper för de sydliga länder inom den europeiska grannskapspolitiken (sydliga EGP-länderna)

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79330000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Målet med denna del är att anordna 9 evenemang med anknytning till arbetsgruppsmöten och workshops för de sydliga EGP-länderna mellan 2020 och 2021.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Europeiskt statistikprogram 2013–2020

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Insamling, validering och spridning av data för utvidgningsländerna och EGP-länderna

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79330000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Målen med denna upphandling är att:

– Testa de reviderade strukturerna i Eurostats offentliga databas (Eurobase) för länderna utanför, EU och anpassa frågeformulären till de reviderade strukturerna.

– Samla in data och lägga in den i Eurobase-domänerna för länderna utanför EU.

– Bedöma innehållet i de befintliga ”Statistics Explained (SE)”-artiklarna för att föreslå att antingen ta bort dem, slås ihop 2 eller fler SE-artiklar, eller uppdatera dem med ny data.

– Lägga till nya SE-artiklar, och

– Ta fram faktablad.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 575 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 38
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Europeiskt statistikprogram 2013–2020

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Utbildningsprogram i de sydliga EGP-länderna

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79330000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det huvudsakliga målet med detta kontrakt är tillhandahålla stöd vid förberedelserna och anordnandet (inbegripet alla logistikaspekter) av kurser för de sydliga EGP-länderna och tredjeländer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Europeiskt statistikprogram 2013–2020

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Seminarier på hög nivå för ledande befattningshavare i EECCA-länderna

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79330000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det huvudsakliga målet med detta kontrakt är att hjälpa till att organisera både det intellektuella innehållet och de logistiska aspekterna av seminarier på hög nivå för ledande befattningshavare i EECCA-länderna (Eastern Europe, Caucasus and Central Asia (Östeuropa, Kaukasus och Centralasien)).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 120 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Europeiskt statistikprogram 2013–2020

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/07/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 12 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/07/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

Eurostat

Room B3/464

Joseph Bech Building

5, rue Alphonse Weicker

L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbudsgivare får närvara vid mötet för öppnande.Företag som önskar närvara ombeds anmäla sig via e-post minst 48 timmar i förväg. Alla detaljer om meddelandets innehåll och förfarandet beskrivs under avsnitt 4.3.2 i de tekniska specifikationerna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunalen
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/06/2019