Služby - 267176-2019

10/06/2019    S110

Belgie-Brusel: Transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány (TESTA)

2019/S 110-267176

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 099-238502)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts
Poštovní adresa: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Digit contracts info centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Tel.: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related

Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

I.1)Název a adresa
Úřední název: Viz seznam zúčastněných orgánů, agentur a institucí (viz bod VI.3)
Poštovní adresa: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Digit contracts info centrE
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Tel.: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related

Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány (TESTA)

Spisové číslo: DIGIT/A3/PR/2019/010
II.1.2)Hlavní kód CPV
64200000 Telekomunikační služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány.

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/06/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 099-238502

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: VI.3)
Místo v textu, které má být změněno: Další informace:
Namísto:

Evropská komise zahájila toto řízení svým jménem a jménem následujících orgánů, agentur a institucí EU:

Evropský parlament (LU), Lucemburk

Rada Evropské unie (BE), Brusel

Soudní dvůr Evropské unie (LU), Lucemburk

Evropský hospodářský a sociální výbor (BE), Brusel

Výbor regionů (BE), Brusel

Evropská služba pro vnější činnost (BE), Brusel

Evropský inovační a technologický institut (HU), Budapešť

Evropský orgán pro bankovnictví (FR), Paříž

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (FR), Paříž

Evropská obranná agentura (BE), Brusel

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (HU), Budapešť

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (NL), Haag

Evropská jednotka pro soudní spolupráci (NL), Haag

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (SI), Lublaň

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (LU), Lucemburk

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (GR), Soluň

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (DE), Kolín nad Rýnem

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (SE), Stockholm

Evropská agentura pro chemické látky (FI), Helsinky

Evropská agentura pro životní prostředí (DK), Kodaň

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (ES), Vigo

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (IT), Parma

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (LT), Vilnius

Evropská agentura pro léčivé přípravky (NL), Amsterdam

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (PT), Lisabon

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (PT), Lisabon

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (GR), Heraklion

Evropská agentura pro železnice (FR), Valenciennes

Evropská nadace odborného vzdělávání (IT), Turín

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ES), Bilbao

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (IR), Dublin

Agentura Evropské unie pro základní práva (AT), Vídeň

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (PL), Varšava

Agentura pro evropský GNSS (BE), Brusel

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EE), Tallinn

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (ES), Alicante

Jednotný výbor pro řešení krizí (BE), Belgie

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (LU), Lucemburk

Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (ES), Barcelona

Společný podnik pro palivové články a vodík (BE), Brusel

Společný podnik SESAR (BE), Brusel

Odrůdový úřad Společenství (FR), Angers

Satelitní středisko Evropské unie (ES), Torrejón de Ardoz

Evropská centrální banka (DE), Frankfurt nad Mohanem

Evropský účetní dvůr (LU), Lucemburk

Úřad evropského veřejného ochránce práv (FR), Štrasburk

Evropský inspektor ochrany údajů (BE), Brusel

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (MT), Valletta

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (DE), Frankfurt nad Mohanem

Agentura na podporu BEREC (LV), Riga

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (BE), Brusel

Výkonná agentura pro výzkum (BE), Brusel

Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BE), Brusel

Společný podnik Clean Sky 2 (BE), Brusel

Společný podnik „Elektronické komponenty a systémy pro evropské vedení“ (BE), Brusel

Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva (BE), Brusel

Společný podnik Shift2Rail (BE), Brusel

Evropský univerzitní institut (IT), Florencie

Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (LU), Lucemburk

Úřad evropského veřejného žalobce (LU), Lucemburk

Vojenské a civilní mise a operace / nástroj zahraniční politiky (BE), Brusel.

Má být:

Evropská komise zahájila toto řízení svým jménem a jménem následujících orgánů, agentur a institucí EU:

Evropský parlament (LU), Lucemburk

Rada Evropské unie (BE), Brusel

Soudní dvůr Evropské unie (LU), Lucemburk

Evropský hospodářský a sociální výbor (BE), Brusel

Výbor regionů (BE), Brusel

Evropská služba pro vnější činnost (BE), Brusel

Evropský inovační a technologický institut (HU), Budapešť

Evropský orgán pro bankovnictví (FR), Paříž

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (FR), Paříž

Evropská obranná agentura (BE), Brusel

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (HU), Budapešť

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (NL), Haag

Evropská jednotka pro soudní spolupráci (NL), Haag

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (SI), Lublaň

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (LU), Lucemburk

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (GR), Soluň

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (DE), Kolín nad Rýnem

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (SE), Stockholm

Evropská agentura pro chemické látky (FI), Helsinky

Evropská agentura pro životní prostředí (DK), Kodaň

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (ES), Vigo

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (IT), Parma

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (LT), Vilnius

Evropská agentura pro léčivé přípravky (NL), Amsterdam

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (PT), Lisabon

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (PT), Lisabon

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (GR), Heraklion

Evropská agentura pro železnice (FR), Valenciennes

Evropská nadace odborného vzdělávání (IT), Turín

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ES), Bilbao

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (IR), Dublin

Agentura Evropské unie pro základní práva (AT), Vídeň

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (PL), Varšava

Agentura pro evropský GNSS (BE), Brusel

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EE), Tallinn

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (ES), Alicante

Jednotný výbor pro řešení krizí (BE), Belgie

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (LU), Lucemburk

Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (ES), Barcelona

Společný podnik pro palivové články a vodík (BE), Brusel

Společný podnik SESAR (BE), Brusel

Odrůdový úřad Společenství (FR), Angers

Satelitní středisko Evropské unie (ES), Torrejón de Ardoz

Evropská centrální banka (DE), Frankfurt nad Mohanem

Evropský účetní dvůr (LU), Lucemburk

Úřad evropského veřejného ochránce práv (FR), Štrasburk

Evropský inspektor ochrany údajů (BE), Brusel

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (MT), Valletta

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (DE), Frankfurt nad Mohanem

Agentura na podporu BEREC (LV), Riga

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (BE), Brusel

Výkonná agentura pro výzkum (BE), Brusel

Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BE), Brusel

Společný podnik Clean Sky 2 (BE), Brusel

Společný podnik „Elektronické komponenty a systémy pro evropské vedení“ (BE), Brusel

Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva (BE), Brusel

Společný podnik Shift2Rail (BE), Brusel

Evropský univerzitní institut (IT), Florencie

Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (LU), Lucemburk

Úřad evropského veřejného žalobce (LU), Lucemburk

Vojenské a civilní mise a operace / nástroj zahraniční politiky (BE), Brusel.

Evropská investiční banka (LU) Lucemburk

Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 21/06/2019
Má být:
Datum: 05/07/2019
Číslo oddílu: IV.2.3)
Místo v textu, které má být změněno: Odhadované datum odeslání výzvy k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům:
Namísto:
Datum: 29/07/2019
Má být:
Datum: 12/08/2019
VII.2)Další dodatečné informace: