Tjenesteydelser - 267176-2019

10/06/2019    S110

Belgien-Bruxelles: Transeuropæiske tjenester for telematik mellem administrationer (TESTA)

2019/S 110-267176

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 099-238502)

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit 3: ICT Procurement and Contracts
Postadresse: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Digit contracts info centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Se en liste over deltagende institutioner, agenturer og organer (jf. punkt VI.3)
Postadresse: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Digit contracts info centrE
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Transeuropæiske tjenester for telematik mellem administrationer (TESTA)

Sagsnr.: DIGIT/A3/PR/2019/010
II.1.2)Hoved-CPV-kode
64200000 Telekommunikation
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Transeuropæiske tjenester for telematik mellem administrationer.

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/06/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 099-238502

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: VI.3)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Yderligere oplysninger:
I stedet for:

Europa-Kommissionen har iværksat denne procedure på egne vegne og på vegne af følgende EU-institutioner, -agenturer og -organer:

Europa-Parlamentet, Luxembourg, Luxembourg

Rådet for Den Europæiske Union, Bruxelles, Belgien

Den Europæiske Unions Domstol, Luxembourg, Luxembourg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Bruxelles, Belgien

Regionsudvalget, Bruxelles, Belgien

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Bruxelles, Belgien

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, Budapest, Ungarn

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Paris, Frankrig

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Paris, Frankrig

Det Europæiske Forsvarsagentur, Bruxelles, Belgien

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse, Budapest, Ungarn

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde, Haag, Nederlandene

EU's Enhed for Retligt Samarbejde, Haag, Nederlandene

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, Ljubljana, Slovenien

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Luxembourg, Luxembourg

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Thessaloniki, Grækenland

Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur, Köln, Tyskland

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Stockholm, Sverige

Det Europæiske Kemikalieagentur, Helsinki, Finland

Det Europæiske Miljøagentur, København, Danmark

Det Europæiske Fiskerikontrolagentur, Vigo, Spanien

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Parma, Italien

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Vilnius, Litauen

Det Europæiske Lægemiddelagentur, Amsterdam, Nederlandene

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Lissabon, Portugal

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Lissabon, Portugal

Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Heraklion, Grækenland

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Torino, Italien

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Bilbao, Spanien

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Dublin, Irland

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Wien, Østrig

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Warszawa, Polen

Det Europæiske GNSS-agentur, Bruxelles, Belgien

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, Tallinn, Estland

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, Alicante, Spanien

Den Fælles Afviklingsinstans, Bruxelles, Belgien

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer, Luxembourg, Luxembourg

Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling, Barcelona, Spanien

Fællesforetagendet for brændselsceller og brint, Bruxelles, Belgien

SESAR-fællesforetagendet, Bruxelles, Belgien

EF-Sortsmyndigheden, Angers, Frankrig

EU-Satellitcentret, Torrejón de Ardoz, Spanien

Den Europæiske Centralbank, Frankfurt am Main, Tyskland

Den Europæiske Revisionsret, Luxembourg, Luxembourg

Kontoret for Den Europæiske Ombudsmand, Strasbourg, Frankrig

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Bruxelles, Belgien

Det Europæiske Asylstøttekontor, Valletta, Malta

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Frankfurt am Main, Tyskland

Agenturet for Støtte til BEREC, Riga, Letland

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd, Bruxelles, Belgien

Forvaltningsorganet for Forskning, Bruxelles, Belgien

Fællesforetagendet for biobaserede industrier, Bruxelles, Belgien

fællesforetagendet Clean Sky 2, Bruxelles, Belgien

Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab, Bruxelles, Belgien

Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler, Bruxelles, Belgien

fællesforetagendet Shift2Rail, Bruxelles, Belgien

European University Institute, Firenze, Italien

fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling, Luxembourg, Luxembourg

Den Europæiske Anklagemyndighed, Luxembourg, Luxembourg

Militære og civile missioner og operationer/Udenrigspolitiske Instrumenter, Bruxelles, Belgien.

Læses:

Europa-Kommissionen har iværksat denne procedure på egne vegne og på vegne af følgende EU-institutioner, -agenturer og -organer:

Europa-Parlamentet, Luxembourg, Luxembourg

Rådet for Den Europæiske Union, Bruxelles, Belgien

Den Europæiske Unions Domstol, Luxembourg, Luxembourg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Bruxelles, Belgien

Regionsudvalget, Bruxelles, Belgien

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Bruxelles, Belgien

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, Budapest, Ungarn

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Paris, Frankrig

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Paris, Frankrig

Det Europæiske Forsvarsagentur, Bruxelles, Belgien

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse, Budapest, Ungarn

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde, Haag, Nederlandene

EU's Enhed for Retligt Samarbejde, Haag, Nederlandene

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, Ljubljana, Slovenien

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Luxembourg, Luxembourg

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Thessaloniki, Grækenland

Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur, Köln, Tyskland

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Stockholm, Sverige

Det Europæiske Kemikalieagentur, Helsinki, Finland

Det Europæiske Miljøagentur, København, Danmark

Det Europæiske Fiskerikontrolagentur, Vigo, Spanien

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Parma, Italien

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Vilnius, Litauen

Det Europæiske Lægemiddelagentur, Amsterdam, Nederlandene

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Lissabon, Portugal

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Lissabon, Portugal

Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Heraklion, Grækenland

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Torino, Italien

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Bilbao, Spanien

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Dublin, Irland

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Wien, Østrig

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Warszawa, Polen

Det Europæiske GNSS-agentur, Bruxelles, Belgien

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, Tallinn, Estland

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, Alicante, Spanien

Den Fælles Afviklingsinstans, Bruxelles, Belgien

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer, Luxembourg, Luxembourg

Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling, Barcelona, Spanien

Fællesforetagendet for brændselsceller og brint, Bruxelles, Belgien

SESAR-fællesforetagendet, Bruxelles, Belgien

EF-Sortsmyndigheden, Angers, Frankrig

EU-Satellitcentret, Torrejón de Ardoz, Spanien

Den Europæiske Centralbank, Frankfurt am Main, Tyskland

Den Europæiske Revisionsret, Luxembourg, Luxembourg

Kontoret for Den Europæiske Ombudsmand, Strasbourg, Frankrig

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Bruxelles, Belgien

Det Europæiske Asylstøttekontor, Valletta, Malta

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Frankfurt am Main, Tyskland

Agenturet for Støtte til BEREC, Riga, Letland

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd, Bruxelles, Belgien

Forvaltningsorganet for Forskning, Bruxelles, Belgien

Fællesforetagendet for biobaserede industrier, Bruxelles, Belgien

fællesforetagendet Clean Sky 2, Bruxelles, Belgien

Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab, Bruxelles, Belgien

Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler, Bruxelles, Belgien

fællesforetagendet Shift2Rail, Bruxelles, Belgien

European University Institute, Firenze, Italien

fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling, Luxembourg, Luxembourg

Den Europæiske Anklagemyndighed, Luxembourg, Luxembourg

Militære og civile missioner og operationer/Udenrigspolitiske Instrumenter, Bruxelles, Belgien.

Den Europæiske Investeringsbank (LU) Luxembourg

Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 21/06/2019
Læses:
Dato: 05/07/2019
Afsnit nummer: IV.2.3)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
I stedet for:
Dato: 29/07/2019
Læses:
Dato: 12/08/2019
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: