Usluge - 267176-2019

10/06/2019    S110

Belgija-Bruxelles: Transeuropske telematske usluge među upravama (TESTA)

2019/S 110-267176

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 099-238502)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts
Poštanska adresa: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Digit contracts info centre
E-pošta: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Telefaks: +32 229-57702
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Pogledajte popis sudjelujućih institucija, agencija i tijela (vidjeti točku VI.3)
Poštanska adresa: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Digit contracts info centrE
E-pošta: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Telefaks: +32 229-57702
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Transeuropske telematske usluge među upravama (TESTA)

Referentni broj: DIGIT/A3/PR/2019/010
II.1.2)Glavna CPV oznaka
64200000 Telekomunikacijske usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Transeuropske telematske usluge među upravama.

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/06/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 099-238502

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: VI.3)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatne informacije:
Umjesto:

Europska komisija pokrenula je postupak u svoje ime i u ime sljedećih institucija, agencija i tijela EU-a:

Europski parlament (LU) Luksemburg

Vijeće Europske unije (BE) Bruxelles

Sud Europske unije (LU) Luksemburg

Europski gospodarski i socijalni odbor (BE) Bruxelles

Odbor regija (BE) Bruxelles

Europska službu za vanjsko djelovanje (BE) Bruxelles

Europski institut za inovacije i tehnologiju (HU) Budimpešta

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (FR) Pariz

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (FR) Pariz

Europska obrambena agencija (BE) Bruxelles

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (HU) Budimpešta

Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (NL) Haag

Jedinica Europske unije za pravosudnu suradnju (NL) Haag

Agencija za suradnju energetskih regulatora (SI) Ljubljana

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije, (LU) Luksemburg

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (GR) Solun

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (DE) Köln

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (SE) Stockholm

Europska agencija za kemikalije (FI) Helsinki

Europska agencija za okoliš (DK) Kopenhagen

Europska agencija za kontrolu ribarstva (ES) Vigo

Europska agencija za sigurnost hrane (IT) Parma

Europski institut za ravnopravnost spolova (LT) Vilnius

Europska agencija za lijekove (NL) Amsterdam

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (PT) Lisabon

Europska agencija za pomorsku sigurnost (PT) Lisabon

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (GR) Heraklion

Agencija Europske unije za željeznice (FR) Valenciennes

Europska zaklada za osposobljavanje (IT) Torino

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (ES) Bilbao

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (IR) Dublin

Agencija Europske unije za temeljna prava (AT) Beč

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (PL) Varšava

Agencija za europski GNSS (BE) Bruxelles

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (EE) Tallinn

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, (ES) Alicante

Jedinstveni sanacijski odbor (BE) Bruxelles

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje i hranu (LU) Luksemburg

Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (ES) Barcelona

Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće SESAR (BE) Bruxelles

Ured Zajednice za biljne sorte (FR) Angers

Satelitski centar Europske unije (ES) Torrejón de Ardoz

Europska središnja banka (DE) Frankfurt na Majni

Europski revizorski sud (LU) Luksemburg

Ured Europskog ombudsmana (FR) Strasbourg

Europski nadzornik za zaštitu podataka (BE) Bruxelles

Europski potporni ured za azil (MT) Valletta

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (DE) Frankfurt na Majni

Agencija za potporu BEREC-u (LV) Riga

Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (BE) Bruxelles

Izvršna agencija za istraživanje (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće Clean Sky 2 (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće ECSEL (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće Inicijative za inovativne lijekove (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće Shift2Rail (BE) Bruxelles

Europski sveučilišni institut (IT) Firenca

Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (LU) Luksemburg

Ured europskog javnog tužitelja (LU) Luksemburg

Vojne i civilne misije i operacije/Instrument vanjske politike (BE) Bruxelles.

Glasi:

Europska komisija pokrenula je postupak u svoje ime i u ime sljedećih institucija, agencija i tijela EU-a:

Europski parlament (LU) Luksemburg

Vijeće Europske unije (BE) Bruxelles

Sud Europske unije (LU) Luksemburg

Europski gospodarski i socijalni odbor (BE) Bruxelles

Odbor regija (BE) Bruxelles

Europska službu za vanjsko djelovanje (BE) Bruxelles

Europski institut za inovacije i tehnologiju (HU) Budimpešta

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (FR) Pariz

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (FR) Pariz

Europska obrambena agencija (BE) Bruxelles

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (HU) Budimpešta

Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (NL) Haag

Jedinica Europske unije za pravosudnu suradnju (NL) Haag

Agencija za suradnju energetskih regulatora (SI) Ljubljana

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije, (LU) Luksemburg

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (GR) Solun

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (DE) Köln

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (SE) Stockholm

Europska agencija za kemikalije (FI) Helsinki

Europska agencija za okoliš (DK) Kopenhagen

Europska agencija za kontrolu ribarstva (ES) Vigo

Europska agencija za sigurnost hrane (IT) Parma

Europski institut za ravnopravnost spolova (LT) Vilnius

Europska agencija za lijekove (NL) Amsterdam

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (PT) Lisabon

Europska agencija za pomorsku sigurnost (PT) Lisabon

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (GR) Heraklion

Agencija Europske unije za željeznice (FR) Valenciennes

Europska zaklada za osposobljavanje (IT) Torino

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (ES) Bilbao

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (IR) Dublin

Agencija Europske unije za temeljna prava (AT) Beč

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (PL) Varšava

Agencija za europski GNSS (BE) Bruxelles

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (EE) Tallinn

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, (ES) Alicante

Jedinstveni sanacijski odbor (BE) Bruxelles

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje i hranu (LU) Luksemburg

Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (ES) Barcelona

Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće SESAR (BE) Bruxelles

Ured Zajednice za biljne sorte (FR) Angers

Satelitski centar Europske unije (ES) Torrejón de Ardoz

Europska središnja banka (DE) Frankfurt na Majni

Europski revizorski sud (LU) Luksemburg

Ured Europskog ombudsmana (FR) Strasbourg

Europski nadzornik za zaštitu podataka (BE) Bruxelles

Europski potporni ured za azil (MT) Valletta

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (DE) Frankfurt na Majni

Agencija za potporu BEREC-u (LV) Riga

Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (BE) Bruxelles

Izvršna agencija za istraživanje (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće Clean Sky 2 (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće ECSEL (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće Inicijative za inovativne lijekove (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće Shift2Rail (BE) Bruxelles

Europski sveučilišni institut (IT) Firenca

Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (LU) Luksemburg

Ured europskog javnog tužitelja (LU) Luksemburg

Vojne i civilne misije i operacije/Instrument vanjske politike (BE) Bruxelles.

Europska investicijska banka (LU) Luksemburg

Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 21/06/2019
Glasi:
Datum: 05/07/2019
Broj odjeljka: IV.2.3)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
Umjesto:
Datum: 29/07/2019
Glasi:
Datum: 12/08/2019
VII.2)Ostali dodatni podaci: