Tjänster - 267180-2018

22/06/2018    S118

Belgien-Bryssel: Framställning av multimedieinnehåll på nätet

2018/S 118-267180

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: 60 rue Wiertz
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: DG Comm Finance Unit
E-post: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3279
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: DG Comm Finance Unit
Postadress: Montoyer 75
Ort: Brussels
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-post: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Framställning av multimedieinnehåll på nätet

Referensnummer: COMM/AWD/2018/100
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72212510 Programvaruutvecklingstjänster för kommunikation
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Den föreliggande anbudsinfordran avser framställningen av multimedieinnehåll på nätet, programmering och tekniska stödtjänster för generaldirektoratet för kommunikation.

De tjänster som ska omfattas av kontraktet faller inom tre huvudkategorier:

- Webbdesigns -och applikationsutveckling - inklusive utveckling av backend.

- Design och utformning av multimediaprodukter - inklusive design och utveckling av frontend.

- Tillhandahållande av interaktiv support och teknologi.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalets omfattning inbegriper följande kategorier av intermediära och slutgiltiga produkter beroende på projektet och/eller metoden:

- Koncept.

- Konceptbevis.

- Funktionsanalys.

- Moodboard.

- Produkter som innefattar webbdesigns -och applikationsutveckling - inklusive utveckling av backend.

- Produkter som innefattar design och utformning av multimediaprodukter - inklusive design och utveckling av frontend.

- Tjänster som innefattar underhåll och tekniskt stöd: det omfattar reparationstjänster på plats om det uppstår operativa fel, som parlamentets anställda inte förmår hantera. Dessa reparationstjänster på plats kommer att kompenseras på grundval av arvodet per timme på platsen i fråga. Priser innefattar personal, utrustning, lokaler och alla andra direkta och indirekta kostnader, inklusive kostnader för resa, boende och uppehälle.

- etc.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet träder i kraft det datum, då det undertecknas av den sista kontraktsparten och har en löptid på 1 år. Kontraktet kommer att förlängas genom tyst överenskommelse årsvis, men kontraktets löptid får inte överstiga 4 år från dagen för dess ikraftträdande.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/09/2018
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/09/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Rue Belliard 80, 1000 Brussels

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se upphandlingsdokumenten.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Strasbourg
Land: Frankrike
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europaparlamentet - Generaldirektoratet för kommunikation
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Brussels
Postnummer: 1047
Land: Belgien
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/06/2018