Bauleistung - 267219-2022

Submission deadline has been amended by:  352088-2022
20/05/2022    S98

Ungarn-Budapest: Ingenieur- und Hochbauarbeiten

2022/S 098-267219

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: 15735863243
Postanschrift: Grassalkovich Út 162
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1239
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Bese Ferenc
E-Mail: info@ph.soroksar.hu
Telefon: +36 12892100
Fax: +36 12860988
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.soroksar.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.soroksar.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000631482022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000631482022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Keretmegállap. út-, mélyépít. felad.ell. 2022-2026

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000631482022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Tárgyi közbeszerzési eljárás tárgya a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási területén, az Önkormányzat kezelésében lévő különböző mélyépítési-útépítési, térépítési-rendezési létesítmények építési és felújítási (rekonstrukciós) feladatainak elvégzésére irányuló keretmegállapodás megkötése, amely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyedi vállalkozási szerződések megkötése céljából.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 15 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928230 Lärmschutzzäune
34928500 Straßenbeleuchtungseinrichtungen
34928510 Straßenbeleuchtungsmasten
45213315 Bau von überdachten Bushaltestellen
45213316 Anlage von Fußgänger-Verbindungsgängen
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45221100 Bauarbeiten für Brücken
45221119 Bauarbeiten zur Erneuerung von Brücken
45223200 Bauliche Anlagen
45223300 Bau von Parkplätzen
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45231220 Bauarbeiten für Gasfernleitungen
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45232410 Kanalisationsarbeiten
45232451 Entwässerungs- und Oberflächenarbeiten
45232452 Entwässerungsarbeiten
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45233125 Bau von Straßenkreuzungen
45233128 Bau von Verkehrskreiseln
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45233220 Oberbauarbeiten für Landstraßen
45233280 Anbringen von Leitplanken
45233290 Installation von Straßenschildern
45233293 Installation von Straßenmobiliar
45233294 Installation von Straßenverkehrssignalen
45233120 Straßenbauarbeiten
45233161 Bau von Fußwegen
45233162 Bau von Fahrradwegen
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45233222 Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten
45233223 Aufbringen von Fahrbahnschichten
45262620 Stützmauern
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási területén

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tárgyi közbeszerzési eljárás tárgya a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási területén, az Önkormányzat kezelésében lévő különböző mélyépítési-útépítési, térépítési-rendezési létesítmények építési és felújítási (rekonstrukciós) feladatainak elvégzésére irányuló keretmegállapodás megkötése, amely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyedi vállalkozási szerződések megkötése céljából.

Jelen eljárás 3 ajánlattevővel megkötendő keretmegállapodás megkötésére irányul.

Az egyes megvalósuló kivitelezési tevékenységek konkrét műszaki tartalma a megkötött keretmegállapodás alapján lefolytatott Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárásokban kerül meghatározásra, a tárgyi - keretmegállapodás megkötésére irányuló - közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait képező műszaki dokumentáció, illetve a nyertes ajánlattevő által beárazott mintaköltségvetés tételei alapján a keretmegállapodásban foglaltak szerint.

A keretmegállapodás hatálya alatt a jogerős építési engedélyekkel rendelkező kiviteli tervek alapján az építési feladatok előreláthatólag 18000 m komplex útépítés (járda, csapadékvíz elvezető és közvilágítási hálózat), 5000 m kerékpárút építés (csapadékvíz elvezető és közvilágítási hálózat), 7300 fm szennyvízelvezető hálózat, 3100 fm vízellátó hálózat, 10 új gyalogátkelőhely, 7800 m2 komplex térépítés (öntözőrendszerrel és szökőkúttal) és 1 élővíztestet keresztező új híd építése valamint 6 meglévő gyalogátkelőhely átépítése tartozik. Továbbá a keretmegállapodás hatálya alatt várható építési munkák engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése, a szükséges engedélyek beszerzése, valamint az építési munkák kivitelezése is.

Keretmegállapodás keretében az alábbi építési feladatok várhatóak:

# gravitációs és nyomott szennyvízelvezető hálózat kivitelezése kb. 7300 fm

# 2 szennyvízátemelő kivitelezése

# vízellátó hálózat kiépítése kb. 3100 fm

# felszíni csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése (zárt és szikkasztó árkos is) kb. 16000 fm

# csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó tározó és tározó árok kivitelezése

# meglévő csapadékcsatorna átépítése (felbővítése) kb. 400 fm hosszon

# meglévő földutak aszfalt burkolattal történő ellátása (2x1 forgalmi sáv) kb. 17700 fm

# jelenlegi aszfalt burkolatú szakasz felújítása kb. 2000 fm

# 1 oldali járda kialakítása szükséges kb. 1210 fm

# útpályához kapcsolódóan kétoldali szintén aszfalt burkolatú járda kialakítása kb. 16000 fm

# kerékpárút építése kb. 170 m

# 45-50 parkoló kialakítása és közterületről történő megközelítése

# parkolók kiépítése

# 4 szintbeni közlekedési csomópont kialakítása

# 3 új gyalogátkelőhely kivitelezése

# buszmegállók kialakítása

# 4 buszmegálló áthelyezése

# átvezetés az M5 autópálya alatt (a földút is biztosítja jelenleg az átkelést)

# jelenlegi híd elbontása és új 15 m fesztávú vasbeton híd építése

# gázvezeték kiváltása kb. 45 fm hosszon

# ivóvízvezeték kiváltása kb. 45 fm hosszon

# közvilágítási hálózat kiépítése az útépítéssel érintett utcákban

# közműkiváltások kiépítése

# kiépítendő zöld terület 4000 m2 (sétány, növényzet)

# kiépítendő köztér, dísztér: 3800 m2 (padokkal, növényzettel, szökőkúttal)

Továbbá gyalogátkelőhelyek építése és felújítása:

# 7 új gyalogátkelőhely építése

# 6 meglévő gyalogátkelőhely rekonstrukciója

# közvilágítási hálózat kiépítése

# 2 buszmegálló áthelyezése

Kerékpárutak építése:

# kerékpárút építése kb. 4830 m

# meglévő földút aszfalt burkolattal történő ellátása (2x1 forgalmi sáv) kb. 300 m

# kerékpárút és az aszfalt burkolatú útpálya felszíni csapadékvíz elvezetésének kiépítése

# közvilágítási hálózat kiépítése

A keretmegállapodás hatálya alatt egy időben teljesítendő külön szerződések várható maximális értéke nettó 4 000 000 000,- Ft, míg az egy időben teljesítendő külön szerződések keretében megvalósítandó munkák várható mennyisége az alábbiak:

- kerékpárút építése kb. 4300 m

- útépítés kb. 5700 m

- közvilágítási hálózat kiépítése kb. 3000 m

- vízvezeték építése kb. 1650 m

- csapadékcsatorna építése kb. 5500 m

- szennyvízcsatorna építése kb. 6500 m

- kb. 20 m fesztávú híd közúti híd építése

- kb. 2000 m2 térburkolat építést.

A keretmegállapodás hatálya alatt a fenntartási és karbantartási munkák Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár közigazgatási határain belül Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának közigazgatási területén Soroksár Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő burkolatlan- és szilárdburkolatú utak-, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer- és egyéb műtárgyak-, járdák-, úttartozékok-, burkolatlan- és a szilárdburkolatú parkolók felújítása, javítási, karbantartási munkáinak elvégzése.

A tárgyi közbeszerzési eljárás tárgyának részletes leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kitétel minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (lsd. II.2.14) pont) (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. A felhívás III.1.3) M/2.2. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (lsd. II.2.14) pont) (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 4. A felhívás III.1.3) M/2.4. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (lsd. II.2.14) pont) (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 15 000 000 000.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.1) Elnevezés:

Keretmegállapodás út- és mélyépítési feladatok ellátására 2022-2026

II.2.5) Értékelési szempontok:

Minőségi kritérium:

2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember helyi és/vagy országos közút és/vagy terek építése és/vagy felújítása során projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap)

3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember helyi és/vagy országos közút és/vagy terek építése és/vagy felújítása során szerzett építésvezetőként és/vagy építésvezető-helyettesként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy főépítésvezető-helyettesként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap)

4. A felhívás III.1.3) M/2.4. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember kerékpárút és/vagy út építési és/vagy felújítási munkák során minőségbiztosítási vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap)

Ár szempont:

1. Súlyozott összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) - Súlyszám: 70

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont.

Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: Miniszterelnökség 2 szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával. Részletes leírás a KD I. kötet 11. pontjában.

A III.1.1) PONT - Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is - FOLYTATÁSA:

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VALÓ ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK, ILLETVE A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a III. és IV. Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VALÓ ALKALMASSÁG MINIMUMKÖVETELMÉNYE(I):

SZ/1.

Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

SZ/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A Kbt. 65. § (9) bekezdésére tekintettel a SZ/1. és SZ/2. alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD:

Az ajánlattevőnek, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek, személynek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az ajánlattevő nyújtja be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12. §, 14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A kizáró okok vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. §-ban foglaltak szerint.

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VALÓ ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK, ILLETVE A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD:

Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, tehát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri az alkalmassági követelmény tekintetében részletes információk megadását. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

SZ/1.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésére tekintettel a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

SZ/2.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján csatolnia kell az igazolását a tervezői szolgáltatást végző gazdasági szereplők vonatkozásában a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényéről, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről, vagy arról, hogy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie az adott építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

FOLYTATÁS A II.2.14) További információk pontban!

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, tehát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri az alkalmassági követelmény tekintetében részletes információk megadását. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P.1/

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő (alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (mélyépítési létesítmények építése és/vagy felújítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő mélyépítési létesítmények alatt az alábbiakat érti: helyi és/vagy országos közutak, - közművek, - terek, illetve azok műtárgyai.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ha az ajánlattevő az árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg eltérő árbevételi követelményt.

P/2.

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési létesítmények építése és/vagy felújítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a P/1 és P/2 pontban meghatározott iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló. illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdésében foglalt lehetőségekre.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a P/1. pontban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a P/2 pontban meghatározott követelmény tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg.

FOLYTATÁS AZ ALKALMASSÁG MINIMUMKÖVETELMÉNYEI(I) PONTBAN!

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (mélyépítési létesítmények építése és/vagy felújítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 2 000 000 000,- forintot.

P/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben egynél több alkalommal volt negatív.

Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési létesítmények építése és/vagy felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el: 2 000 000 000,- forintot.

FOLYTATÁSA III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

FOLYTATÁSA a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az M/1.-M/2. pontban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint M/3. pontban meghatározott követelmény tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésében foglaltak.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, tehát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri az alkalmassági követelmény tekintetében részletes információk megadását. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M/1.

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, az alábbi tartalommal:

a) szerződést kötő másik fél (név, székhely),

b) építési beruházás tárgya és mennyisége,

c) teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap pontossággal), helye

d) a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ismertetés/Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, amely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás olyan arányában köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésére, és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M/2.

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó:

a) Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

b) végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumok,

c) szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év, hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

d) a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M/2.1., M/2.2. és M/2.4. alkalmassági előírások kapcsán a Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint már az ajánlatok Kbt. 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az Ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, vagyis azokat már az ajánlat részeként be kell nyújtani!

Amennyiben az M/2.1. - M/2.3. pont tekintetében bemutatott szakemberek szerepelnek a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot, a jogosultság megszerzésének dátumát (év, hónap, nap pontossággal) Ajánlattevőnek az önéletrajzban szükséges megadni.

M/3.

Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés g) pontja alapján csatolja ajánlatához cégszerű aláírással ellátott kimutatást nyilatkozat formájában az ajánlati felhívás feladását megelőző három évre vonatkozó, éves átlagos statisztikai állományi létszámról.

FOLYTATÁS A III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, az ALKALMASSÁG MINIMUMKÖVETELMÉNYEI(I) PONTBAN!

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1.

Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:

M/1.1.

Olyan építési és/vagy felújítási és/vagy átépítési és/vagy rekonstrukciós referenciával, amely tartalmazott:

a) legalább 3000 m hosszon megvalósított kerékpárút építést,

b) legalább 4000 m hosszon megvalósított helyi közút építést,

c) legalább 2000 m hosszon közvilágítás kiépítést,

d) legalább 1200 m hosszon vízvezeték (ivóvízvezeték) építést,

e) legalább 4000 m hosszon csapadékcsatorna építést,

f) legalább 4500 m hosszon szennyvízvezeték építést.

Ajánlattevő az M/1.1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményt legfeljebb 6 (hat) darab szerződéssel igazolhatja.

Ajánlatkérő közút alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021 (VI.28.) ITM rendelet 8 §-a szerinti fogalmakat érti.

Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel közút kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

M/1.2.

Élővízfolyást áthidaló új, legalább 10 m fesztávú közúti híd építésére vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő élővízfolyás alatt érti a nevében folyó, patak vagy ezek ágai elnevezésű vízfolyás víztesteket.

M/1.3.

Olyan referenciával, amely komplex közterület, tér megújítására és/vagy felújításra és/vagy fejlesztésére vonatkozott, és tartalmazott legalább 1500 négyzetméter térburkolat építést (előregyártott és/vagy természetes burkolati anyagból), továbbá mennyiségi megkötés nélkül közvilágítási hálózat építést (átalakítást), fásszárú növénytelepítést, öntözőhálózat (öntözőrendszer) kiépítést.

Ajánlattevő az M/1.3. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményt legfeljebb 2 (kettő) darab szerződéssel igazolhatja.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik

M/2.1.

legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap helyi és/vagy országos közút és/vagy terek építése és/vagy felújítása során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2.

legalább 1 fő útépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap helyi és/vagy országos közút és/vagy terek építése és/vagy felújítása során szerzett építésvezetői és/vagy építésvezető-helyettesi és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető-helyettesi és/vagy felelős műszaki vezetőként szakmai tapasztalattal.

M/2.3.

legalább 1 fő közműépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap vízi közmű (csapadékvízhálózat, szennyvízhálózat, ivóvízhálózat) építése és/vagy felújítása során szerzett építésvezetői és/vagy építésvezető-helyettesi és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.4.

legalább 1 fő minőségbiztosítási vezető szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú iskolai végzettséggel és a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap kerékpárút és/vagy út építési és/vagy felújítási munkák területén szerzett minőségbiztosítási vezetői szakmai tapasztalattal.

„Projektvezető” alatt ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

„Projektvezető-helyettes” alatt ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

„Építésvezető” alatt ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.

„Építésvezető-helyettes” alatt ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson az építésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve az építésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

A „főépítésvezető” több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

„Főépítésvezető-helyettes” alatt ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a főépítésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a főépítésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

„Minőségbiztosítási vezető” alatt ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki megtervezi a kivitelezési folyamatok (építési munkák) minőségellenőrzésének eljárásait, a vizsgálatokat és ellenőrzéseket, felügyeli a minőségellenőrzési folyamatok végrehajtását, valamint a vonatkozó követelményeknek (jogi, műszaki, termék-megfelelőségi, egyéb) megfelelő teljesítését és dokumentálását, azaz a minőségbiztosítást.

A szakemberek között az átfedés nem megengedett.

Előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) egyenértékűségét ajánlattevőnek az ajánlatban igazolnia kell.

M/3.

Alkalmatlan az ajánlatevő, ha a felhívás feladását megelőző 3 évben nem rendelkezett évente legalább 14 fő átlagos statisztikai létszámmal.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint: késedelmi kötbér; meghiúsulási kötbér; teljesítési és jótállási biztosíték.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jótállás kötelező időtartama 36 hónap azzal, hogy a vállalt jótállási idő a verseny újranyitások során értékelési részszempontot képez.

Finanszírozási feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. Tartalékkeret kikötésére a verseny újranyitási eljárások során sor kerülhet.

Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét előreláthatólag hazai központi költségvetési és saját önkormányzati költségvetési forrásból biztosítja.

Előleg: a verseny újranyitási eljárások során kötött szerződések tekintetében a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint az egyedi szerződésben előírtak szerint.

Ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: Kbt.135. § (1), (4)-(6), (11) bekezdés, Ptk.6:130. § (1)-(2), 6:155. §, 2007.évi CXXVII. tv.. Abban az esetben, ha ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére.

Vállalkozói díj kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, ill. a Kbt. 135. § (1),(3) és (5)-(6) bekezdés, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (1)-(7) bekezdése és a 32/A. § alapján kerül sor átutalással.

Az egyedi szerződések alapján történő számla kifizetések részletes rendje a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában történő verseny újranyitások során kerül ismertetésre.

A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott keretmegállapodás tervezete tartalmazza.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/06/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2. Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3. Az ajánlatnak a Kbt.66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amin fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2a) bekezdés alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (1),(4)-(5), valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésére.

6. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

7. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozással.

8. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

10. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke: 20 000 000,- Ft

Teljesíthető a Közbeszerzési Dokumentumokban megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok.([11784009-15523002]); garancia biztosítás esetén: garancialevél, készfizető kezességvállalás esetén: kezességvállalásról szóló dokumentum; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani.

11. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (4) bekezdés alapján előírja, hogy a verseny újranyitás során eltérő értékelési szempontokat alkalmaz a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.

13. Ajánlatkérő az Ajánlattevő által beárazott és cégszerűen aláírt mintaköltségvetést (Felolvasólap A melléklete) szakmai ajánlatnak tekinti. A beárazott mintaköltségvetést a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a beárazott mintaköltségvetést elektronikusan megjeleníthető, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető formátumban (.pdf) kell tartalmaznia. Ezen felül a beárazott mintaköltségvetést excel file (.xls vagy .xlsx) formátumban is csatolni kell az ajánlat részeként.

Ajánlatkérő a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló, cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozat (Felolvasólap B melléklete) kapcsán felhívja Ajánlattevők figyelmét, miszerint az ajánlat részeként a Felolvasólap B mellékletének be nem nyújtása, illetve olyan tartalommal való benyújtása, mely nem alkalmas arra, hogy a Felolvasólapon tett megajánlást (hónap) az adott megajánláshoz tartozó szakemberrel kétséget kizáróan össze tudja rendelni - hiányzik a szakember neve - a Kbt. 71. § (8) bekezdése a) pontja szerinti hiánypótlási korlátokba ütközik - ezen hiányosság hiánypótlása a Kbt. 2. § (1)-(3) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével járna - és hiánypótlás kibocsátása nélkül az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

14. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

16. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

17. A felhívás III.1.3) M/2.1.- M/2.3. pontjaiban előírt alkalmassági minimumkövetelményekre bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezniük kell a felhívás megjelölt pontjában előírt, a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti kamarai jogosultsággal. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik az előírt jogosultsággal rendelkező szakemberekkel, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti.

FOLYTATÁSA A VI.4.3) - Jogorvoslati kérelmek benyújtása - PONTBAN!

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § (3) - (9) bekezdés szerint.

A VI.3) További információk PONT FOLYTATÁSA:

18. Ajánlattevőnek összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, azonban ajánlatkérő az összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítás mértékét a keretmegállapodás alapján kötendő egyedi szerződések értékének megfelelően a versenyújranyitás során határozza meg annak figyelembe vételével, hogy a felelősségbiztosítás mértéke nem haladhatja meg az 500 000 000,- Ft/év és 250 000 000,- Ft/káresemény mértéket.

Ajánlattevőnek építészeti és műszaki tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, azonban ajánlatkérő az építészeti és műszaki tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás mértékét a keretmegállapodás alapján kötendő egyedi szerződések értékének megfelelően a versenyújranyitás során határozza meg annak figyelembe vételével, hogy a felelősségbiztosítás mértéke nem haladhatja meg a 20 000 000,- Ft/év és 10 000 000,- Ft/káresemény mértéket.

19. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a tárgyi közbeszerzési eljárás tárgya olyan összetett beszerzési igénynek minősül, amely tekintetében a megkötendő egyedi szerződések időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítása gazdasági és műszaki szempontból is elengedhetetlenül szükséges, a beszerzési igény felosztása a gazdasági és műszaki észszerűség ellen hatna. A konkrétan megvalósuló kivitelezési tevékenységek előzetes ismeretének hiányában továbbá a beszerzési igény sem a teljesítés helyét, sem a tevékenység műszaki tartalmát tekintve nem osztható fel.

20. FAKSZ: Dr. Bosnyák Judit (lajstromszám: 00122).

Részletesen KD. I. 14. - További információk - pontjában.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022