Építési beruházás - 267248-2016

03/08/2016    S148

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2016/S 148-267248

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szimics Ivett
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.org
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.org/
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.org/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.okfon.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Okfon Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Telefon: +36 14122461
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe: http://www.okfon.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Okfon Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe: http://www.okfon.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Komáromi Csillagerőd rekonstrukciójára, bővítésére és környezetének rendezésére, generál kivitelezési munkáinak elvégzésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Komáromi Csillagerőd rekonstrukciója, bővítése és környezetének rendezése, generál kivitelezési munkái.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Komárom, 802, 803. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Komáromi Csillagerőd rekonstrukciója, bővítése és környezetének rendezése, generál kivitelezési munkái a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Alapfeladat az erődépítmények, a belső és a külső erőd, valamint a várárok és a partművek hiteles műemléki rekonstrukciója és bővítése kortárs eszközökkel, a megközelítést és a gépkocsi parkolást szolgáló közlekedési műtárgyak létesítésével.

A rekonstrukcióval érintett épületek összes nettó alapterülete:

— külső erőd: 1 231,27 m², belső erőd: 2 781,57 m², összesen 4 012,84 m²;

— az építendő épületbővítés összes nettó alapterülete: 2 988,75 m².

A fejlesztési programot XXI. századi korszerű technikával, szerkezetekkel, szigetelésekkel, energetikai megoldásokkal, klíma és világítástechnikával, vagyonvédelemmel, biztonságtechnikával kell megvalósítani, a műtárgyvédelem, a közönségszolgálat és a fenntartható fejlesztés követelményei szerint.

A meglévő laktanyaerődben a helyreállítás során olyan apró építészeti beavatkozások történnek csak, amelyek az eredeti állapotot állítják helyre: elfalazott ajtók újranyitása, utólagos válaszfalak elbontása, nyílászárók helyreállítása.

A rekonstrukció mellett fontos az „Erődépület alap megerősítése, padlócsatornák, vasalt aljzatok, szigetelések” kivitelezési feladatai, illetve szükséges az épület jövőbeli funkciójának működéséhez szükséges bővítési munkálatok elvégzése.

Az új épületrészek a meglévő épület szerkezeteitől teljesen független szerkezettel készülnek, kapcsolódási pontok csak függőleges szerkezetekben (falak) van. A meglévő értékek sérülése nélkül ezért az eredeti (mai) állapot visszaállítható marad.

Alap megerősítéseket nagynyomású injektálással készülő talajszilárdításos (Jet-grouting) eljárással, az erődépítményhez csatlakozó új bővítmények építési munkáihoz kapcsolódóan szükséges elvégezni, az talajszilárdítás összes mennyisége 2 090 m³. Vasbeton szerelőfolyosó létesítése a korszerű gépészeti és elektromos rendszerek kiépítéséhez szükséges. Szigetelési munkák az alapfalaknál és a tetőzeten történnek, biztosítva az esővíz elvezetési feladatokhoz szükséges megoldásokat.

A szigetelési rendszer fontos része a teljes szárazsági követelményt biztosító utólagos talajnedvesség elleni szigetelő rendszer kiépítése injektált falszigeteléssel (2 089 m²) összedolgozott bevonat szigetelési (901 m² cementiszapos, 132 m² bitumenes vastag bevonat) komplett rendszerrel, az így szigetelendő felületek és falkeresztmetszetek összes mennyisége 3 122 m².

A műemlék épületen valamennyi természetes faragott kőelem rekonstrukciója készül a faragott kőelemek restaurálásával és felújításával és új faragott kőelemek korhű után gyártásával és beépítésével.

Az erőd műemlék épületeinek lapostetői is rekonstrukcióra kerülnek, a teljes felületen (4 182,8 m² alapterületen) zöldtető szigetelés és zöldtető rétegrend kialakítás készítendő föld- és kavics-leterheléssel, helyenként járható sávok (járható tetőként kialakítva) kiépítésével együtt.

Fontos a szakszerű környezetrendezési, tájépítészeti munka – az erőd feletti feltöltések visszaépítése, növényesítése, illetve a tetőn tervezett közlekedési felületek kiépítése (3 720 m²) – várárok és út környezete kertészeti munkák (16 760 m²)- összesen 20 480 m².

A fenti munkákhoz kapcsolódó egyéb feladatok (villámvédelem, világítás, tájékoztató-információs táblák, locsolóhálózat, leesés elleni védelem stb.).

A rekonstrukcióval kivitelezett és bővített létesítmény használatba vételi engedélyének megszerzése a nyertes ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivitelezési feladatok listájának, ütemezésének és kapacitásigényének összeállítása / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Kivitelezés térbeli organizációja / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Erőd épület szigetelésének és a műemléki felújításának szakmai bemutatása / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Mintavételi és minőségbiztosítási eljárások rendje / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 438
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A külső erőd ágyúállásaiban történő összes munkafolyamat, beleértve a földmunkákat, szivárgó építési munkákat, aljzatkészítés és belső falazási munkákat, falfelületek tisztítási munkálatai, szigetelési munkálatok, ahol a helyiségekbe tervezett funkció szerepel, ott burkolási, vakolási, aljzatépítési, falfestési munkálatok, elektromos és gépészeti munkálatokkal. (leendő vizesblokkban történő összes munkafolyamatok).

Külső erőd tetejének visszabontása, fedkövek igazításával, beleértve az ehhez szükséges földmunkák elkészítése.

Külső erőd téglafelületének tisztítása, kivétel az erőd bejárata mentén lévő felületek a két legszélső sarokpontok között.

Külső erőd tetejére tervezett fa járda sétány kiépítése, a hozzá tervezett korláttal együtt.

Külső erődön kívüli fa stég készítése.

Belső erődben tervezett teljes konyha kiépítése, technológiai berendezésekkel együtt (válaszfalak, aljzatbeton és burkolatok, gépészeti és elektromos szerelvények kiépítése, technológiai berendezések, stb.).

Berendezések közül a fent felsorolt helyiségekben elhelyezendő összes berendezés és mobiliák (ágyúállásokban elhelyezett funkcióknál, konyhatechnológiához tartozó berendezések).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.6) pontban megadott érték technikai szám, a hirdetmény feladása miatt szükséges. Ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket a hirdetményben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll,

— a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) KR. 1–16. § szerint.

A 321/2015. (X.30.) KR. 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR. 21. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal

Igazolási mód: Az ajánlattevőnek csatolnia kell a kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P1) a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek.-nek alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra;

P2) a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (műemlék épületek és környezetének rekonstrukciója és/vagy felújítása és/vagy bővítése) árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt – nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bek. alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye valamelyik évben negatív volt.

A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – árbevétele nem éri el a 2 000 000 000 HUF-ot;

P2) az előző három lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (műemlék épületek és környezetének rekonstrukciója és/vagy felújítása és/vagy bővítése) árbevétele mindösszesen nem éri el a 3 000 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg: a P1) feltétel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben végzett műemlék közhasználatú építmény teljeskörű rekonstrukciójára vonatkozó, sikeres műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített kivitelezési referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a teljesítés idejét (befejezés napja év/hó/nap) és helyét,

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— az ellenszolgáltatás nettó összegét (HUF),

— az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) KR. 22. § (3) bek. szerinti referenciaigazolást.

A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 22.§ (5) bek.-re.

Műemlék, közhasználatú építmény, teljeskörű rekonstrukció és a generálkivitelező Ajánlatkérő által értelmezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza;

M2) a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakembernek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért a szakmai a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját fel kell tüntetni. Ha a más tagállamban egyenértékű jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat másolatának benyújtása szükséges.

M3) a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2) bek. g) pontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az elmúlt három év éves statisztikai állományi létszámáról;

M4) a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2) bek. c) pontja alapján az ajánlattevőnek ismertetnie kell a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) KR. 24. § (3) bek. megfelelően;

M5) a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2) bek. f) pontja alapján az ajánlattevőnek ismertetnie kell a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, környezetvédelmi rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) KR. 24. § (3) bek. megfelelően.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. § (1) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M1) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben mindösszesen, műemlék közhasználatú építmény teljeskörű rekonstrukciójára vonatkozó, sikeres műszaki átadással lezárt, előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:

A) 1 db épületrekonstrukció, ahol a rekonstrukcióval érintett összes nettó alapterület elérte a 3 000 m²-t;

B) 1 db generálkivitelezőként használatba vételi engedély megszerzésével együtt kivitelezett épület, ahol az ellenszolgáltatás összege meghaladta a nettó 3 000 000 000 HUF-ot;

C) 1 db nettó 150 000 000 HUF értékű referencia, ahol faragott kő szerkezetek restaurálása és/vagy felújítása, és/vagy új elem korhű gyártása és beépítése készült;

D) 1 db olyan referencia, ahol teljes szárazsági követelményt kielégítő, min. 2 200 m² szigetelt felületen és falkeresztmetszeten megvalósított, injektált falszigeteléssel összedolgozott bevonat szigeteléssel megvalósított utólagos talajnedvesség elleni és/vagy talajvíz elleni épületszigetelés készült;

F) 1 db referencia, ahol min. 700 m³ nagynyomású injektálásos talajszilárdítással (JET Grouting) alap megerősítés és/vagy alapsík süllyesztés készült;

G) 1 db olyan referencia, ahol az épülethez kapcsolódóan vagy annak műemléki védettségű környezetében min. 200 m² br. alapterületű épületbővítés kivitelezés is történt;

H) 1 db olyan referencia, ahol min. 1 000 m² alapterületű föld- vagy kavics- vagy kőzúzalék-leterhelésű lapostetőn vagy járható lapostetőn, vagy zöldtetőn vízszigetelés és rétegrend kiépítés készült;

I) 1 db olyan referencia, ahol min. 5 000 m² alapterületű környezet rendezési, tájépítészeti munka kivitelezése valósult meg.

Egy referenciával több alkalmassági követelménymegfelelősége is igazolható;

M2) legalább az alábbi tárgyalóképes magyar nyelvismerettel rendelkező szakemberrel:

M2/1. 1 fő 266/2013. (VII.11.) KR. MV-É-M kategóriájú (Műemléki építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, akinek legalább 1 db, minimum 3 000 m² összes nettó alapterületű, felújított közhasználatú műemlék épület kivitelezési tapasztalata van;

M2/2. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) KR. MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, aki ezen a szakterületen legalább 60 hónapos felelős műszaki vezetői tapasztalattal rendelkezik;

M2/3. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) KR. MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, aki ezen a szakterületen legalább 36 hónapos felelős műszaki vezetői tapasztalattal rendelkezik;

M2/4. 1 fő munkavédelmi mérnök vagy szakmérnök végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések munkavédelmi koordinációja területén legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;

M2/5. 1 fő minőségmenedzsment/minőségügyi mérnök vagy szakmérnök végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések helyszíni minőségirányításának vezetésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Egy szakember több követelmény esetén is bemutatható, de meg kell jelölni, hogy melyik szakembert melyik pont vonatkozásban veszi igénybe;

M3) az elmúlt 3 évben évente legalább 40 fő statisztikai létszámmal.

M4) műemlék épületek és környezetének rekonstrukcióját is magában foglaló építőipari kivitelezésre vonatkozó ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéssel és annak működésének dokumentálásával.

M5) műemlék épületek és környezetének rekonstrukcióját is magában foglaló építőipari kivitelezésre vonatkozó ISO 14001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy azon környezetvédelmi intézkedésekkel amelyeket alkalmaz.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a/nap, maximum a Vállalkozói Díj 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói Díj 25 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: hibás munka értékének 10 %-a, javítási munkálatok vagy kicserélés teljesítésének késedelme idejére a hibával érintett munka értéke 1 %-a/nap.

Jótállás: 10 év.

Jótállási, Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5–5 %-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerint.

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) bek. figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Art. 36/A § és az Áht. rendelkezései alapján teljesíti.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/09/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 04/11/2016
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/09/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

Okfon Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő 16.8.2016-án 14:00 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás az erőd főbejárata előtt.

2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

4. A Kbt. 66. § (2), (4), (5) és (6) bekezdése és a 134. § (5) bekezdés alapján a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozni szükséges.

5. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén a papír alapon benyújtott ajánlat az irányadó.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

7. Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 132. § szerinti feltételeket.

8. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja esetében.

9. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a kivitelezés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

10. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: letölthető az eljárást lebonyolító Okfon Zrt. honlapjáról (www.okfon.hu) a honlapon történő előzetes regisztrációt követően.

11. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)–(9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

12. Az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint nyilatkoznia kell.

13. Az ajánlathoz csatolni kell az OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001) vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványa egyszerű másolatát, vagy ezen előírások maradéktalan betartására vonatkozó, ajánlattevő által működtetett munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza. Az ár esetén a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok esetén a sorba rendezés és a fordított arányosítás együttesen kerül alkalmazásra. Az értékelés során használt képleteket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10.

15. A 322/2015. KR. 26. § szerint nyertes ajánlattevőnek min. évi 3 000 000 000 HUF és min. 300 000 HUF/káresemény biztosítási összegű felelősségbiztosítási szerződést kell kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

16. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284.

17. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/08/2016