Bauleistung - 267309-2022

20/05/2022    S98

Belgien-Antwerpen: Bauarbeiten

2022/S 098-267309

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Facilities & Maintenance
Nationale Identifikationsnummer: 0207.725.597_17446
Postanschrift: Koninging Elisabethlei 22
Ort: Antwerpen
NUTS-Code: BE21 Prov. Antwerpen
Postleitzahl: 2018
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Davy Hens
E-Mail: davy.hens@provincieantwerpen.be
Telefon: +32 32406733
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.provincieantwerpen.be
Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444126
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444126
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Diverse provinciale sites - Raamcontract bouwkundig onderhoud 2023

Referenznummer der Bekanntmachung: Prov Ant DIN-BenV-OPDR-2021-0069 -F02_0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Raamcontract voor het uitvoeren van bouwkundig onderhoud vanaf 2023 ten behoeve van diverse provinciale sites

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE21 Prov. Antwerpen
Hauptort der Ausführung:

grondgebied provincie Antwerpen

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De provincie Antwerpen bestaat uit meer dan 80 diensten en instellingen die zijn ondergebracht in 10 departementen. De sites zijn verspreid over het grondgebied van de provincie en omvatten om en bij de 546 gebouwen gaande van o.a. kleine trekkershutten tot schoolgebouwen, kantoorgebouwen, gemalen, een zwembad, enz., samen goed voor zo’n 585.000m² vloeroppervlakte. Dit gegeven is echter niet statisch, er zijn regelmatig vastgoedtransacties ten gevolge van bv nieuwe initiatieven of inbreiding.

Het departement Logistiek (DLOG) voorziet de provinciale diensten van alle noodzakelijke middelen om hun eigen taken effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren. Hiertoe verzorgt het departement o.a. voor goed uitgeruste en onderhouden gebouwen. Het hoofdaccent ligt hier op de instandhouding van het patrimonium.

De scope van de opdracht omvat :

- Correctief onderhoud (oplossen van storingen en defecten) aan de gebouwen en bouwdelen

- Preventief onderhoud

- Projecten

- Vervolgacties

- Aanpassingswerken

- Niet-operationele taken (overhead)

- Wettelijk onderhoud/ keuring

en dit voor bouwkundige aspecten van de gebouwen.

Onder de bouwkundige aspecten vallen onder andere: daken, gevels, metselwerken, timmer- en schrijnwerken, isolatiewerken, binnenafwerking deuren, vloeren, plafonds en muren, geluidsweringen, sanitaire werken, branddeuren en brandcompartimentering, riolering, vervangen en plaatsen van glasnaamborden, signalisatie, buiteninfrastructuur, …

De opdrachtnemer zal bij elke aanpassing of ingreep de relevante technische informatie aan de aanbestedende overheid overmaken, zodat deze laatste de technische dossiers van het patrimonium actueel kan houden.

De beheerstaken (overhead) houden onder meer in:

- Bijdrage leveren aan het documentbeheer

- Overleg en plaatsbezoeken

- Organisatie wachtdienst

- Up-to-date houden van softwaresysteem provincie (planning, offertes, info, uitvoering)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Voorliggende opdracht heeft een initiële looptijd van 5 jaar (behoudens eerdere verbreking bij slechte uitvoering), te rekenen vanaf de aanvangsdatum vermeld in de brief tot vaststelling van de aanvangsdatum (kan worden geïntegreerd in de sluitingsbrief). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht tweemaal verlengd worden met een periode van 12 maanden aan dezelfde voorwaarden teneinde de overgang naar de volgende opdrachtnemer te overbruggen. Deze verlenging wordt door de aanbestedende overheid medegedeeld via aangetekend schrijven, uiterlijk 3 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

De aanbestedende overheid selecteert op basis van de in de opdrachtdocumenten aangegeven kwalitatieve selectiecriteria  alle kandidaten die voldoen aan de minimale selectie-eisen. 

Deze geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden om aan de hand van het hun toegezonden bestek een offerte voor deze overheidsopdracht in te dienen. 

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

de opdrachtnemer dient erkend te zijn als aannemer in de categorie D, klasse 1 of hogere. Er kunnen immers projecten worden afgeroepen op het raamcontract tot een bedrag van 135.000,00 EUR excl. BTW.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 2
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

Motivering langere looptijd dan vier jaar: het gebouwenpatrimonium van de provincie Antwerpen is immers heel uitgebreid, het vergt van de opdrachtnemer tijd en een aanzienlijke inspanning om hier zijn weg in te vinden. Tevens dient hij te investeren in rapportering en het opzetten van een service desk. Met een looptijd van vier jaar is de verhouding tussen inspanning en beloning onvoldoende positief voor de opdrachtnemer wanneer hij de opdracht in goede orde uitvoert.

IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 01/08/2022
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 7 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Telefon: +32 22349611
Internet-Adresse: http://www.raadvanstate.be
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Telefon: +32 22349611
Internet-Adresse: http://www.raadvanstate.be
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Telefon: +32 22349611
Internet-Adresse: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022