Услуги - 26733-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Услуги, свързани с анализи
NDНомер на публикацията на обявлението26733-2019
PDДата на публикуване18/01/2019
OJНомер на броя на ОВ S13
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаИзпълнителна агенция по околна среда (031901762)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен15/01/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)71620000 - Услуги, свързани с анализи
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/porachki-18
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС