Bauleistung - 267353-2022

20/05/2022    S98

Ungarn-Budapest: Bauarbeiten

2022/S 098-267353

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nationale Identifikationsnummer: 15802107241
Postanschrift: Visegradi Utca 49.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 1132
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Fagyas Zoltán
E-Mail: fagyas.zoltan@szgyf.gov.hu
Telefon: +36 203421295
Fax: +36 12251230
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szgyf.gov.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.szgyf.gov.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000403982022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000403982022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Központi Hivatal
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

EFOP 2.2.2 Szolg. központok felújítása (1492)

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000403982022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„EFOP-2.2.2-17-2017-00013 projekt keretében Derecskén és Bárándon szolgáltató központ felújítása - 2 részben”

1. rész: Szolgáltató központ felújítása Derecskén

2. rész: Szolgáltató központ felújítása Bárándon

A részletes feltételeket mind a két rész vonatkozásában a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza. Lásd részletesen jelen felhívás II.2.4) pontjaiban.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szolgáltató központ felújítása Derecskén

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45100000 Baureifmachung
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45223300 Bau von Parkplätzen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
45315300 Stromversorgungsanlagen
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45332000 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
45350000 Maschinentechnische Installationen
45400000 Baufertigstellung
45421151 Installation von Einbauküchen
45421153 Installation von Einbaumöbeln
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Hauptort der Ausführung:

4130 Derecske, Morgó tanya 1., Hrsz.: 0144

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 db, szociális alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan funkcióváltással és épületenergetikai korszerűsítéssel történő felújítása a kiviteli dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően:

- 4130 Derecske, Morgó tanya 1. Hrsz.: 0144, a felújítással érintett összes hasznos alapterület nagysága: 802,35 m2.

A kivitelezés a következő elvégzendő főbb feladatokat tartalmazza:

- külső hőszigetelés,

- nyílászárók (külső, belső) cseréje,

- tetőszerkezet felújítása (tetőkibúvó ablakok bontása, lefedése),

- gépészet és villamosság felújítása,

- hideg- és melegburkolat cseréje,

- bádogozás,

- külső tereprendezés,

- 1 db mobilgarázs építése.

A részletes feltételeket a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.

Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2.a) A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.a) pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: 2.b) A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.c) pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

A jelen közbeszerzés finanszírozása Európai Uniós forrásból, az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 azonosítószámú, „Jobb, mint az Otthon” - Támogatott lakhatás Hajdú-Bihar megyében c. projekt terhére történik. A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozási mód utófinanszírozás. Jelen beszerzés forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A telj. határideje a munkaterület átadásától számított 4 hónap azzal, hogy ezen időpontig a sikeres műszaki átadás-átvételnek meg kell történnie. A sikeres műszaki átadás-átvétel időtartama 10 nap. Az IH jelen ajánlati felhívásban meghatározott helyszínek megfelelőségéről a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a kapcsolódó szabályozókban megjelölt módon és formában döntött.

A munkaterület átadásának a feltétele, hogy az intézményi ellátottak átköltöznek a meglévő TL házakba. A munkaterület átadására, erre figyelemmel az átköltözés befejezését követő 2 munkanapon belül sor kerül.

1. értékelési szempont:

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szolgáltató központ felújítása Bárándon

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45100000 Baureifmachung
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45223300 Bau von Parkplätzen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
45315300 Stromversorgungsanlagen
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45332000 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
45350000 Maschinentechnische Installationen
45400000 Baufertigstellung
45421151 Installation von Einbauküchen
45421153 Installation von Einbaumöbeln
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Hauptort der Ausführung:

4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 db, szociális alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan konyha kapacitásbővítéssel és épületenergetikai korszerűsítéssel történő felújítása a kiviteli dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően:

- 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/1, a felújítással érintett összes hasznos alapterület nagysága: 874,7 m2, a bontással érintett nettó alapterület nagysága: 260,2 m2, az új burkolat (út, járda, terasz) létesítésével érintett nettó alapterület nagysága 532,8 m2 (összes nettó: 1 667,66 m2)

A felújítással érintett nettó hasznos alapterület mértékébe nem számít bele a bontással érintett nettó hasznos alapterület.

A kivitelezés a következő elvégzendő főbb feladatokat tartalmazza:

- külső hőszigetelés,

- nyílászárók (külső, belső) cseréje,

- gépészet és villamosság felújítása,

- hideg- és melegburkolat cseréje,

- bádogozás,

- külső tereprendezés,

- építmények bontása,

- 2 db mobilgarázs építése,

- 1 db tüzelőanyag tároló építése,

- 7 db új parkoló építése.

A Báránd 065/1. ingatlanon több épület található, amelyek a következők: főépület, konyha étkezővel, kazánház és mosoda. Ezen épületek közül jelen átalakítás során a főépület, a konyhaépület és a mosoda érintett.

A konyhát az ellátottak étkeztetésének biztosítása érdekében a főépület felújításnak megkezdését követően is működtetni szükséges, ezért annak felújítása ezen részajánlattal összefüggésben létrejött szerződés befejezését megelőző 1 hónapban történhet, azaz a konyha felújítására legfeljebb 1 hónap időtartam áll rendelkezésre.

A részletes feltételeket a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.

Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2.a) A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.b) pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: 2.b) A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.d) pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

A jelen közbeszerzés finanszírozása Európai Uniós forrásból, az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 azonosítószámú, „Jobb, mint az Otthon” - Támogatott lakhatás Hajdú-Bihar megyében c. projekt terhére történik. A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozási mód utófinanszírozás. Jelen beszerzés forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A telj. határideje a munkaterület átadásától számított 4 hónap határozott időtartam azzal, hogy ezen időpontig a sikeres műszaki átadás-átvételnek meg kell történnie. A sikeres műszaki átadás-átvétel időtartama 10 nap. Az IH jelen ajánlati felhívásban meghatározott helyszínek megfelelőségéről a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a kapcsolódó szabályozókban megjelölt módon és formában döntött.

A munkaterület átadásának a feltétele, hogy az intézményi ellátottak átköltöznek a meglévő TL házakba. A munkaterület átadására, erre figyelemmel az átköltözés befejezését követő 2 munkanapon belül sor kerül.

1. értékelési szempont:

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I. Valamennyi rész tekintetében I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben az előírt kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból hivatkozással a Kbt. 64. §-ra, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok igazolására a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 69.§ (11a) bekezdés alkalmazandó.

II. SZ/1.: Valamennyi rész vonatkozásában alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

SZ/1. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kr. 26. § (1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Az SZ/1. esetében alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, aki a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot nem tudja igazolásként benyújtani. MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK VALAMENNYI RÉSZ TEKINTETÉBEN:

Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4-7. §-nak - ide nem értve a 4.§ (2) bekezdést - és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 8., 10. 12-16. §-aiban meghatározott módon kell igazolni.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ebben a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a Korm. rendelet 2-4. §, 6-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.

Az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetek (személyek) képviseletében az egységes európai közbeszerzési formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be, valamint a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a Korm. rendelet 5-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított KD tartalmazza. A Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek.

Ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti esetben a Korm. rendelet 21-22. §, és 24. §-aiban meghatározott módon kell igazolni, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia: M.1. valamennyi részben, valamennyi szakember esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. b) pontja igazolására ajánlattevőnek be kell nyújtania - EKR űrlapon - nyilatkozatát azon szakemberről, akit be kíván mutatni az alkalmassági követelmény tekintetében. A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: a szakember neve, annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog vagy adott esetben azzal már rendelkezik, valamint azzal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá - amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik - a szakember esetében a végzettséget igazoló okirat( ok) másolatát, valamint a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá - amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik -: - Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt ) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. M.2. valamennyi rész tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 (öt) év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáinak igazolását (A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerinti igazolás csatolásával kell igazolni.). Az igazolás(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap szerinti bontásban) és helye, a szerződést kötő másik fél, az építési beruházás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő , az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az ajánlatkérő által a jelen felhívás III.1.3) pontjában előírt műszaki, illetve szakmai alkalmasság részletes igazolási módját a KD tartalmazza.

III.1.1. folyt:

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni.

Részletesen közbeszerzési dokumentációban.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:

M.1.a) az 1. rész vonatkozásában 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M.1.b) a 2. rész vonatkozásában 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M.1.c) az 1. rész vonatkozásában. 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M.1.d) a 2. rész vonatkozásában. 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egy szakember mind a két részben, több pozícióra is jelölhető, egy szakemberrel több alkalmassági feltétel is teljesíthető.

M.2.a) az 1. rész vonatkozásában 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult), összesen legalább 600 m² hasznos alapterületű magasépítési tevékenység tárgyú referenciával.

M.2.b) a 2. rész vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult), összesen legalább 800 m2 hasznos alapterületű magasépítési tevékenység tárgyú referenciával. Az előírt referencia követelmény több referenciával is teljesíthető.

Valamennyi rész tekintetében a referencia több szerződés bemutatásával is igazolható.

Ugyanazon referencia több részre történő ajánlattétel esetén valamennyi rész vonatkozásában bemutatható.

Mind a két részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb referencia-követelménynek megfelelni.

VI.4.3. folyt.

Ebben az esetben az adott rész vonatkozásában a szerződés hatályba lépésének napja, amennyiben a teljesítési határidőre figyelemmel hosszabbítás is szükséges, úgy a két feltétel közül a később bekövetkező feltétel fentiek szerinti jóváhagyását alátámasztó döntés (támogatási szerződés módosítására irányuló igény, vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelem) ajánlatkérő általi írásban történő kézhezvételének napját követő 5. munkanap, a munkaterület átadására legkésőbb a hatálybalépést követő 5 munkanapon belül sor kerül. A döntés írásban történő kézhezvételéről ajánlatkérő nyertes ajánlattevőt haladéktalanul értesíti.

Amennyiben a projekt fizikai befejezési határideje meghosszabbításra kerül, úgy a teljesítési határidő az adott rész vonatkozásában, ebben az esetben sem lehet hosszabb, mint a jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített - adott részre vonatkozó - időtartam.

Amennyiben a szükséges többletfedezet vonatkozásában a támogatási igényt (támogatási szerződés módosítására irányuló igény, vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelem) nem hagyják jóvá, vagy azt kisebb mértékben hagyják jóvá, vagy annak biztosításáról nem születik döntés a vállalkozói szerződés külön jogcselekmény nélkül megszűnik a döntés írásbeli kézhezvételének napján, de legkésőbb az összegezés kiküldését követő 180. naptári napon, függetlenül a hosszabbításra vonatkozó igény elbírálásának eredményétől.

További részletek a szerződéstervezetekben."

Ajánlatkérő az Európai Unió Tanácsa Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelete (a továbbiakban: a rendelet), valamint a Miniszterelnökség orosz-ukrán háború miatt a közbeszerzéseket érintő uniós szankciókról szóló közleménye 4. pontjára figyelemmel előírja, hogy tilos e közbeszerzés alapján kötendő szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére.

A rendelet szerinti tilalmat a következő személyekre kell alkalmazni:

- a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

- b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

- c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el;

ideértve a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik.

Ajánlattevő köteles nyilatkozni a tilalom személyi hatálya saját magára valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem.

Részletek a dokumentációban.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Valamennyi rész tekintetében irányadó:

Kifizetés pénzneme:HUF

Az ak a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a Kbt. 135. § (8) bek foglaltaknak megfelelően. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Az előleg az első és a második részszámla összegéből kerül levonásra 50-50%-os arányban. Ak az 5%-on felüli előleg folyósítását az igényelt előlegnek megfelelő mértékű előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához köti. A jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás nem engedélyköteles.

4 db rész, 1 db végszámla, Ajánlatkérő tartalékkeretet nem képez. Teljesítési és jótállási biztosíték mértéke az Összesített nettó ajánlati ár 2 %-a. A késedelmi kötbér a vetítési alap 0,5 %/naptári nap, illetve maximális mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 15 %-a. Meghiúsulási kötbér mértéke: 15%.

A kötelező jótállás vállalására vonatkozó rendelkezések minden rész tekintetében:

1. rész:

A kötelező jótállás időtartama: a 181/2003. Korm. rendelet 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott munkanemekre 72 hónap (6 év), a Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott munkanemekre a Korm. rendelet előírása szerint 60 hónap (5 év), a Korm. rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott munkanemekre a Korm. rendelet előírása szerint 120 hónap (10 év).

2. rész:

A kötelező jótállás időtartama: a 181/2003. Korm. rendelet 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott munkanemekre 72 hónap (6 év), a Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott munkanemekre a Korm. rendelet előírása szerint 60 hónap (5 év), a Korm. rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott munkanemekre a Korm. rendelet előírása szerint 120 hónap (10 év).

Mind a 2 rész vonatkozásában:

A Nyertes Ajánlattevő 4 (négy) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla kiállításra jogosult (ide nem értve az előlegszámlát), az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott teljes körűen elvégzett munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor az alábbiak szerint:

- első részszámla: Vállalkozó az első részszámla kiállítására 15 %-os műszaki készültségi foknál, a nettó vállalkozói díj 15 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult;

- második részszámla: Vállalkozó a második részszámla kiállítására 50 %-os műszaki készültségi foknál, a nettó vállalkozói díj 35 %-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult;

- harmadik részszámla: Vállalkozó a harmadik részszámla kiállítására 75 %-os műszaki készültségi foknál, a nettó vállalkozói díj 25 %-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult;

- negyedik részszámla: Vállalkozó a negyedik részszámla kiállítására készre jelentéskor, a nettó vállalkozói díj 20 %-ról, a készre jelentésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult;

- végszámla: Vállalkozó a végszámla kiállítására sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően, a nettó vállalkozói díj fennmaradó 5 %-ról, a teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.

Részletek a szerződéstervezetekben.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:

EKR

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok Ajánlat összeállítása fejezet Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően.

Ak az eljárásban való részvételt figyelemmel a Kbt. 54. § (1) bekezdésére, ajánlati biztosíték nyújtásához köti az 1. rész tekintetében, melynek mértéke 1 500 000,- HUF, azaz Egymillió-ötszázezer forint, a 2. rész tekintetében 2 500 000,- HUF, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint.

Az at-k az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek, a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt feltételek biztosítására. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlati biztosíték érvényességi idejének az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig kell fennállnia. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötéséig kell fenntartania a biztosítékot. A Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ak fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ak bankszámlája és számlavezető intézet megnevezése, melyre az ajánlati biztosíték utalás esetén teljesíthető: Magyar Államkincstár által kezelt 10032000-00329905-32005004 számú számla. A befizetés igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a banki készpénzbefizetési bizonylat, banki átutalás esetén a terhelési igazolás ajánlatba csatolása. Az ajánlati biztosíték bankgarancia vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén ak előírja, hogy a bankgarancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ak-t illeti meg. (Kbt. 35. § (5) bekezdés) Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ak által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre, az ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

Ak közös at-k ajánlatát is elfogadja. AK közös ATk ajánlatát is elfogadja. AK a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös AT esetén a közös ATknek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák egymás közötti és az AKval való kapcsolatát.

Az eljárásban történő részvételt AK nem köti gazdálkodó szervezet, projekttársaság alapításához, azt a nyertes AT(k)től sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

Az ajánlatban meg részenként kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT avt kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert avt. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.

Nem rendel el AK újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. sz.t von be az eljárásba, és e gazd. sz.re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlásra.

Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán irányadó a Kbt. 44. § (1)-(4) bek.

AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § figyelembevételével végzi.

AK a 2 hónap ajánlati kötöttségen 60 napot ért.

Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak mellékleteit - ajánlattevőként, - alvállalkozóként- kizárólag azon alvállalkozók vonatkozásában szükséges benyújtani, akik az ajánlatban nyilatkozatot írnak alá -, aláíró érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös at-k, valamint az alk. ig. részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi a közbeszerzési dokumentációban előírt nyilatkozat és dokumentum. Az ajánlatba cégszerűen aláírva (valamint az elektronikus példányhoz szerkeszthető excel formátumban is) csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott árazatlan költségvetéseket árazva. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott táblázatok a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja szerinti részletes árajánlatnak minősülnek. Az ajánlatnak - az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - tartalmaznia kell különösen az at kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. AT az EKR-ben rendszerben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni. Foly. lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő - az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben at vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása kötelező.

AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az EU hivatalos lapjában karakterkorlátozás van az egyes mezők tekintetében, így az egyes szövegmezőket AK akként volt kénytelen módosítani, hogy a rendszer által engedélyezett karakterszámot ne lépje túl. Ennek következtében ezen szövegmezőket AK a dokumentációban volt kénytelen részletezni, melyek a megfelelő helyeken hivatkozással kerültek megjelölésre. AK a fenti korlátozásból fakadó valamennyi esetlegesen jogsértés vonatkozásában a felelősségét kizárja.

AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy AK az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 azonosítószámú, „Jobb, mint az Otthon” című projekt pályázati feltételként vállalta esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítését. AT az ajánlata benyújtásával tudomásul veszi, hogy ak kiemelt érdeke fűződik a fentiekhez, és ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során ennek maximális figyelembevételével jár el. Ajánlattevőnek erről ajánlatában nyilatkoznia szükséges.

Faksz: dr. Zsinka-Tóth Beáta (lajtsromszám: 00091)

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.

VI.3) További információk pont folytatása:

Valamennyi részben: Az ért során adható pontszám alsó és felső határa és a pontszámok kiosztásának módszere: A KH útmutatója a nyertes at kiv. szolgáló ért. szempontrendszer alk. (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25., a tov.: Útmutató) alapján: az ajánlatok ért. szempontok szerinti tartalmi elemeinek ért. során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 10. - Az 1. ért. részszempont esetén az Útmutató 1. melléklet 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. A 2.a), 2.b) értékelési részszempont esetén az Útmutató 1. melléklet 1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.

A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja ak.

AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot alkalmazza.

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § figyelembevételével végzi.

A nyertes At köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül a kivitelezés tényleges véghatáridejét 1 (egy) naptári hónappal meghaladó érvényességi idejű, építőipari kiv. tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján, amelynek az 1. rész tekintetében legalább 20 000 000 Ft/káreseményt és 80 000 000 Ft/ év értékű kárösszeget, a 2. rész tekintetében legalább 30 000 000 Ft/káreseményt és 110 000 000 Ft/év kárösszeget kell fedeznie.

AK a Kbt. 56. § (7) bekezdésére hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy helyszíni bejárást tart, amelynek helye az 1., 2. rész tekintetében az érintett teljesítés hely előtt, időpontja: 1. rész tekintetében: 2022.05.26. napja 9.00 óra, 2. rész tekintetében: 2022.05.26. napja 11.00 óra,.

Ak előírja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára köteles műszaki és pénzügyi ütemtervet benyújtani alábbi tartalommal: 1. Műszaki ütemterv: - munkanemek, - sávos ábrázolással azok időbelisége heti felbontásban, - a 15 %, 50 % és 75 % -os készültségi fok jelölése a táblázatban. 2. Pénzügyi ütemterv: -A vállalkozói díj kifizetése teljesítésarányosan, a műszaki ütemterv szerint történhet.

Tárgyi eljárás feltételes közbeszerzés az alábbiak szerint:

Feltételes a tárgyi közbeszerzési eljárás mind a 2 rész vonatkozásában, amennyiben az adott rész vonatkozásában a legjobb ár-érték arányú ajánlatot megtestesítő ajánlat vonatkozásában a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, úgy az adott rész vonatkozásában ajánlatkérő legkésőbb az összegezés kiküldését követően egyrészről támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet nyújt be többlettámogatásvonatkozásában a szükséges többletfedezet biztosítása érdekében, illetve a többlettámogatási igény elbírálásának időigényére figyelemmel - amennyiben az adott rész tekintetében meghatározott teljesítési határidő már nem áll rendelkezésre - egyúttal kezdeményezi az Irányító Hatóságnál a projekt fizikai befejezési határidejének a meghosszabbítását.

Ebben az esetben az adott rész vonatkozásában a szerződés hatályba lépésének napja, amennyiben a teljesítési határidőre figyelemmel hosszabbítás is szükséges, úgy a két feltétel közül a később bekövetkező feltétel fentiek szerinti jóváhagyását alátámasztó döntés (támogatási szerződés módosítására irányuló igény, vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelem) ajánlatkérő általi írásban történő kézhezvételének napját követő 5. munkanap, a munkaterület átadására legkésőbb a hatálybalépést követő 5 munkanapon belül sor kerül. A döntés írásban történő kézhezvételéről ajánlatkérő nyertes ajánlattevőt haladéktalanul értesíti.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022