Bauleistung - 267396-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Satu Mare: Straßenarbeiten

2022/S 098-267396

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Satu Mare
Nationale Identifikationsnummer: 4038806
Postanschrift: Strada: 25 Octombrie, nr. 1
Ort: Satu Mare
NUTS-Code: RO115 Satu Mare
Postleitzahl: 440026
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Szilagyi Andrea
E-Mail: achizitii@primariasm.ro
Telefon: +40 261807517
Fax: +40 261807510
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.satu-mare.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144377
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prelungirea străzii Sălciilor

Referenznummer der Bekanntmachung: 4038806/2022/L03
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233140 Straßenarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului investiţiei este elaborarea Proiectului Tehnic, Execuția lucrărilor și asigurarea serviciilor de Asistență tehnică din Partea proiectantului.

Ținând cont de situația actuală a zonei precum și de lucrările care se efectuează în zonă (Reabilitarea fostului Lac Cubic), considerăm oportun în acest moment realizarea unei legături rutiere între strada Sălciilor și alea Ipotești.

Scopul principal preconizat a fi atins prin realizarea acestei investiții este de asigurare a unor condiții optime de desfășurarea a traficului rutier / pieton prin realizarea infrastructurii necesare.

Până în prezent au fost realizate Studiul de Fezabilitate aferent acestui obiectiv, urmând să trecem într-o nouă fază și anume elaborarea Proiectul Tehnic și execuția lucrărilor pentru acest obiectiv.

Finanțarea acestei achiziții se va face din Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare aprobată prin HCL nr. 32/10.02.2022.

Conform prevederilor art. 160 alin (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va răspunde la clarificări în a 10-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

Totodată, nr. de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 20 zile.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 479 603.16 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen
71356200 Technische Hilfe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO115 Satu Mare
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Satu Mare, strada Salciilor

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului investiţiei este elaborarea Proiectului Tehnic, Execuția lucrărilor și asigurarea serviciilor de Asistență tehnică din Partea proiectantului.

Ținând cont de situația actuală a zonei precum și de lucrările care se efectuează în zonă (Reabilitarea fostului Lac Cubic), considerăm oportun în acest moment realizarea unei legături rutiere între strada Sălciilor și alea Ipotești.

Scopul principal preconizat a fi atins prin realizarea acestei investiții este de asigurare a unor condiții optime de desfășurarea a traficului rutier / pieton prin realizarea infrastructurii necesare.

Până în prezent au fost realizate Studiul de Fezabilitate aferent acestui obiectiv, urmând să trecem într-o nouă fază și anume elaborarea Proiectul Tehnic și execuția lucrărilor pentru acest obiectiv.

Finanțarea acestei achiziții se va face din Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare aprobată prin HCL nr. 32/10.02.2022.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 17
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

- Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător. Încadrarea într-una din situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedură.

- Neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura, exceptând situaţia prevăzută la alin. (2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor;

- Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura, după aplicarea prevederilor alin. (7¹).

- Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 (evitarea conflictului de interese), pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.

Persoanele din cadrul autorităţii contractante care deţin funcţii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: Primar: Kereskényi Gábor; Viceprimari: Stan Gheorghe; Ghiarfaş Adelin-Cristian; Administrator Public- Masculic Csaba; Secretar- Racolta Mihaela; Dir. Executiv – Ursu Lucica; Sef serviciu - Serviciul Juridic – Mustea Bianca Laura; Consilier –Serviciul Financiar, Contabilitate – Giurea Liana Loredana; Şef serviciu-Serviciul Achizitii Publice – Szilagyi Andrea; Consilier juridic - Compartiment Contracte Administrative, Arhivă - Monika Mihali; Şef Birou – Consultanţă tehnică şi supervizare lucrări - Criste Florin Călin; Șef serviciu – Serviciul Investiţii, Gospodărire Întreţinere - Szűcs Zsigmond; Șef birou - Biroul Administrare Drumuri, Autorizări – Giurgiu Ovidiu. Comisia de evaluare (inclusiv membrii de rezervă): Șef serviciu – Serviciul Investiţii, Gospodărire Întreţinere - Szűcs Zsigmond; Consilier - Serviciul Investiţii, Gospodărire Întreţinere – Bereș Dorin Mihai; Consilier - Serviciul Investiţii, Gospodărire Întreţinere – Boros Sergiu Adrian; Consilier - Serviciul Investiţii, Gospodărire Întreţinere – Munich Sorin Puiu; Consilier - Serviciul Investiţii, Gospodărire Întreţinere – Neacșu Adrian; Referent - Serviciul Investiţii, Gospodărire Întreţinere – Nemeti Alexandru; Consilier - Serviciul Investiţii, Gospodărire Întreţinere – Șuhani Mihai Dorin; Şef serviciu - Serviciul Achiziţii Publice – Szilagyi Andrea; Consilier achiziții publice - Serviciul Achiziţii Publice – Caras-Ţîrtiu Antonela Ioana; Consilier achiziţii publice - Serviciul Achiziţii Publice - Gati Ionela; Consilier achiziţii publice - Serviciul Achizitii Publice - Mare Daniela Claudia; Consilier achiziţii publice - Serviciul Achiziţii Publice - Mureşan Timea; Consilier achiziţii publice - Serviciul Achiziţii Publice – Pop Mihaela Vicuţa Diana; Consilier achiziţii publice - Serviciul Achiziţii Publice - Şut Ioana Cezara; Şef Birou – Consultanţă tehnică şi supervizare lucrări - Criste Florin Călin; Consilier – Birou Consultanţă tehnică şi supervizare lucrări – Comiati Ovidiu Mircea; Șef birou - Biroul Administrare Drumuri, Autorizări – Giurgiu Ovidiu.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii ofertelor, DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în vederea demonstrării cerințelor de calificare, inclusiv a capacității de exercitare, ca dovada preliminară.

Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator este stabilit, cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu se emit documente cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria raspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. DUAE se va completa, dupa caz, şi de către terţul susţinător şi de subcontractanţi, conf art. 170 alin (3) din Legea 98/2016.

Potrivit Notificării privind utilizarea DUAE din 08/04/2019 emisă de ANAP: “Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.”

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta, pentru demonstrarea îndeplinirii tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor să prezinte documente-suport actualizate la zi:

a) certificate privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), pentru sediul principal, valabile la momentul prezentării, şi o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare/punctele de lucru declarate în cadrul ONRC-ului.

b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din Certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, valabil la momentul prezentării;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, valabile la momentul prezentării;

d) alte documente edificatoare, după caz.

Potrivit Hot 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractantă (mai puţin DUAE-ul), vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încarcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedeasca o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, astfel încât să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în nici una dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

În situaţia participării la procedură cu ofertă comună cerinţa este îndeplinită daca asociaţii au ca domenii de activitate cele cu codul corespunzator pentru partea din contract pe care o realizează. Tertul nu poate susţine un operator economic ofertant cu codul său CAEN, din considerentul că un cod CAEN ii aparţine în nume propriu.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant în vederea demonstrării cerinţelor de calificare, inclusiv a capacităţii de exercitare, ca dovadă preliminară. Operatorii economici au obligaţia de a completa DUAE în sistem, până la data limită de depunere a ofertelor.

Potrivit Notificării privind utilizarea DUAE din 08/04/2019 emis de ANAP: “Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatOfertantul trebuie să facă dovada că a executat în ultimii 5 ani împliniţi la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, lucrări similare în valoare de 1.000.000,00 lei, fără TVA. Ofertantul va demonstra că a executat lucrări similare de tipul/natura şi complexitatea, cât şi din punct de vedere al rezultatului sau funcţionalităţii urmărite prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achiziţiei, ai căror beneficiari sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prin lucrări similare se va înțelege: lucrări de construcţii de drumuri sau lucrări de reparații/amenajări de construcții drumuri.

Proportia de subcontractareOfertantul are obligația de a preciza categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi, și datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți, la momentul depunerii ofertei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Potrivit prevederilor art. 182 alin (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare ofertantul are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. Potrivit alin (2) al aceluiași art. 182, în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, ofertantul poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. În acest sens, terţii sustinători vor depune informaţiile de interes, completând DUAE. În cazul asocierii, ofertantul are posibilitatea de a îndeplini cerinţa privind experienţa similară prin cumularea experienţei individuale sau comune, prezentată de toţi membrii grupului. În acest sens, toţi membrii grupului vor depune informațiile de interes, completând un DUAE. Potrivit Notificării privind utilizarea DUAE, din 08.04.2019 emisă de ANAP: “Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta”. În DUAE se va menţiona în mod explicit pentru fiecare contract prezentat, cel puţin următoarele informaţii necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a criteriului: la descriere se va menţiona: denumirea contractului, data şi numărul contractului, tipul lucrărilor duse la bun sfârşit, totodată la valoare: valoarea lucrărilor duse la bun sfârşit, în lei fără TVA, data începerii, data finalizării şi beneficiarul contractului. Contractele comune prezentate individual de fiecare dintre membrii unei asocieri se iau în considerare o singură dată. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în vederea demonstrării cerinţelor de calificare, inclusiv a capacităţii de exercitare, ca dovadă preliminară. Ofertantii odată cu completarea DUAE potrivit art. 182 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, vor prezenta angajamentul tertului sustinator, impreună cu documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit/ certificate de predare-primire/ recomandări/procese verbale de recepţie/certificări de bună execuţie/certificate constatatoare, şi altele, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Potrivit HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice toate documentele solicitate de autoritatea contractantă (mai puţin DUAE-ului) vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii şi încărcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi. Pentru echivalenţa leu/monedă străină se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

În cazul în care în cadrul documentaţiei de atribuire se solicită atestate pentru prestarea serviciilor/execuţie lucrări, iar ofertantul nu deţine atestatele solicitate şi intenţionează pe parcursul prestării serviciilor/execuţiei lucrărilor să subcontracteze partea/părţile din contract pentru care se solicită acestea, iar la data limită de depunere a ofertelor subcontractantul este necunoscut, ofertantul în cadrul DUAE-ului la Partea IV Criterii de selectie => C. Capacitatea tehnica si profesionala => Proportia de subcontractare, are obligaţia de a menţiona “DA”. În cazul în care în timpul executării contractului ofertantul doreşte să subcontracteze o parte din contract, acesta este obligat ca la data limită de depunere a ofertelor, în cadrul DUAE-ului la Partea IV Criterii de selectie => C. Capacitatea tehnica si profesionala => Proportia de subcontractare, în mod obligatoriu să menţioneze “DA”. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului cu condiţia ca nominalizarea acestuia să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii ofertelor din partea ofertantului DUAE completat care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere, asa cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Potrivit Notificării privind utilizarea DUAE din 08/04/2019 emis de ANAP: “Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta”. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motive de excludere și solicita candidatului/ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta, pentru demonstrarea îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, va solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor să prezinte pentru subcontractantul nominalizat documentele: a) certificate privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), pentru sediul principal, valabile la momentul prezentării, şi o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare/punctele de lucru declarate în cadrul ONRC-ului; b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din Certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, valabil la momentul prezentării; c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, valabile la momentul prezentării; d) să dovedeasca o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, astfel încât să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în nici una dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului, ONRC, sau alt tip de documente. e) alte documente edificatoare, după caz.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/07/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/07/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare, persoane autorizate ANAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

NOTA 1: Necompletarea DUAE odata cu oferta (inclusiv pt. asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage resp acesteia ca inacceptabila.Se vor depune odata cu DUAE, următ docum:angajam ferm al tertului sustinat din care rez modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acestuia, a acordului de subcontract si/sau a acordului de asoc,dupa caz. In caz in care ofertantul/candidatul demonstr îndeplin. criteriilor referitoare la sit ec și financ ori privind capac tehnică și profesion bazându-se pe capac altor enități,invocând după caz, susținerea unui terț, DUAE, împreună cu angajamentul de susținere, trebuie să fie completat separat și de către terțul/terții susținători pe a căror capac se bazează ofertantul/candidatul.

NOTA 2:In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte se situeaza pe primul loc ca urmare a pret. egal ofertat, pentru departajare ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, reofertarea de la ofertantii clasati pe primul loc. In acest sens la solicit. comisiei de ev., ofertantii vor prezenta in SEAP in termenul acordat propunerea financiara cu un nou pret.

NOTA 3: In cazul in care ofertantii intampina dificultati de natura tehnica in ceea ce priveste transmiterea Ofertei in SEAP (doc. justif ca dovada a inform cuprinse in DUAE, documentele prop tehnice si ale prop financ, cat si pretul ofertei in spatiul din SEAP dedicat),rugam ca acestia sa contacteze operatorul serviciului SEAP.

NOTA 4: În cazul în care GP se va constitui prin instrum de garantare emis de o societate de asig se va prezenta pe lânga scris de garantie si polita de asig/clauze de garantare/conditii generale, conditii specifice de asigurare, semnata de catre asigurator si asigurat.

Nota 5: Procedura se va desf integral prin mijloace electronice, trasabilitatea actiunilor aferente atribuirii contractelor de achizitie publica este asigurata implicit de SEAP, astfel toate solicit de clarif privind documentatia de atrib se vor solicita in SEAP, raspunsurile se vor transmite tot prin SEAP. Solicit de clarif si rasp in timpul evaluarii ofert. se vor trimite prin SEAP.Comunicările cu privire la rezultatul proc se vor transm prin SEAP.

NOTA 6: Mai multi op ec au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizaze din punct de vedere formal asocierea. Modelul de acord de asociere se regaseste in fisierul Formulare din cadrul documentatiei de atribuire.

NOTA 7: DUAE-urile se vor compl direct in SEAP de catre ofertant/ofertantul asociat/subcontractant/tertul sustinator, potriv Not ANAP din 02.07.2019 cu priv la utilizarea DUAE integrat în SEAP: ”DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SEAP,după autentificare,ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/subcontractant/terț susținător (conf Ghidului de utiliz DUAE ofertant publicat de către Ag pentru Agenda Digitală a României)”.

NOTA 8: In cadrul DUAE- ului, ofertantii la crit de selecție, vor specifica toate cerintele solicitate prin FDA.

Nota 9: In acordul de subcontrac/acord de asociere,toate partile vor specif CUI si ONRC iar în caz subcontractării în acordul de subcontract se va preciza şi prop de subcontract sau val aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractant. Modelul de acord de subcontractare se regaseste in fisierul Formulare din cadrul documentatiei de atribuire.

Nota10: Potriv HG 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractantă (mai puţin DUAE-ul), cum ar fi: ofertele, raspunsurile la solicitari de clarificari, etc., vor fi semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către op. econ. înregistraţi.

Nota 11: În cazul în care ofertantul doreşte modif unor clauze contractuale la modelul publicat de aut contractantă, acesta (ofertantul) trebuie să îşi manifeste intenţia printr-o solic de clarif la documentaţia de atribuire (adică înainte de termenul specificat la punctul I.3 din prezenta FDA), în vederea asigurării neîncălcării principiilor statuate de legea achiziţiilor publice.În caz contrar, dacă ofertantul nu uzitează de acest drept înainte de termenul specificat la punctul I.3 din prezentaFDA, autorit contrac înţelege că acesta (ofertantul) şi-a asumat în totalitate prev contractului publicat de autorit contrac, fără a mai avea posib ca în cadrul ofertei să transm un contract cu prev modificate.

Nota 12: Cerintele tehnice definite la nivelul anunt. de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea sau echivalent.

Nota 13: Conform Notificarii ANAP-ului din data de 10.01.2022 autor. contract. nu accepta in procedura de achizitie publica garantii de participare emise de catre institutiile financiare nebancare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin (1) lit a) din Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022