Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 267452-2019

10/06/2019    S110

Magyarország-Budapest: Közút építése

2019/S 110-267452

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF — Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infreastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése, kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000646992018
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont – Sopron oh. szakasz a meglévő 84. számú főúti Határátkelőhelyhez történő ideiglenes visszakötéssel, valamint a 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út kivitelezése, és a kiviteli tervek elkészítése tárgyban (PST kód: K085.09.73)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 43 999 785 001.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31600000 Villamos berendezések és készülékek
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45210000 Magasépítési munka
45221100 Hídépítés
45221110 Hidak építési munkái
45221111 Közúti híd építése
45221240 Alagútépítés
45223700 Pihenőhely építése
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315500 Közepes feszültségű szerelés
45315600 Alacsony feszültségű szerelés
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye – M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont – Sopron OH közötti szakasz, 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont – Sopron OH közötti szakasz (a meglévő 84. számú főúti Határátkelőhelyhez történő «ideiglenes» visszakötéssel)

— egybefüggően 3,95 km hosszú, 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út (89+000 - ~ 92+950 km sz. között) új nyomvonalon történő megvalósítása, leállósáv nélkül 24,60 m-es koronaszélességgel,

— 92+950 km szelvénytől ~725 m egybefüggő hosszúságban 2x2 sávos ideiglenes visszakötés a 84. számú főút 127+078 km szelvényébe.

A 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úti szakaszon 3 db műtárgy építése — melyből

— 1 db 780 m hosszú alagút, mint korszerű bányászati módszerrel tervezett földalatti létesítmény (irányonkét 2-2 forgalmi sáv átvezetésével),

— B915 jelű 28,0 m szabadnyílású — a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló - közúti híd,

— B921 jelű 12,06 m szabadnyílású — a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló - közúti híd,

— 1 db különszintű forgalmi csomópont (a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és a 2x1 forgalmi sávos 8647. j. Sopron Észak-nyugati elkerülő út különszintű csomópontja).

8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út

Új nyomvonalon 2x1 sávos út építése egybefüggően 3,6 km hosszon

— 3 db körforgalmú csomóponttal

— 5 db műtárggyal

— 1 db szintbeni vasúti átjáróval.

Meglévő 84. sz főút 2×2 sávos ~2 km-es szakaszának felújítása:

A 84. sz. főút a 127+078 - 128+320 km szelvényig 2x2 sávos szakasz (Burkolat szélesség 15,50 m két oldali padka 2,0-2,0 méter széles.)

84. sz főút 128+320 - 128+575 km sz. határátkelőhely területe:

2x2 sáv nem folyamatos vonalvezetéssel, egymástól elkülönült két pálya szakaszon kopóréteg ráépítése.

A forgalmi sávok mellett burkolt felület van, így az aszfaltot, mint burkolt padkát szélesebbre kell építeni, ~1,5-1,5 méterrel, hogy a magasság különbség kifuttatásra kerüljön. Ezen belül kellene burkolatjelekkel a forgalmi sávokat kijelölni, a víznyelő rácsokat szintre emelni.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására a meglévő támogatási szerződés fedezetbővítésére irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatás emelésére irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki ajánlatkérő.

Az ellenszolgáltatás 2 %-nak megfelelő tartalékkeretet tartalmaz a szerződés.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseivel a Kbt.98. § (3) szerinti eljárást folytasson le. A további beszerzések tárgya e beszerzésekben megépített útszakaszok és kapcsolódó létesítményeik rendeltetésszerű működéséhez szükséges kiegészítő tervezési és építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésekben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új építési beruházásokhoz kapcsolódó feladatok az új eljárások műszaki tartalmának megfelelően a jelen eljárások alapján megkötött szerz.-ek szerinti költségvetésnek megfelelő tételek és az ahhoz kapcs. egységárak a szerződéses feltételek szerint.

A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel a KD-ben részletezzetek szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2 A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb (többlet) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb (többlet) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb (többlet) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb (többlet) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.A felhívás III.1.3) pontjánakM/2.5. pontjában meghatározott szakmai tapasztalattal rendelkező szakember rendelkezik-e a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti vezető tervező szakmai címmel(I/N) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5 kieg. 2.1-2.4. alszp tekintetében AK a III.1.3.M/2. meghat szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalatot értékeli, a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás is a maximális pontszámot kapja. 3. részszempont esetében «Igen» vállalás esetén a maximális 10 pontot kapja. 4.RSZ tekintetében a Kbt.77.§(1)bek. alapján az értékelés legkedvezőbb szintje 5 fő, kedvezőbb megajánlás is max pontszámot kap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 181-409277
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése, kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: S u b t e r r a — Raab Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_97424824
Postai cím: Rómer Flóris utca 5.
Város: Győr
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
E-mail: gbolcskei@subterra.cz
Telefon: +36 706063059
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23435092
Postai cím: Dunapart hrsz. 1605/2.
Város: Lábatlan
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2541
Ország: Magyarország
E-mail: boros.a@domper.hu
Telefon: +36 309886828
Fax: +36 33517601
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85882360
Postai cím: Budafoki út 187–189.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: ladislav.conka@doprastav.hu
Telefon: +36 305335801
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43 999 785 001.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési feladatok;betanítás;felügyelet;tervezői művezetés;gép-és eszközbérlet;műszaki irányítási feladatok;állapotfelvétel;üzempróbák;fémmentesítés;hulladék kezelése,ártalmatlanítása;szakfelügyeletek;üzempróbák;geodéziai munkák;monitoring,Ideiglenes létesítmények építésével,fenntartásával,bontásával kapcsolatos feladatok;ideiglenes és végleges forgalomtechnika;őrzés-védelem; folyt:VI.3) pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

V.2.5. folytatása: minőségvizsgálat; régészet és kapcsolódó feladatok; közművezetékek bontásával, kiépítésével és kiváltásával kapcsolatos feladatok; előkészítő-és földmunkák részmunkái; útépítés és egyéb pályaszerkezet építéssel kapcsolatos részmunkák; híd-és műtárgy építés részfeladatai; növénytelepítés; környezetvédelem; vízépítési, víztelenítési részfeldatok; magasépítmények kivitelezése; épületbontás; vasútépítési feladatok részmunkái; alagútépítés részfeladatai;előbevágások; szigetelés; víz-,csatorna-,tűzivíz vezetékek és létesítmények építése; alagút szellőztető rendszer kiépítése; belső elektromos munkák

Nyertes Ajánlattevő: SDD Konzorcium (Dömper Kft., Subterra — Raab Kft. és Pannon-Doprastav Kft. közös ajánlattevők)

Név: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz. 1605/2.; adószám: 10229105211

Név: Subterra — Raab Kft; székhely: H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.; adószám: 24824040208

Név: Pannon-Doprastav Kft.; székhely: H-1117 Budapest, Budafoki út 187–189.; adószám: 24657998243

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/06/2019