Bauleistung - 267452-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Luleå: Renovering av byggnader

2022/S 098-267452

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Lulebo AB
Nationellt registreringsnummer: 556007-0541
Postadress: Lulebo Köpmangatan 27
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 972 33
Land: Sverige
Kontaktperson: Johan Åman
E-post: johan.aman@lulebo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lulea.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: kommunalägt bostadsbolag
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: uthyrning av lägenheter och lokaler

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Professorsvägen 172 -340 Fasadrenoveringar

Referensnummer: 72058
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45262690 Renovering av byggnader
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten:

Helrenovering av fasad och trapphus. Byte av fönster, fönsterdörrar samt balkong och loftgångsräcken. Även byte av lägenhetsdörrar och portar till trapphus.

Lägenheter förses med separata till- och frånlufts system med

värmeåtervinning av typen FTX. Befintligt frånluftssystem byggs om och betjänar allmänna utrymmen i husen.

Separata Kanaler till köksfläktar ut på yttertak.

Totalt är det 11 hus och 120 lägenheter exl. allmänna utrymmen.

Utvändig miljö förses med nya dränering- och dagvattenledningar.

Samt även helt omgjorda gårdar, nya genomfartsgator, nya planteringar samt nya lek- och uteplatser till lägenheter.

Byggnadsyta (BYA): ca 6 436 m2

Boarea (BOA): ca 7 998 m2

Antal lägenheter: 120 st

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Projektet uppdelas i tre stycken deletapper. Arbeten planeras och utföres enligt följande deletapper.

Deletapp 3:1 består av PORSÖN 1:222, Professorsvägen 172-238.

Deletapp 3:2 består av PORSÖN 1:223, Professorsvägen 240-316.

Deletapp 3:3 består av PORSÖN 1:399, Professorsvägen 318-340.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45236000 Markanläggning
45262690 Renovering av byggnader
45331210 Installation av ventilation
45453100 Renoveringsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norrbottens län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten:

Helrenovering av fasad och trapphus. Byte av fönster, fönsterdörrar samt balkong och loftgångsräcken. Även byte av lägenhetsdörrar och portar till trapphus.

Lägenheter förses med separata till- och frånlufts system med

värmeåtervinning av typen FTX. Befintligt frånluftssystem byggs om och betjänar allmänna utrymmen i husen.

Separata Kanaler till köksfläktar ut på yttertak.

Totalt är det 11 hus och 120 lägenheter exl. allmänna utrymmen.

Utvändig miljö förses med nya dränering- och dagvattenledningar.

Samt även helt omgjorda gårdar, nya genomfartsgator, nya planteringar samt nya lek- och uteplatser till lägenheter.

Byggnadsyta (BYA): ca 6 436 m2

Boarea (BOA): ca 7 998 m2

Antal lägenheter: 120 st

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Projektet uppdelas i tre stycken deletapper. Arbeten planeras och utföres enligt följande deletapper.

Deletapp 3:1 består av PORSÖN 1:222, Professorsvägen 172-238.

Deletapp 3:2 består av PORSÖN 1:223, Professorsvägen 240-316.

Deletapp 3:3 består av PORSÖN 1:399, Professorsvägen 318-340.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 020-045310
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Luleå
Postadress: Skeppsbrogatan 43
Ort: Luleå
Postnummer: 97231
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Telefon: +46 920295490
Fax: +46 920220459
Internetadress: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022