Bauleistung - 267470-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Zalău: Straßenarbeiten

2022/S 098-267470

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JUDETUL SALAJ
Nationale Identifikationsnummer: 4494764
Postanschrift: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 11
Ort: Zalau
NUTS-Code: RO116 Sălaj
Postleitzahl: 450058
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Maria Vultur
E-Mail: licitatiesj@cjsj.ro
Telefon: +40 0260614120
Fax: +40 0260661097
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.cjsj.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Execuție lucrări „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109 E: RUS-BUZAȘ-LOZNA DN1H (POD CIOCMANI), KM 28+320-62+782”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4494764/2018/ 191
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233140 Straßenarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contractul are ca scop Execuție lucrări „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109 E: RUS-BUZAȘ-LOZNA DN1H (POD CIOCMANI), KM 28+320-62+782”

DURATA CONTRACTULUI

Durata totală a contractului este de 20 luni de la data prevăzută în Ordinului de începere a lucrărilor.

Având în vedere faptul că investiția urmează să fie finanțată prin POR 2014-2020 este imperios necesar ca lucrările să se finalizeze până cel mai târziu în luna noiembrie 2023. În aceste condiții cele 20 de luni de la data prevăzută în Ordinului de începere a lucrărilor, reprezintă perioada maximă în care lucrările trebuie finalizate.

Valoarea totală estimată a lucrărilor care vor fi supuse procedurii de achiziţie publică este de 97.957.672,07 lei fără TVA din care:

• Lucrări de construcții montaj (C+M): 97.432.372,07 lei (fără TVA);

• Cheltuieli conexe organizării de șantier: 525.300,00 lei (fără TVA).

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18

Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor în a 12 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Solicitările de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil.

Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractantă si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 95 506 670.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO116 Sălaj
Hauptort der Ausführung:

pe DJ 109 E: RUS-BUZAȘ-LOZNA DN1H (POD CIOCMANI), KM 28+320-62+782, județul Sălaj.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Contractul are ca scop Execuție lucrări „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109 E: RUS-BUZAȘ-LOZNA DN1H (POD CIOCMANI), KM 28+320-62+782”

DURATA CONTRACTULUI

Durata totală a contractului este de 20 luni de la data prevăzută în Ordinului de începere a lucrărilor.

Având în vedere faptul că investiția urmează să fie finanțată prin POR 2014-2020 este imperios necesar ca lucrările să se finalizeze până cel mai târziu în luna noiembrie 2023. În aceste condiții cele 20 de luni de la data prevăzută în Ordinului de începere a lucrărilor, reprezintă perioada maximă în care lucrările trebuie finalizate.

Valoarea totală estimată a lucrărilor care vor fi supuse procedurii de achiziţie publică este de 97.957.672,07 lei fără TVA din care:

• Lucrări de construcții montaj (C+M): 97.432.372,07 lei (fără TVA);

• Cheltuieli conexe organizării de șantier: 525.300,00 lei (fără TVA).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica (Pt3)- Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate) / Gewichtung: 9
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica (Pt2)- Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice, resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor / Gewichtung: 9
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica (Pt1)- Perioada de garantie a lucrarilor / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 72
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Contractul de finanțare nr. 3465 din 09.11.2018 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1 - Apel proiecte nefinalizate pentru regiuni mai puțin dezvoltate.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 240-629022
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8024
Bezeichnung des Auftrags:

Execuţie lucrări Reabilitare si modernizare Drum Judetean DJ 109 E: RUS-BUZAȘ-LOZNA-DN1H (POD CIOCMANI), KM 28+320-62+782”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: FRASINUL
Nationale Identifikationsnummer: RO12337680
Postanschrift: Strada Principala, Nr. 59
Ort: Maieru
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Postleitzahl: 427131
Land: Rumänien
E-Mail: office@frasinubn.ro
Telefon: +40 0724054431
Fax: +40 0263377491
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 97 957 672.07 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 95 506 670.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 274 281 481.80 RON
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

subcontractant-SC TELECONSTRUCT COMPANY SRL -Relocare utilități inclusiv stâlpi (altele rețele decât rețeaua electrica) - parțial deviz ( Relocare utilității de telecomunicații ( Telekom ).

subcontractant-SC GTM CO SRL -Execuție si monitorizare lucrării privind respectarea Avizului din documentație emis de către Agenția Naționala pentru Arii naturale Protejate .

su... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul juridic din cadrul Consiliului Judeţean Sălaj
Postanschrift: P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.11
Ort: Zalau
Postleitzahl: 450058
Land: Rumänien
E-Mail: office@cjsj.ro
Telefon: +40 260614120
Fax: +40 260661097
Internet-Adresse: www.cjsj.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022