Bauleistung - 267480-2022

20/05/2022    S98

Polen-Kańczuga: Straßenbauarbeiten

2022/S 098-267480

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga
Postanschrift: ul Węgierska 32
Ort: KAŃCZUGA
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Postleitzahl: 37-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Grzegorz Tompalski -w zakresie proceduralnym, Elżbieta Żurek - w zakresie merytorycznym
E-Mail: grzegorz.tompalski@krosno.lasy.gov.pl
Telefon: +48 166402560
Fax: +48 166402581
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.krosno.lasy.gov.pl/kanczuga
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa przepustów (betonowych) średnicy 120 cm i średnicy 140 cm na przepusty stalowe na drodze leśnej nr 33 Kramarzówka Zaosiny – Hucisko (nr inw. 242/90) w leśnictwie Kramarzówka,

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.2.9.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakres prac:

-rozbiórka istniejącego obiektu.

-wykonanie wykopów z zabezpieczeniem stateczności i odwodnieniem

-umocnienia dna i skarp koryta potoku.

-budowa nowego obiektu.

cz1. przepust o świetle 2.96 x 2.00m. Długość dolnej krawędzi konstrukcji przelotowej obiektu wynosi 14.00m, a górnej 9.96m

cz2 przepust o świetle 3.35 x 2.19m.Długość dolnej krawędzi konstrukcji przelotowej obiektu wynosi 12.00m, a górnej 9.06m.

-umocnienie skarp drogowych w obrębie przepustu.

-adaptacja dojazdów i regulację rowów

Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony Zamawiający zastosuje procedurę tzw. "odwróconą" o której mowa w art. 139 ust. 1 - 4 PZP.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, nie przekroczy wartości 50% wartości niniejszego zamówienia

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 654 540.12 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa przepustu (betonowego) średnicy 120 cm na przepust stalowy na drodze leśnej nr 33 Kramarzówka Zaosiny – Hucisko (nr inw. 242/90) w leśnictwie Kramarzówka

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233220 Oberbauarbeiten für Landstraßen
45221111 Bau von Straßenbrücken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Hauptort der Ausführung:

przybliżona lokalizacja GPS 49o52’23”N, 22o29’08”E

Jednostka ew. Pruchnik, Obręb ew. Kramarzówka dz. 2711, 2720, Jed. ew. Pruchnik Miasto, Obręb ew. Pruchnik dz. 2536

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robót budowlanych:

rozbiórka istniejącego obiektu.

Likwidowany przepust jest konstrukcji rurowej żelbetowej o świetle fi 120cm.

-wykonanie wykopów z zabezpieczeniem stateczności i odwodnieniem

-umocnienia dna i skarp koryta potoku.

Poza przepustem zaprojektowano umocnienie dna i skarp cieku materiałem kamiennym naturalnym lub łamanym o wymiarach 20 – 30 cm.

-budowa nowego obiektu.

Zaprojektowano przepust z blachy falistej o przekroju owalnym o świetle 2.96 x 2.00m. o grubości blachy co najmniej 3.5 mm. Długość dolnej krawędzi konstrukcji przelotowej obiektu wynosi 14.00m, a górnej 9.96m. Narzut kamienny wewnątrz przepustu wykonać z kamieni naturalnych lub łamanych o wymiarach 10-30cm.

-umocnienie skarp drogowych w obrębie przepustu.

Umocnienie dna i skarp cieku zaprojektowano o grubości 30 cm dna i 20 cm skarp. Projektowane pochylenie skarp 1 : 1.5. Zakres umocnienia obejmuje odcinek cieku znajdujący się w km 2+161.70 ÷ 2+216.10 z wyłączeniem projektowanego przepustu.

-adaptacja dojazdów i regulację rowów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie okresu gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer identyfikacyjny projektu:POIS.02.01.00-00-0006/16 ID postępowania: 04-09/R/04/UE/a/2-1, Numer rozliczeniowy zadania: 04-09-2.1-04

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Rozpoczęcie realizacji umowy: w dniu przekazania placu plac budowy

Zakończenie robót: 6 m-cy liczone od daty podpisania protokołu przekazania placu budowy – przez zakończenie robót należy rozumieć datę protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa przepustu (betonowego) średnicy 140 cm na przepust stalowy na drodze leśnej nr 33 Kramarzówka Zaosiny – Hucisko (nr inw. 242/90) w leśnictwie Kramarzówka

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233220 Oberbauarbeiten für Landstraßen
45221111 Bau von Straßenbrücken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Hauptort der Ausführung:

przybliżona lokalizacja GPS 49o 52’ 14,3”N, 22o 29,21’ 21,6”E

Jednostka ew. Pruchnik, Obręb ew. Kramarzówka dz. 1875/1, 2712, 2720, Jed. ew. Pruchnik Miasto, Obręb ew. Pruchnik dz. 2536, 2537

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robót budowlanych:

-rozbiórka istniejącego obiektu.

Likwidowany przepust jest konstrukcji rurowej żelbetowej o świetle fi 140cm.

-wykonanie wykopów z zabezpieczeniem stateczności i odwodnieniem

-umocnienia dna i skarp koryta potoku.

Poza przepustem zaprojektowano umocnienie dna i skarp cieku materiałem kamiennym naturalnym lub łamanym o wymiarach 20 – 30 cm.

-budowa nowego obiektu.

Zaprojektowano przepust z blachy falistej o grubości blachy co najmniej 3.5 mm o przekroju owalnym o świetle 3.35 x 2.19m. Długość dolnej krawędzi konstrukcji przelotowej obiektu wynosi 12.00m, a górnej 9.06m.

-umocnienie skarp drogowych w obrębie przepustu.

Projektuje się umocnienie dna i skarp cieku o grubości 30 cm dna i 20 cm skarp. Projektowane pochylenie skarp 1 : 1.5. Zakres umocnienia obejmuje odcinek cieku znajdujący się w km 1+733.40 ÷ 1+807.4 z wyłączeniem projektowanego przepustu.

-adaptacja dojazdów i regulację rowów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie okresu gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer identyfikacyjny projektu:POIS.02.01.00-00-0006/16 ID postępowania: 04-09/R/04/UE/a/2-2, Numer rozliczeniowy zadania: 04-09-2.1-04

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Rozpoczęcie realizacji umowy: w dniu przekazania placu plac budowy

Zakończenie robót: 6 m-cy liczone od daty podpisania protokołu przekazania placu budowy – przez zakończenie robót należy rozumieć datę protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 235-615459
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa przepustu (betonowego) średnicy 120 cm na przepust stalowy na drodze leśnej nr 33 Kramarzówka Zaosiny – Hucisko (nr inw. 242/90) w leśnictwie Kramarzówka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługowiec Marcin Krzysztan
Postanschrift: Pruchnik
Ort: Wola Węgierska 1
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Postleitzahl: 37-560
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 546 926.16 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 354 856.36 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa przepustu (betonowego) średnicy 140 cm na przepust stalowy na drodze leśnej nr 33 Kramarzówka Zaosiny – Hucisko (nr inw. 242/90) w leśnictwie Kramarzówka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługowiec Marcin Krzysztan
Postanschrift: Pruchnik
Ort: Wola Węgierska 1
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Postleitzahl: 37-560
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 456 022.49 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 299 683.76 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

20.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

20.4 Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

20.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

20.6 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 20.4. i 20.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

20.7 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

RODO cz4

23.9 Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

1)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

2)sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

3)usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

4)żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

5)przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany ,

6)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

7)wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022