Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Bygge og anlæg - 267506-2019

TITitelDanmark-Gistrup: Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
NDDokumentnummer267506-2019
PDPublikationsdato10/06/2019
OJEUT S110
TWStedGISTRUP
AUMyndighedens navnNyt Aalborg Universitetshospital
OLOriginalsprogDA
HDHeadingBygge og anlæg - Bekendtgørelse om indgåede kontrakter - Begrænset udbud
CYLandDK
AAMyndighedstype3 - Lokale myndigheder
HAEU Institution-
DSDokument sendt06/06/2019
NCKontrakt1 - Bygge og anlæg
PRUdbudsform2 - Begrænset udbud
TDDokumenttype7 - Bekendtgørelse om indgåede kontrakter
RPForordning5 - Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande
TYType bud9 - Finder ikke anvendelse
ACTildelingskriterier1 - Den laveste pris
PCCPV-kode45215140 - Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
RCNUTS-kodeDK050
IAInternetadresse (URL)http://www.rn.dk
DIJuridisk grundlagDirektiv om offentlige udbud 2014/24/EU