Bauleistung - 267576-2022

20/05/2022    S98

Ungarn-Budapest: Bauarbeiten

2022/S 098-267576

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Újpesti Torna Egylet
Nationale Identifikationsnummer: 19803124241
Postanschrift: Megyeri Út 13.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1044
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Móczár Anita
E-Mail: kozbeszerzes@ute.hu
Telefon: +36 705446126
Fax: +36 12721272
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ute.hu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Sportegyesület
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Sport

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

UTE Curling csarnok építése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001094392021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya egy Curling csarnok teljes körű kialakítása. A csarnok falszerkezete - az előregyártott elemekből álló, nagy fesztávú kialakításokból eredően - előregyártott vasbeton lábazati szendvicspanel elemekről felfalazott fém vértezetű, PIR töltetű, vízszintesen szerelt szendvicspanel falszerkezet. A csarnok alapterülete 1638 m2, mely magában foglalja a megközelítőleg 1000 m2 nagyságú 4 pályás játékteret. Az épületben kialakításra kerül még nézőtér, valamint 2 db öltöző vizesblokkokkal, fogadó tér, továbbá raktár és műhely helységek. A csarnok nyílászárói 3 kamrás hőhídmentes alumínium profilrendszerrel készülnek. A jégsport csarnok kiszolgálásához hűtőberendezés kerül kialakításra. A hűtőrendszer központi elrendezésű, ammónia hűtőközegű egy fokozatú körfolyamatot megvalósító, kompakt egyedi folyadékhűtő alapú hűtőberendezés lesz.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 982 390 284.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1046 Budapest, Szilágyi utca 30. hrsz.: 76334/7.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya egy Curling csarnok teljes körű kialakítása. A csarnok falszerkezete - az előregyártott elemekből álló, nagy fesztávú kialakításokból eredően - előregyártott vasbeton lábazati szendvicspanel elemekről felfalazott fém vértezetű, PIR töltetű, vízszintesen szerelt szendvicspanel falszerkezet. A csarnok alapterülete 1638 m2, mely magában foglalja a megközelítőleg 1000 m2 nagyságú 4 pályás játékteret. Az épületben kialakításra kerül még nézőtér, valamint 2 db öltöző vizesblokkokkal, fogadó tér, továbbá raktár és műhely helységek. A csarnok nyílászárói 3 kamrás hőhídmentes alumínium profilrendszerrel készülnek. A jégsport csarnok kiszolgálásához hűtőberendezés kerül kialakításra. A hűtőrendszer központi elrendezésű, ammónia hűtőközegű egy fokozatú körfolyamatot megvalósító, kompakt egyedi folyadékhűtő alapú hűtőberendezés lesz.

A jogerős ép. engedélyt a Műszaki Dokumentáció (MD) tartalmazza. AK felhívja a figyelmet, hogy a jelen beruházás tárgya az ép. eng-ben szereplő „II. ütem” szerinti építési munka. AK kéri az AT-ket, hogy amennyiben az MD egyes elemeiben (pl. tervlapon, műszaki leírásban) van utalás az ép. eng. szerinti egyéb ütemekre (jégcsarnok, öltöző épület) úgy legyenek figyelemmel arra, hogy a jelen beruházás tárgya kizárólag a II. ütem szerinti építési munka. AK lehetőség szerint ezen adatokat, utalásokat piros színű keretezéssel jelölte az MD-ben.

Ha a kivitelezési munkákhoz egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység - jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan - szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Ajánlattevő (AT) feladata. AT-nek az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó - a költségvetésben kifejezetten nem szereplő - előkészítési, kiegészítő, mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.

AK a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Műszaki Dokumentációban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

Az építési beruházás kapcsán a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti tartalommal bíró kiviteli tervdokumentáció került elkészítésre, amely a Műszaki Dokumentáció részét képezi. Ha AT a saját munkaszervezése kapcsán szükségesnek találja, további szakági/részletterv(ek) elkészítése a nyertes AT feladata.

Kivitelező feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán minden olyan mérnöki, dokumentálási feladat ellátása adott esetben (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott feladatok teljes körű megvalósításához - kivitelezéséhez - szükséges.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Többlet jótállási idő (a szerződés tervezet szerint kötelező jótállási időn felüli többlet jótállási idő, max. 36 hó) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Előteljesítés vállalása (az előírt teljesítési határidőhöz képest többletvállalás; naptári nap, max. 50 nap) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Az M2)1. szakembernek MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet FMV szakmai tapasztalata (max 36 hó) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Az M2)2. szakembernek MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet FMV szakmai tapasztalata (max. 36 hó) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Az M2)3. szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet FMV szakmai tapasztalata (max. 36 hó) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 187-485537
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

UTE Curling csarnok építése

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BUILD IT Mérnökiroda Kft.
Nationale Identifikationsnummer: 11732167241
Postanschrift: Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1037
Land: Ungarn
E-Mail: palyazat@build-it.hu
Telefon: +36 302451290
Internet-Adresse: http://build-it.hu
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 918 804 489.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 982 390 284.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Építészeti-, belsőépítészeti-, jég-és hűtéstechnikai-, automatika-, épületvillamossági-, tűzjelző és tűzvédelmi-, gépészeti-,

kertépítészeti-, szerkezetépítési részfeladatok, felelős műszaki vezetés (elektromos).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pont szerinti adatok:

- OCTOPUS Invest Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor Utca 47-49. 1. lház. 2. em., adószám: 12525689241)

- BUILD IT Mérnökiroda Kft. (1037 Budapest, Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet, adószám: 11732167241)

- E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Kft. (1094 Budapest, Páva Utca 32./B. 2.em.12., adószám: 13565884243)

- METO-ÉPÍTŐ Építésszervező, Generálkivitelező és Szolgáltató Zrt. (1191 Budapest, Ady Endre Út 42-44., adószám: 12699944243)

- Pesti Építő Zrt. (1112 Budapest, Rózsatő Utca 10., adószám: 14400276243)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022