Bauleistung - 267580-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Zalău: Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen

2022/S 098-267580

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU
Nationale Identifikationsnummer: 4291786
Postanschrift: Strada: Maniu Iuliu, nr. 3
Ort: Zalau
NUTS-Code: RO116 Sălaj
Postleitzahl: 450016
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): ANGELICA POP – Şef serviciu Delia Hanga– Consilier achiziții publice
E-Mail: primaria@zalausj.ro
Telefon: +40 260610550/149/116/ 118
Fax: +40 260661869
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zalausj.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de achiziție publică lucrǎri „Lucrari tehnico-edilitare pentru blocuri ANL cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalau (retea distributie apa, retea canalizare menajera, statie de pompare pentru canalizarea menajera, canalizare pluviala)”.

Referenznummer der Bekanntmachung: 4291786/2022/A.1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232150 Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Alimentare cu apa:

Alim cu apă se va realiza de la cele două rezervoare exist aflate în incinta gospodăriei de apă din cart Dumbrava. În cadrul proiectului se va asigura un debit de apă pentru întregul cartier având în vedere toate necesit obiectivr propuse prin PUZ. Astfel pentru întregul cart este necesar un debit de 39,74 l/s din care cca. 29 l/s este apă pentru stins incendiu. În prima fază se vor exec rețele int doar pentru cartierul ANL, unde se construiesc două blocuri ANL (1 bloc ANL(P+10) și 1 bloc ANL (P+6)), iar pentru restul obiectiv (sală polivalentă, stadion, bazin acoperit, complex comercial, grădiniță, școală, terenuri de sport etc.) se vor asigura posibilit de extindere din diferite puncte ale amplasam unde vor fi amplasate cămine de vane. Se propune aliment cartierului PUZ cu o cond de PEHD Dn 160mm care se va racorda la rețeaua existentă de pe strada Iașului (inters cu strada Hunedoarei) care în momentul de față este din PEHD Dn 110mm, urmând ca după finalizarea investiției propuse de compania de apă să se refacă ramific de pe cond de PEHD Dn 315mm.

Reț de distrib în cartierul ANL se propune a fi realizată din conductă PEHD Dn110mm pe o lungime totală de 671m.

Conductă de transport 465m executata din PEHD PN10 Dn160 mm;

Conductă de distribuție 671m executata din PEHD Pn 6-10, cu diamentre diferite Dn63 – 110mm; Rețeaua de distribuție în cartierul ANL se propune a fi realizată din conductă PEHD Dn110mm pe o lungime totală de 671m.

Hidranți de incendiu 7 buc.;

Camine de golire 5 buc.;

Camine de aerisire 3 buc.;

Branșamente apă – 2 blocuri ANL P+10 și 1 bloc ANL P+6.

Canalizare menajera

Pt evac apei menajere de la obiectivele aflate pe amplasam - PUZ-Dumbrava Nord în căminul existent situat pe strada S Barnuțiu la intersectie cu str. Industriilor se va folosi o stație de pompare ape uzate care va refula pe o conductă PEHD De140 mm, L=568m într-un cămin nou proiectat aflat în capătul străzii Iașului. Din capătul străzii Iașului se va executa o rețea de canalizare gravitațională până la căminul existent de pe strada Simion Bărnuțiu din PVC Dn 315 mm L=485m. Canalizarea menajeră în incinta PUZ-lui se va executa din conducta PVC Dn 250 mm având o lungime totală de 839m asigurand transvazarea întregului debit de apă menajeră de pe amplasamet PUZ-lui nu doar cel din cartierul de ANL ci și racordurile viitoare de la alte obiective. Astfel pentru întregul PUZ a rezultat un debit de 12,85 l/s – conform breviarului de calcul. Acest debit a fost calculat pentru toti consumatorii cuprinsi in PUZ.

Stația de pompare, va fi tip cheson prefabricat din beton echipat cu 1+1 electropompe submersibile Q=12,85l/s, H=16,34m, iar chesonul va avea diametrul de Ø3000mm, H=3,26m.

Canalizare pluviala

Canaliz pluviala se va exec din conducta PVC Dn315 cu L total = 849m. Apa pluvială se va colecta prin guri de scurgere cu depozit și sifon din PVC Dn 400mm și se vor racorda la reț pluvială cu o conductă PVC Dn200. Apa pluvială se va descărca în trei locuri distincte în torentul existent în vecinatatea amplasam. Pe fiecare deversare se va exec un separator de hidrocarburi și decantor de nămol – 3 buc.

Lucrări de amenajări hidrotehnice

Aplicand principiul dinamic al albiilor naturale in profil longitudinal se propune regularizarea torentului prin urmatoarele lucrari:

 Amenaj taluzurilor cu pereu zidit si betonarea talvegului L=701 ml

 Intubare cu tub premo Dn1200 L=95 ml

 Realiz de caderi din gabioane cu H=2 m si H=1 m pentru reducerea pantei de scurgere.

Lucr realiz in aceasta varianta reduc riscurile inundatiilor pentru obiect social-ec din avalul lucrarilor .

Prin execut lucr proiectate vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu ,factorilor ec si sociali:

 se va reduce fenom de eroziune al solului

 va scadea gradul de expunere a populatiei

 prin realizarea taluzurilor din pereu zidit si a caderilor din gabioane, amenaj proiect se incadr in decorul natural al zonei oferind un aspect placut.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 928 095.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO116 Sălaj
Hauptort der Ausführung:

„Lucrari tehnico-edilitare pentru blocuri ANL cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalau (retea distributie apa, retea canalizare menajera, statie de pompare pentru canalizarea menajera, canalizare pluviala)”

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act adiţional. Eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:

(1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în conformitate și în limitele contractului și ale normelor tehnice și legale aplicabile, în orice moment înaintea emiterii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fie direct printr-o instrucțiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată executantului de a prezenta o propunere de modificare.

(2) Executantul are obligația de a executa orice modificare emisă de către achizitor. O modificare poate include:

i. schimbări ale cantităților pentru un articol de lucrări din contract (deși, asemenea schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);

ii. schimbări ale calității și ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;

iii. schimbări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor unei părți din lucrări;

iv. omiterea unor lucrări;

v. orice lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevazute în contract;

vi. modificări în succesiunea sau durata de execuție a lucrărilor, din motive ce țin de prioritățile Achizitorului.

Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate se formalizează prin următoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, dispoziţii de şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă suplimentară), propunerea executantului, acordul/refuzul achizitorului în scris

Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.

Modificarile sunt detaliate in propunerea de contract in conformitate cu prevederile articolului 24 din propunerea de Contract de lucrari.

Valoarea estimată a lucrarilor este de 3.872.271,71 lei fară TVA defalcata astfel:

1. retea distributie apa = 433.162.04 lei fara TVA;

2. retea canalizare menajera = 667.616,78 lei fara TVA;

3. canalizare pluviala = 2.577.263,50 lei fara TVA din care:

3.1 retea canalizare pluviala = 388.173,49 lei fara TVA ;

3.2 amenajare vale= 2.189.090,01 lei fara TVA;

4. statie de pompare pentru canalizarea menajera = 161.211,80 lei fara TVA.

5. organizare de santier = 33.017,59 lei fara TVA din care :

5.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier= 25.339,08

5.2 cheltuieli conexe organizarii de santier =7.678,51

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Modalitatea de achiziţie:

Resursele necesare se vor asigura prin Lista de investitii pe anul 2022 din bugetul local si a Programului national de investitii „ Anghel Saligny”.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 020-045578
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 38772
Bezeichnung des Auftrags:

Contract „Lucrari tehnico-edilitare pentru blocuri ANL cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalau (retea distributie apa, retea canalizare menajera, statie de pompare pentru canalizarea menajera, canalizare pluviala)”,

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SCIFCAR
Nationale Identifikationsnummer: RO 201705
Postanschrift: Strada Sobarilor , Nr. 36A
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400270
Land: Rumänien
E-Mail: scifcar@gmail.com
Telefon: +40 264415851/0264439608
Fax: +40 264415847
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 872 271.71 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 928 095.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 890 622.49 RON
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Instalatii electrice

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Primăria municipiului Zalau – Serviciul investiţii, achiziţii publice
Postanschrift: Piaţa Iuliu Maniu nr. 3
Ort: Zalau
Postleitzahl: 450016
Land: Rumänien
E-Mail: primaria@zalausj.ro
Telefon: +40 026610550
Fax: +40 0260661869
Internet-Adresse: www.zalausj.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022