Bauleistung - 267610-2022

20/05/2022    S98

Polen-Tarnowskie Góry: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2022/S 098-267610

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Tarnowskie Góry
Postanschrift: Rynek 4
Ort: Tarnowskie Góry
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 42-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Biuro Zamówień Publicznych
E-Mail: bzp@um.tgory.pl
Telefon: +48 323933856
Fax: +48 323933855
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.tarnowskiegory.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://bip.tarnowskiegory.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.12.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca swym zakresem budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 zadań. Zadanie nr 1 i 2 polega na wykonaniu roboty budowlanej na podstawie załączonej do SWZ dokumentacji projektowej, natomiast zadania od nr 3 do nr 9 realizowane są w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a wymagania realizacyjne tych zadań określone zostały w programach funkcjonalno-użytkowych (PFU).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Tarnowskie Góry

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca swym zakresem budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 zadań: Zadanie nr 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tołstoja w Tarnowskich Górach.

Zadanie nr 2 - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Radosnej, Porannej, Odrzańskiej i Strzelców Bytomskich w Tarnowskich Górach.

Zadanie nr 3 - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Roździeńskiego, Zachodniej, Krótkiej, Młodzieżowej, Szafirowej w Tarnowskich Górach.

Zadanie nr 4 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Skowronków w Tarnowskich Górach.

Zadanie nr 5 - Budowa kanalizacji deszczowej w Bobrownikach (ul. Staffa, Parkowa) w Tarnowskich Górach.

Zadanie nr 6 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Guzy w Tarnowskich Górach.

Zadanie nr 7 - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polarnej w Tarnowskich Górach.

Zadanie nr 8 - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Racławickiej w Tarnowskich Górach.

Zadanie nr 9 - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. B. Chrobrego w Tarnowskich Górach.

Zadanie nr 1 i 2 polega na wykonaniu roboty budowlanej na podstawie załączonej do SWZ dokumentacji projektowej, natomiast zadania od nr 3 do nr 9 realizowane są w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a wymagania realizacyjne tych zadań określone zostały w programach funkcjonalno-użytkowych (PFU).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: wydłużenie okresu rękojmi / Gewichtung: 20,00
Qualitätskriterium - Name: Zwiększenie wysokości kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad w okresie rękojmi lub gwarancji / Gewichtung: 20,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie jest współfinansowane w 95% ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 070-181989
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający informuje, że na mocy art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) postępowanie zostało unieważnione, albowiem oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W powyższym postępowaniu zostały złożone trzy oferty: oferta nr 1 o wartości 60 516 000,02 zł, oferta nr 2 o wartości 47 462 925,37 zł i oferta nr 3 o wartości 52 205 903,72 zł. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi 37 856 684,00 zł. Wobec powyższego, ze względu na brak środków, postępowanie podlega unieważnieniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy Pzp).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022