Bauleistung - 267759-2022

20/05/2022    S98

Magyarország-Szeged: Építési munkák

2022/S 098-267759

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2022/S 011-022634)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735629206
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tapasztó Magdolna
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Telefon: +36 62564363
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szegedvaros.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szeged,Felsővárosi Óvoda energetikai korszerűsítés

Hivatkozási szám: EKR001189182021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Átalányáras vállalkozási szerződés keretében ,,Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodájának energetikai korszerűsítése c. projekt kivitelezési munkái”

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2022
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 011-022634

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodájának energetikai korszerűsítése c. projekt kivitelezési munkái:

Főbb mennyiségi adatok:

Külső korszerűsítés:

-89 m2 lábazati hőszigetelés

-921,06 m2 homlokzati hőszigetelés

-648,1 m2 lapostető hőszigetelés

-648,1 m2 lapostető vízszigetelés

-648,1 m2 extenzív zöldtető kialakítása

-337,30 m2 felületen korszerű műanyag ablakok elhelyezése

-47,84 m2 felületen korszerű alumínium ajtók elhelyezése

-19,47 kW teljesítményű napelemes rendszer létesítése

-65 m2 térburkolat építése, vakvezető sávok lerakásával, a meglévő beton járda bontásával

Belső korszerűsítés:

-12 m2 válaszfal bontása

-52,8 m2 felületen vakolat javítása a nyílászárók cseréje után

-1848,1 m2 felület glettelése, festése

-16,53 m2 gipszkarton fal építése

-4,3 m2 gipszkarton álmennyezet szerelése

-1 db beltéri fa ajtó elhelyezése

-489 m2 talajon fekvő padló hőszigetelése

-767,42 m2 felületen padló- és falburkolat bontása

-594,11 m2 új padlóburkolat fektetése

-184,92 m2 új falburkolat

-73 db hőcserélő lapradiátor cseréje

-teljes belső elektromos hálózat cseréje és újraépítése

-155 db világítótest cseréje korszerű LED-esekre

a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.

Helyesen:

Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodájának energetikai korszerűsítése c. projekt kivitelezési munkái:

Főbb mennyiségi adatok:

Külső korszerűsítés:

-113,34 m2 lábazati hőszigetelés

-921,06 m2 homlokzati hőszigetelés

-648,1 m2 lapostető hőszigetelés

-648,1 m2 lapostető vízszigetelés

-648,1 m2 extenzív zöldtető kialakítása

-326,54 m2 felületen korszerű műanyag ablakok elhelyezése

-60,24 m2 felületen korszerű alumínium ajtók elhelyezése

-19,47 kW teljesítményű napelemes rendszer létesítése

-65 m2 térburkolat építése, vakvezető sávok lerakásával, a meglévő beton járda bontásával

Belső korszerűsítés:

-1848,1 m2 felület glettelése, festése

-16,53 m2 gipszkarton fal építése

-4,3 m2 gipszkarton álmennyezet szerelése

-1 db beltéri fa ajtó elhelyezése

-489 m2 talajon fekvő padló hőszigetelése

-887,42 m2 felületen padló- és falburkolat bontása

-581,14 m2 új padlóburkolat fektetése

-170,96 m2 új falburkolat

-73 db hőcserélő lapradiátor cseréje

-teljes belső elektromos hálózat cseréje és újraépítése

-155 db világítótest cseréje korszerű LED-esekre

a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:

M/1: Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan,ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, szerződésszerűen teljesített

a) min. 850 m2 szigetelésre, és

b) min. 10 kW teljesítményű napelemes rendszer létesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal.

A fenti alpontokban elvárt referenciakövetelmények adott esetben 1 vagy több, max. 5 kivitelezésen elvégzett munka igazolásával teljesíthetők.

M/2: AT műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan,ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

a) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-É(Építési szakterület) kódú fel.műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel,így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök végzettséggel,vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és építészmérnök vagy építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel

b) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-ÉV(Építményvillamossági szakterület)kódú fel.műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel,így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles villamosmérnök végzettséggel,vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és villamosmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel

c) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-ÉG(Építménygépészeti szakterület)kódú fel.műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel,így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány végzettséggel vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és gépészmérnök épületgépész szakirány végzettséggel rendelkező szakemberrel. Egy szakember több pozícióra is jelölhető,az előírt végzettséggel,képzettséggel egyenértékű végzettséget,képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő. Továbbá Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot is elfogadja. (Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az Ajánlattevő munkavállalója,tagja,vagy cégvezetője, úgy az igazolás az Ajánlattevő saját igazolásának számít.Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott(megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt),úgy a szakember alvállalkozónak minősül,mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.)AK felhívja a figyelmet,hogy a bemutatott szakemberek tekintetében az FMV névjegyzéki jogosultság igazolását(bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs szám megadását)is elfogadja AK a végzettségre és gyakorlati időre vonatkozó minimumkövetelmény igazolásaként a szakmai önéletrajz csatolása mellett. Amennyiben a bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn,azt legkésőbb a szerződéskötés időpontjára kell igazolni.

Helyesen:

M/1: Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan,ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, szerződésszerűen teljesített

a) min. 850 m2 szigetelésre, és

b) min. 10 kW teljesítményű napelemes rendszer létesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal.

A fenti alpontokban elvárt referenciakövetelmények adott esetben 1 vagy több, max. 5 kivitelezésen elvégzett munka igazolásával teljesíthetők.

M/2: AT műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan,ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

a) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-É (Építési szakterület) kódú fel.műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel,így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök végzettséggel,vagy 5 év szakmai gyakorlati idővel és építészmérnök vagy építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel

b) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-ÉV (Építményvillamossági szakterület)kódú fel.műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel,így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles villamosmérnök vagy okleveles biztonságtechnikai mérnök vagy okleveles mechatronikai mérnök végzettséggel,vagy 5 év szakmai gyakorlati idővel és villamosmérnök vagy biztonságtechnikai mérnök vagy mechatronikai mérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel

c) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV- ÉG (Építménygépészeti szakterület) kódú fel.műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel,így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány végzettséggel vagy 5 év szakmai gyakorlati idővel és gépészmérnök épületgépész szakirány vagy energetikai mérnök épületenergetika szakirány végzettséggel rendelkező szakemberrel.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető,az előírt végzettséggel,képzettséggel egyenértékű végzettséget,képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő. Továbbá Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot is elfogadja. (Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az Ajánlattevő munkavállalója,tagja,vagy cégvezetője, úgy az igazolás az Ajánlattevő saját igazolásának számít.Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott(megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt),úgy a szakember alvállalkozónak minősül,mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.)AK felhívja a figyelmet,hogy a bemutatott szakemberek tekintetében az FMV névjegyzéki jogosultság igazolását(bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs szám megadását)is elfogadja AK a végzettségre és gyakorlati időre vonatkozó minimumkövetelmény igazolásaként a szakmai önéletrajz csatolása mellett. Amennyiben a bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn,azt legkésőbb a szerződéskötés időpontjára kell igazolni.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 19/05/2022
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 02/06/2022
Helyi idő: 13:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 19/05/2022
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 02/06/2022
Helyi idő: 15:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő tekintettel arra, hogy egyes kérdések megválaszolása eredményeként a közbeszerzési dokumentumokat módosította a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi határidő módosítására is köteles. Továbbá az ajánlati felhívás vonatkozó II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pontban is átvezetésre került a szükséges módosítás.

Továbbá a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 2022. április 1. napjától hatályos módosítása átvezetésre került az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2 pontjába.