Bauleistung - 267770-2022

20/05/2022    S98

Ungarn-Szekszárd: Bauarbeiten

2022/S 098-267770

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 072-191148)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: 15733562217
Postanschrift: Béla király Tér 8
Ort: Szekszárd
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 7100
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Dési Ildikó
E-Mail: desi.ildiko@szekszard.hu
Telefon: +36 74504109
Fax: +36 74510251
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szekszard.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.szekszard.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szd-i Ipari Park fejl2 TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001407112021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Az eljárás tárgya a karakterkorlát miatt alkalmazott rövidítés nélkül: "Szekszárdi Ipari Park fejlesztése 2. TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001" 6 ajánlati részben:

1. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Az „A” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”

2. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „A „B” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”

3. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „A „C” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”

4. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „A „D” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképületek építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”

5. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Az Ipari Park közös földgáz közművezeték építése az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. jóváhagyása alapján”

6. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Az Ipari Parkban kiépítendő járda kivitelezési feladatok elvégzése”

Valamennyi rész vonatkozásában a kivitelezési munkákkal kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a minőséggel szemben támasztott követelményeket, valamint a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki dokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák, melyeket ajánlatkérő ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

Amennyiben az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban vagy az eljárással kapcsolatban az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott bármilyen dokumentumban nem kerül külön feltüntetésre, hogy az adott rendelkezés, tájékoztatás vagy bármilyen információ az eljárás melyik részéhez kapcsolódik, úgy azt úgy kell értelmezni, hogy az eljárás valamennyi ajánlati része tekintetében releváns.

AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a műszaki leírás, csak akkor hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha a szerződés tárgya indokolja. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.

A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében AK egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 46. § (4) bek-re.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos főbb jogszabályok:

- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm.rend.

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet

- 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet

- 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 072-191148

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Anstatt:
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Anstatt:
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 14:00
muss es heißen:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 14:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat nem módosította, jelen módosítás kizárólag az ajánlattételi határidő meghosszabbítására irányul.