Bauleistung - 267777-2022

20/05/2022    S98

Ungarn-Budapest: Bauarbeiten

2022/S 098-267777

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 066-173168)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 11906522241
Postanschrift: Váci út 45.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 1134
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Közbeszerzési Osztály
E-Mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nif.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Észak-balatoni vasútállomások építési munkái

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001499472021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Észak-balatoni vasútállomások építési munkái 15 ajánlati részben:

1. rész: Polgárdi vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója;

2. rész: Füle vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése;

3. rész: Balatonfőkajár-felső vasúti megállóhely előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése;

4. rész: Csajág vasúállomás előterének rekonstrukciója, valamint peronjainak akadálymentesítése;

5. rész: Balatonakarattya vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése;

6. rész: Csittényhegy vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése;

7. rész: Balatonkenese vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója;

8. rész: Balatonfűzfő vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója;

9. rész: Balatonalmádi vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése;

10. rész: Káptalanfüred vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése;

11. rész: Alsóörs vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója;

12. rész: Csopak vasúti megállóhely előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése;

13. rész: Balatonarács vasúti megállóhely előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése;

14. rész: Balatonfüred vasútállomás peronjainak akadálymentesítése;

15. rész: Aszófő vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója.

PST kód: V029.04.76

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 066-173168

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Anstatt:
Tag: 17/05/2022
Ortszeit: 14:00
muss es heißen:
Tag: 08/06/2022
Ortszeit: 14:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Anstatt:
Tag: 17/05/2022
Ortszeit: 16:00
muss es heißen:
Tag: 08/06/2022
Ortszeit: 16:00
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: További információk:
Anstatt:

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2.Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.

5.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6.Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

7.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

8.Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke részenként:

1.rész: 900 000,- Ft;

2.rész: 700 000,- Ft;

3.rész: 600 000,- Ft;

4.rész: 7 500 000,- Ft;

5.rész: 7 400 000,- Ft;

6.rész: 900 000,- Ft;

7.rész: 8 500 000,- Ft;

8.rész: 9 000 000,- Ft;

9.rész: 12 200 000,- Ft;

10.rész: 1 000 000,- Ft;

11.rész: 12 000 000,- Ft;

12.rész: 600 000,- Ft;

13.rész: 500 000,- Ft;

14.rész: 8 700 000,- Ft;

15.rész: 900 000,- Ft.

Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani. Részletesen az AD.I.kötet 7.6.1.16 pontjában.

10. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.

11.Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül a szerződésben meghatározott időpontig az

- 1-3., 6., 10., 12-13. és 15. részben minimum 150 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény;

- 4-5., 7-8. és 14. részben minimum 250 millió Ft/év és 120 millió Ft/káresemény;

- 9. és 11. részben minimum 500 millió Ft/év és 200 millió Ft/káresemény

limitű építési-szerelési-vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v.meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Részletesen AD.I.kötet 17. Egyéb előírások pont 15) alpontjában.

12. Szakmai ajánlat: AK az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást tekinti szakmai ajánlatnak.

13. Ajánlatkérőa felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját

15. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb

16. Közbeszerzési eljárás megindítására forrás hiányában a Kbt.53.§ (6) bek. alapján kerül sor.

17. A II.2.7) pontjában meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

18. Ajánlatkérő valamennyi ajánlati rész esetében szerződéskötési feltételként írja elő, hogy nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik okleveles tájépítész mérnöki (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú végzettséggel és ezen végzettség megszerzését követően közterületen végzett tájépítészeti kivitelezési munkák során szerzett legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal.

19.A jelen eljárás 4.; 5.; 7.; 8.; 9.; 11. és 14. részének becsült értéke alapján a tárgyi építési beruházás ezen ajánlati részek tekintetében a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására.

20. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás valamennyi része vonatkozásában a Kbt. 81. § (4) -(5) bekezdéseit alkalmazza.

21. FAKSZ: Juhász Dániel 01032

muss es heißen:

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2.Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.

5.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6.Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással, miszerint Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

7.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

8.Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke részenként:

1.rész: 900 000,- Ft;

2.rész: 700 000,- Ft;

3.rész: 600 000,- Ft;

4.rész: 7 500 000,- Ft;

5.rész: 7 400 000,- Ft;

6.rész: 900 000,- Ft;

7.rész: 8 500 000,- Ft;

8.rész: 9 000 000,- Ft;

9.rész: 12 200 000,- Ft;

10.rész: 1 000 000,- Ft;

11.rész: 12 000 000,- Ft;

12.rész: 600 000,- Ft;

13.rész: 500 000,- Ft;

14.rész: 8 700 000,- Ft;

15.rész: 900 000,- Ft.

Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani. Részletesen az AD.I.kötet 7.6.1.16 pontjában.

10. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.

11.Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül a szerződésben meghatározott időpontig az

- 1-3., 6., 10., 12-13. és 15. részben minimum 150 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény;

- 4-5., 7-8. és 14. részben minimum 250 millió Ft/év és 120 millió Ft/káresemény;

- 9. és 11. részben minimum 500 millió Ft/év és 200 millió Ft/káresemény

limitű építési-szerelési-vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v.meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Részletesen AD.I.kötet 17. Egyéb előírások pont 15) alpontjában.

12. Szakmai ajánlat: AK az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást tekinti szakmai ajánlatnak.

13. Ajánlatkérőa felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját

15. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb

16. Közbeszerzési eljárás megindítására forrás hiányában a Kbt.53.§ (6) bek. alapján kerül sor.

17. A II.2.7) pontjában meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

18. Ajánlatkérő valamennyi ajánlati rész esetében szerződéskötési feltételként írja elő, hogy nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik okleveles tájépítész mérnöki (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú végzettséggel és ezen végzettség megszerzését követően közterületen végzett tájépítészeti kivitelezési munkák során szerzett legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal.

19.A jelen eljárás 4.; 5.; 7.; 8.; 9.; 11. és 14. részének becsült értéke alapján a tárgyi építési beruházás ezen ajánlati részek tekintetében a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására.

20. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás valamennyi része vonatkozásában a Kbt. 81. § (4) -(5) bekezdéseit alkalmazza.

21. FAKSZ: Juhász Dániel 01032

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Ajánlatkérő a 2.sz. korrigendummal együtt módosítja a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötetét, illetve a IV. és az V. kötet egyes dokumentumait is.